HMS og sikkerhet
Brannsikkerhet og brannvern
Røykdykkerkurs
Østfold
Du har valgt: Hobøl
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Hobøl 1 dag 4 600 kr
16 Mar
09 Nov
Røykdykking repetisjon, røykdykkerøvelser og varme øvelser. Personell som utøver røykdykkerinnsats må ha minst fire øvelser per år, og minst en av disse skal væ... [+]
Veiledningen for røyk og kjemikaliedykking krever varm øvelse minimum en gang i året. Røykdykkere må vedlikeholde og utvikle egne kunnskaper og ferdigheter gjennom årlige tilrettelagte øvelser. Personell som utøver røykdykkerinnsats må ha minst fire øvelser per år, og minst en av disse skal være en varm øvelse. Vedlikehold og utvikling av nye kunnskaper og ferdigheter gjennom tilrettelagte og realistiske øvelser. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til varme øvelser. For de som ønsker et lukket kurs for sin bedrift, tilpasses øvelsene det kartlagte risikonivået i bedriften. [-]
Les mer
Hobøl 3 dager 10 800 kr
25 Jan
21 Feb
04 Apr
Kurset tilfredsstiller NSOs grunnopplæring for røykdykkere i industrivernet, og er første skritt mot røykdykkersertifikat. [+]
Kurset fokuserer på praktisk trening i realistiske øvingsomgivelser. Det gir deltakerne trygghet i innsats som røykdykker. Kurset legger stor vekt på innsatsarbeid i tråd med veiledning for røyk og kjemikaliedykking. Kurset tilfredsstiller NSOs forslag til grunnopplæring for røykdykkere i industrivernet og er første skritt mot NSOs røykdykkersertifikat. Etter endt opplæring skal deltakerne ha forutsetninger for å kunne delta i bedriftens røykdykkertjeneste og samarbeide med kommunalt brannvesen. Kursinnhold: – Åndedrett og åndedrettsbeskyttelse – Tilvenningsøvelser – Arbeidsfysiologi – Slokketeknikk – Innsatsteknikk og taktikk – Rednings- og førstehjelp – Røykdykkerøvelser i varme omgivelser Vi tar hensyn til hver enkelt deltakers kompetanse. Derfor gjennomføres øvelsene med maksimum åtte deltakere. [-]
Les mer
3 dager
Røykdykking Oppl   Medlemmer i Industrivernet. M Å L G R U P P E Det forutsettes at deltakerne p   Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon&rsquo... [+]
Røykdykking Oppl   Medlemmer i Industrivernet. M Å L G R U P P E Det forutsettes at deltakerne p   Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon’s (NSO) retningslinjer. Deltakerne får tilsendt NSO’s temahefte nr. 12 i god tid før kursstart. F O R K U N N S K A P 3 dager, 20 timer V A R I G H E T Brann-/ r   I N N H O L D Deltakerne f   til å bli røykdykker. Etter NSO’s retningslinjer forventes det at bedriften gjennomfører ti øvelser det første året etter gjennomført kurs. Dokumentasjon på øvelsene sendes NSO som så utsteder røykdykkersertifikat til den enkelte år kursbevis etter gjennomført kurs og bestått eksamen, krypekasse må   gjennomføres før varm røykdykking. Kurset skal sees på som første skritt på veien øykdykker teori   Slokketrening med håndslokker Søk- og redningstrening Overtenning Røykdykker øvelser å forhånd har gjennomgått grunnopplæring etter æringen skal gi deltakerne forutsetninger for videre øving ved egen bedrift, slik   at de kan foreta redning og slokkearbeid i røyk og varme, på egen hand og i samarbeide med kommunalt brannvesen. [-]
Les mer