Kurs: Røykdykkerkurs, 24 timer, Industrivern
MIP Sikkerhetssenter