Offshore-kurs
Riggerkurs
Du har valgt: Grorud
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Stavanger 8 timer 2 000 kr
18 Apr
22 May
26 Jun
IntroduksjonGenerelt om riggeroperasjonerPersonlig verneutstyrRegelverkPlanlegging av operasjoner, SJA, prosedyrerPraktisk øvelserPlanlegging av operasjonerValg og... [+]
IntroduksjonGenerelt om riggeroperasjonerPersonlig verneutstyrRegelverkPlanlegging av operasjoner, SJA, prosedyrerPraktisk øvelserPlanlegging av operasjonerValg og kontroll av løfteredskapRiktig stroppingBruk av barriere/sperremateriellGjennomføring av horisontal/vertikal forflytning av lastRiktig bruk av verneutstyrVurdering av sikkerhet under riggoperasjon [-]
Les mer
Virtuelt klasserom Haugesund 2 dager 3 670 kr
20 Apr
25 May
22 Jun
Kurset gir gunnskap om taljer, vinsjer, kraner og fallsikringsikring ifbm. riggoperasjoner. [+]
Modul P-2.4 (O-2.2) Enkle løfteinnretninger Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskaper om sikker bruk av løfteutstyr, fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer samt transportable vinsjer slik at ulykker ved bruk unngås. P-2.4 er en del av riggeropplæringen som er delt i 3 moduler som bygger på hverandre: Modul 1 + 2.3 Løfteredskaper / Stroppekurs Modul P-2.4 Enkle løfteinnretninger Modul P-4.4 Rigging [-]
Les mer
Grorud 15 000 kr
19 Jun
14 Aug
09 Oct
Riggerkurs er et kurs man bør ha i ryggsekken hvis man ønsker å jobbe offshore Dette kurset er basert på de nye læreplanene fom. Juli 2022 [+]
Ønsker du en jobb offshore? Da bør du ta et av våre riggerkurs!  Dette kurset er basert på de nye læreplanene som ble lansert juli 2022. P-2.4 og P-4.4 tidligere O-2.2 og O3.2. Mange kurs innen offshore bygger videre på riggerkurset, og mange stillinger både offshore og på land krever at man har gjennomført riggerkurs. Dette kommer blant annet av at det ofte er behov for å flytte last med løfteutstyr, vinsjer og taler, og dette å skje på en sikker måte. Et riggerkurs består normalt av to deler: P-2.4 og P-4.4. Riggerkursene varer i 40 timer og går vanligvis over fem dager og inneholder både teoretisk og praktisk undervisning. Kurset starter med modul P-2.4 som er den teoretiske grunnopplæringen du trenger før modul P-4.4, der du får praktisk grunnopplæring i sikker bruk av riggerutstyr. Ved å ta et riggerkurs vil du lære om hvordan man bruker og vedlikeholder taljer og løfteutstyr, sikkerhetstiltak for å unngå ulykker, NORSOK-krav, hvordan ulike konstruksjoner påvirkes av ulike krefter. Målet er at du etter et fullført riggerkurs skal kunne utføre riggeoperasjoner på egenhånd på en sikker måte slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås. Modulene ender i en praktisk og en teoretisk prøve. Når du har bestått disse mottar du kursbevis, ofte tilsendt i posten.     Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring av riggere. Kravene omfatter teoretisk og praktisk opplæring i rigging. For å fullføre riggerkurset må man avlegge og bestå teoretisk og praktisk eksamen.  Kompetansebedriften AS leverer et interessant og inspirerende riggerkurs der deltagerne vil få en god innføring i sikker bruk av løfteredskap, enkle løfte innretninger og fallsikring. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring. Formål: Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av enkle løfteinnretninger og riggerutstyr. Riggerkurs opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for enkle løfteinnretninger, transportable vinsjer, riggutstyret konstruksjon og virkemåte samt bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås. Riggerkurset gjelder for utstyr som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last, og som er opphengt i konstruksjoner som bjelker og annet. Kurset er rettet inn mot offshore og onshore personell i petroleumsbransjen, men vil også være nyttig for personell som deltar i løfteoperasjoner på land. Riggerkurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner. Få kompetansen du trenger! Klikk deg inn på et kurs under og meld deg på et riggerkurs! [-]
Les mer
8 timer 2 750 kr
Rigger repetisjons kurset gir en grunnleggende og god repetisjon i rigging og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner. Dette repetisjonskurset innen Rigger er for all... [+]
Rigger repetisjons kurset gir en grunnleggende og god repetisjon i rigging og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner. Dette repetisjonskurset innen Rigger er for alle som har riggerkurset fra før, men som trenger repetisjons av kurset. Kurset er svært aktuelt for den som ønsker å arbeide med løfteoperasjoner offshore og/eller på land. Teoridelen av repetisjons riggerkurset gjennomføres som klasseromsundervisning eller som nettundervisning, ved nettundervisning kommuniserer du direkte med forleser og har mulighet til å stille spørsmål underveis. Den praktiske delen av riggerkurset gjennomføres ved en av våre avdelinger med fysisk oppmøte. Riggerkurset leveres som fullstendig riggerkurs der all teori og praksis inngår i kurspakken. Etter endt kurs skal deltakerne ha oppdatert og vedlikeholdt sine grunnleggende kunnskaper. Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring av riggere og repetisjon av det grunnleggende kurset. Kravene omfatter teoretisk og praktisk opplæring i rigging. For å fullføre rigger repetisjonskurset må man avlegge og bestå teoretisk og praktisk eksamen.  Kompetansebedriften AS leverer et interessant og inspirerende repetisjons i rigger der deltagerne vil få en god oppdatering i sikker bruk av løfteredskap, enkle løfte innretninger og fallsikring. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring. Kurset dekker et utvalg av teori og praktiske øvelser fra grunnkurset, hvor deltakeren vil gjenoppfriske sine kunnskaper. Riktig bruk av fallsikringsseler, fallblokker og falldempere Tekniske krav til belter, koblingselementer, kroker og liner Enkle travers- og søylesvingkraners konstruksjon og virkemåte Riktig og feil bruk av taljer Transportable vinsjers konstruksjon og virkemåte Opphengs punkter, riktig bruk/plassering av bjelkeklyper og bjelkeklemmer Bruk av hjelpeverktøy under riggeoperasjoner Riktig bruk/plassering av bjelkeklyper og bjelkeklemmer Egen og andres sikkerhet under riggeoperasjoner   Formål Hensikten med opplæringen er å gi etablerte riggere en god teoretisk og praktisk repetisjonsopplæring i sikker bruk av: Fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger og riggerutstyr. Riggerkurs opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger, transportable vinsjer, riggutstyrets konstruksjon og virkemåte samt bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås. Rigger repetisjonskurset gjelder for utstyr som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last, og som er opphengt i konstruksjoner som bjelker og annet. Kurset er rettet inn mot offshore og Onshore personell i petroleumsbransjen, men vil også være nyttig for personell som deltar i løfteoperasjoner på land. Alle riggeoperasjoner skal foregå innenfor rammene av gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Disse bestemmelsene er blant annet spesifisert i NORSOK standard R-003 og i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Rigger repetisjonskurset gir en oppdatering i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner. Kurset dekker krav i NORSOK standard R-003. NORSOK standard R-003.   Oppbygging Kurset går over 1 dag, 8 timer   Kurset tilbys også Riggerkurs O-3.2 repetisjonskurs som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel. Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ønsket behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon om dette kurset. [-]
Les mer
Stavanger Hundvåg 48 timer 9 990 kr
24 Apr
22 May
12 Jun
Rigger kurs Modul P-2.4 & Modul P-4.4 Rigging [+]
Målgruppe: Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter transportabelt løfteutstyr, vinsjer og taljer som benyttes ved horisontal eller vertikal forflytning av last. Modul P-2.4Modul P-4.4 RiggingMålsetting: Etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om riktig bruk av fallsikringsutstyr og ferdigheter i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.Dokumentasjon:Det utstedes kursbevis og riggerbevis ved bestått kurs, modul P-2.4 og P-4.4.Alle bevis registreres i godkjent register. [-]
Les mer
Det er kun personell som innehar dokumentert riggeropplæring som kan foreta riggeoperasjoner. Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap o.... [+]
Målsetting Det er kun personell som innehar dokumentert riggeropplæring som kan foreta riggeoperasjoner. Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Emneliste Introduksjon Generelt om riggeroperasjoner Personlig verneutstyr Regelverk Planlegging av operasjoner, SJA, prosedyrer Praktisk øvelser Planlegging av operasjoner Valg og kontroll av løfteredskap Riktig stropping Bruk av barriere/sperremateriell Gjennomføring av horisontal/vertikal forflytning av last Riktig bruk av verneutstyr Vurdering av sikkerhet under riggoperasjon Avslutningsprøve Praktisk prøve Kompetansebevis / sertifikat Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator [-]
Les mer
Grorud 5 dager 15 895 kr
17 Apr
08 May
05 Jun
Kurset er svært aktuelt for den som ønsker å arbeide med løfteoperasjoner offshore og/eller på land. [+]
Riggerkurs modul P-2.4 og P-4.4 Enkle løfteinnretninger og Rigger   Riggerkurset er for alle som bruker løfteutstyr og manuelle vinsjer/taljer og løfteredskap for å flytte last. Kurset er svært aktuelt for den som ønsker å arbeide med løfteoperasjoner offshore og/eller på land. Teoridelen av riggerkurset gjennomføres som klasseromsundervisning eller som nettundervisning, ved nettundervisning kommuniserer du direkte med forleser og har mulighet til å stille spørsmål underveis. Den praktiske delen av riggerkurset gjennomføres ved en av våre avdelinger med fysisk oppmøte. Riggerkurset leveres som fullstendig riggerkurs der all teori og praksis inngår i kurspakken.   Krav til forkurs/forhåndskompetanse er gjennomført og bestått G11 Løfteredskap (stropp og anhuker) 16 timer med modul 1.1 og Grunnleggende fallsikring-, ref. NS 9610 / NOROG retningslinje 113   Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring av riggere. Kravene omfatter teoretisk og praktisk opplæring i rigging. For å fullføre riggerkurset må man avlegge og bestå teoretisk og praktisk eksamen.  Kompetansebedriften AS leverer et interessant og inspirerende riggerkurs der deltagerne vil få en god innføring i sikker bruk av løfteredskap, enkle løfte innretninger og fallsikring. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.  Kurset dekker krav i NORSOK standard R-002, R-003N og R-005N. Riggerkurset gjelder for utstyr som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last, og som er opphengt i konstruksjoner som bjelker og annet. Kurset er rettet inn mot offshore og onshore personell i petroleumsbransjen, men vil også være nyttig for personell som deltar i løfteoperasjoner på land.   Kurset kan også holdes som bedriftsinternt kurs.    Riggerkurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner.   Oppbygging Kurset består av 8 timer teori og 24 timer praksis, Avsluttende prøve 2 timer, praksisprøve 2 x 3 timer. Totalt 40 timer over 5 dager.   Innhold i vårt riggerkurs: HMS krav på opplæringsstedet Krav til sikring av verktøy og materiell ved arbeid i høyden Oppbevaring, bruk, dokumentasjon og kontroll av taljer Taljers konstruksjon, virkemåte og sikkerhetssystemer Valg av egnet løfteutstyr i en løfteoperasjon Begrensinger ved bruk av talje og forebygge utilsiktet fall av last Enkle løfteinnretningers konstruksjon, vedlikehold, virkemåte og sikkerhetssystemer Ansvar og kommunikasjon i en løfteoperasjon, akseptkriterier, sannsynlighets reduserende tiltak der rigging over trykk satt system og kritisk utstyr er nødvendig. bruksattest og merking av riggearrangement. Krefter som påvirker løfteutstyr, festepunkt og struktur. Krav til godkjennelse av festepunkt og oppheng av løftebukk av stillasmateriell Innhold i en materialhåndteringsplan Rigging i et nivå(horisontalt) og to nivåer (horisontalt og vertikalt) ved bruk av flere taljer og andre løfteinnretninger. Snu og vende last ved bruk av flere typer løfteinnretninger, utføre bruksattest og merke et riggearrangement samt krav til plassering av personell, sikre rømningsveier, håndtering/berøring av last og bruk av styretau. Evaluering Utføre sikre riggeoperasjoner i sertifisert og usertifisert struktur   Målgruppe for Riggerkurset: Personer som kommer til å benytte eller benytter transportabelt løfteutstyr, vinsjer og taljer ved horisontal eller vertikal forflytning av last.   Riggerkursets varighet: 40 timer/5 dager Modul P-2.4 Modul P-4.4   Eksamen: skriftlig teoretisk prøve og praktisk prøve. Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført: G11 eller O 1.1 – bruk av løfteredskap og Grunnleggende fallsikring-, ref. NS 9610 / NOROG retningslinje 113 før deltakelse på Riggerkurs. Pris: 15.000, - pr deltaker. Kurset tilbys også riggerkurs som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.     [-]
Les mer