Vest-Agder
Du har valgt: Søgne
Nullstill
Filter
Ferdig
7 timer 2 400 kr
Formålet er å gi tilstrekkelige kunnskaper om teoretisk og praktisk sikker bruk av teleskoptruck, slik at ulykker ved oppstilling og bruk unngås. [+]
KLASSER C1 Teleskoptruck med løftekapasitet tom 10 tonn: Maskin med hevbar og teleskopisk bom med en eller flere teleskoper med rekkevidde over 2 meter der bommen og overkonstruksjonen står fast på undervogn chassis. C2 Rundtomsvingende Teleskoptruck med løftekapasitet tom 10 tonn: Maskin med hevbar og teleskopisk bom der bom er montert på egen bevegelig- /rundtsvingende konstruksjon der manøverplassfølger med bomkonstruksjonen rundt.   MÅL Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås. Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i: Oppbygging Faremomenter Bruk av teleskoptrucker. Opplæringen gis som tilleggsopplæring til truck, masseforflytningsmaskin eller lastebilkran. Praksis i kjøring og betjening av teleskoptruck kommer i tillegg til denne modul. Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Bestått teoretisk og praktisk prøve danner grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C1. Dersom praksis for rundtsvingende teleskoptruck er bestått danner det grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C2.   TILLEGGSOPPLÆRING Teleskoptruck kan utstyres og brukes på en slik måte at fører bør ha kurs i løfteredskap, stropp og signalgiving. Arbeidsgiver må selv vurdere hvor vidt føreren skal gjennomgå modul 2.3 løfteredskap eller annen tilsvarende opplæring under hensyn til bruken av maskinen dersom denne har sertifisert opplæring i truck eller masseforflytningsmaskiner. [-]
Les mer
1 dag 4 800 kr
HMS for øverste leder/arbeidsgiver i tråd med Arbeidsmiljøloven §3-5. [+]
Kursets innhold:   Utvikling.org har vurdert det faglige innholdet til å være godkjent som etterutdanningskurs for regnskapsførere med 3 timer under fagområdet Rettslære og 3 timer under fagområdet Ledelse Innhold: Dagens arbeidssituasjon- Hva preger dagens arbeidsliv?- Hva har endret seg?- Hvordan vil utviklingen fortsette?   Den nye Arbeidsmiljøloven- Lovens hensikt og formål- Hva er nytt?   Systematisk HMS arbeid- Internkontroll- Kartlegging av bedriftens risiko- Metoder og verktøy- Hvordan kartlegge medarbeidertilfredshet?   Aktører i HMS arbeidet- Internt- Eksternt- Samarbeid   Arbeidsmiljø- Hva er arbeidsmiljø?- Krav til arbeidsmiljøet- Hva påvirker arbeidsmiljøet?   Psykososialt arbeidsmiljø- Hva er psykososialt arbeidsmiljø?- Krav til psykososialt arbeidsmiljø- Organisasjonskultur- Stress- Konflikter- Lederens utfordringer i dagens arbeidsmiljø [-]
Les mer
Søgne Og 2 andre steder 18 timer 2 950 kr
02 Feb
23 Feb
Hotstoneterapi handler om å kombinere massasjeteknikker med de terapeutiske egenskapene fra varme, sorte granittsteiner. [+]
Hotstoneterapi handler om å kombinere massasjeteknikker med de terapeutiskeegenskapene fra varme, sorte granittsteiner (vulkanske steiner). Massasje med varmesteiner er en deilig behandling som gir en fantastisk avspenning av muskulaturen.H.S.T. lindrer muskelsmerter samtidig som blodsirkulasjoneni huden økes og beroliger alle sanser i vår stadigmer aktive og stressende hverdag. Kurset omfatter tobehandlingsformer:1. Hotstone. Velvære/antistressDeilig, avstressende behandling av hele kroppen.Varme steiner blir brukt i kombinasjon med eteriskeoljer for å oppnå optimal avspenning og velvære.2. Hotstone. Muskelterapi/punktbehandlingDyptgående behandling av muskulatur der man brukersteinen på punkter, samt går mer i dybden og løser oppmuskelspenninger.Dokumentert praksis: 20 timerEksamens/repetisjonskveld: NeiHjemmeoppgave: JaKursbevis: Ja, etter innsendt dokumentert praksis og innlevert hjemoppgave. [-]
Les mer
21 000 kr
Dette er en lettversjon av vår grunnutdannelse. Man lærer å massere, tøye, samt behandle hele kroppen med vakuumterapi/ kopping. [+]
Dette er en lettversjon av vår grunnutdannelse. Man lærer å massere, tøye, samt behandle hele kroppen med vakuumterapi/kopping. Man kan gi en forebyggende og/eller velværebehandling. For å lære terapeutiske behandlinger og få merkunnskap om kroppen, kan man studere videre til Balanzterapeut. urset består av seks moduler og eksamener.Hver modul består av et helgekurs og en kveld med teoretisk og praktisk eksamen samt repetisjon. For å kombinere teori og praksis optimalt, stilles det krav om dokumentert praksis etter hver modul. Når du har deltatt og gjennomført alle modulene kan du ta en avsluttendeteoretisk og praktisk eksamen, som omfatter alle seks modulene.Kursene arrangeres i helger, og kan således kombineres med arbeid eller øvrig utdannelse. Hver modul er frittstående,men for å oppnå diplom, er det et krav om at samtlige seks moduler gjennomføres i løpet av en2-års periode. Kurset til Balanzmassør er derfor meget fleksibelt ogåpner for individuelle behov, samtidig som kombinasjonen av teori og praksis anses som en svært effektiv måte å utdanne seg på.Innhold: Modulene M1, M2, M3, S1, S2, V/K(se modulforklaring her i kursguiden eller www.balanz.no).Diplom: Når man har deltatt og bestått alle seksmodulene, og avsluttende eksamen.Totalpris: Kr. 21.000,-. Denne prisen gjelder vedbetaling av samtlige kurs før kursstart.KURS BALANZMASSØRInnhold:• 6 kursmoduler• 90 klokketimer dokumentert praksis• 25 klokketimer praksis hos Balanz, medinstruktør• Selvstudier og hjemmeoppgaver• Avslutningskveld med teoretisk og praktiskeksamen   [-]
Les mer
15 000 kr
Balanz muskel & leddakupunktør, Videreutdanning Som eneste godkjente massasjeskole tilbyr vi denne videreutdannelsen. [+]
Balanz muskel & leddakupunktør, VidereutdanningSom eneste godkjente massasjeskole tilbyr vi denne videreutdannelsen.Nålebehandling er en meget kostnadseffektiv metode ikke bare sett fra terapeutens synsvinkel, men også for klienten og samfunnet. Hovedfokus på dette kurs er sikker og effektiv triggerpunktbehandling med og uten nåler.Kursinnhold:• Triggerpunktbehandling med og uten nåler. Teori og praksis.• Behandling av myoser, muskelfester, periost med og uten nåler.• Historikk rundt nålebehandling • Generell teori om forskjellene mellom klassisk akupunktur og triggerpunktbehandling• Farlige og forbudte punkter• Mulige komplikasjoner ved nålebehandling • Arbeidsteknikk, stikkdybde, stikkteknikk, nålemanipulasjon, klientreaksjoner etc. • Gjennomgang av forskjellige teorier og arbeidsmetoder• Smertebehandling med og uten nåler• Etikk, lovverkDette er et seks-dagers kurs som delesinn i tre moduler.MLA1: Hovedfokus på hofter og benMLA2: Hovedfokus på armer og ansiktMLA3: Hovedfokus på rygg, bryst, mage og halsKurset avsluttes med en eksamens- og repetisjonsdag. [-]
Les mer
1 år 55 000 kr
Komplett utdannelse som Balanzterapeut. Denne utdannelsen er godkjent av Norges Massasjeforbund og gir rett til tittelen Massør MNMF. Utdannelsen er også godkjent av Nor... [+]
Denne utdannelsen er godkjent av Norges Massasjeforbund og gir rett tiltittelen Massør MNMF. Utdannelsen er også godkjent av Norsk bransjeråd for Massasje og Nordic Association of Massage TherapyKomplett utdannelse som Balanzterapeutbestår av totalt 16 moduler. Hver modul består avet helgekurs og en kveld med teoretisk og praktiskeksamen samt repetisjon. For å kombinere teori ogpraksis optimalt, stilles det krav om dokumentertpraksis etter hver modul. Utdannelsen avsluttes meden teoretisk og praktisk eksamen som omfatter allemoduler. Innlevering av fagoppgave med tildelt tema erobligatorisk.Kursene arrangeres i helger, og kan således kombineresmed arbeid eller øvrig utdannelse. Hver modul erfrittstående, men for å oppnå godkjenning er det et kravat samtlige moduler gjennomføres i løpet av en 4-årsperiode.Utdannelsen er derfor meget fleksibel og åpner for individuellebehov, samtidig som kombinasjonen av teoriog praksis anses som en svært effektiv måte å utdanneseg på.Innhold: Modulene M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, S1,S2, V/K, PM, FK, TEK, AFP1, AFP2 og avslutningshelg(se modulforklaring lenger frem i katalogen).Forkunnskaper: IngenTotalpris: Kr. 55.000,-. Denne prisen gjelder vedbetaling av hele utdannelsen før kursstart.Sted/dato: Se side 22-23UTDANNING BALANZTERAPEUTInnhold:• 15 kursmoduler• 135 klokketimer dokumentert praksis• 20 klokketimer dokumentert praksis påbedrift• 75 klokketimer praksis hos balanz medinstruktør• Fagoppgave• Selvstudier og nettundervisning• AvslutningshelgUtdannelsen omfatter også:• Solid basis med anatomi og fysiologi formassører• Palpering• Grunnleggende triggerpunktbehandling• Muskelpressur• Skade/sykdomslære, idrettsmedisin• Bedriftsmassasje• Forskjellige behandlingsforslag til ulikeskader,problemer og sykdommer• Rådgivning om personlig markedsføring• Moral og etikk• Hygiene og smittevern• Generell treningslære• Grunnleggende ergonomi• Journalføring, opptak av anamnese ogregler for innhenting, bruk, oppbevaring [-]
Les mer
Xafe AS kan skreddersy kurs innen flere fagfelt med utgangspunkt i spisskompetanse i bedriften. For å dekke ansatte som ikke snakker norsk kan alle kurs gjennomføres me..... [+]
Bakgrunn Xafe AS har personell med solid erfaring innen HMS, risikoanalyser og risikostyring, teknisk sikkerhet, barrierestyring, beredskapsplanlegging og beredskapsanalyser, arbeidsmiljø og ytre miljø. Denne erfaringen er tilegnet gjennom arbeid og prosjekter hos og for kunder innen olje- og gass, onshore industri, serviceselskaper og retail virksomhet. Gjennom deltagelse i alle faser fra tidlig planlegging gjennom operasjonsfaser til nedstenging og fjerning har vi god kjennskap til hvordan ulike bedrifter har ulike behov til ulike tider i deres livssyklus. Med utgangspunkt i kundens situasjon kan Xafe bidra til kompetanseheving for kundens personell innen de fagområder der Xafe AS besitter ekspertise. Kursinnhold Med utgangspunkt i de behov som kunden skisserer kan Xafe skreddersy kurspakker som dekker ett eller flere fagområder med kundens organisasjon i fokus. Fremfor generiske beskrivelser av organisasjoner og operasjoner kan kurset relateres til kundens spesifikke anlegg og aktiviteter og en kan vektlegge kundens egne krav dersom disse overgår regelverkskravene. Følgende temaer kan dekkes: HMS-kurs for ledere Kjemiske farer, behandling, oppbevaring og transport Sikkerhet på byggeplass Personlig verneutstyr, hva, hvordan og hvorfor Risikoforståelse Risikoanalyser, hva/hvorfor/når Risikostyring, introduksjon for ledere Risikooppfatning Storulykker og risikoreduksjon SIL (Safety Integrity Level) for utstyrsleverandører Barrieresystemer og barrierefilosofi   Alle emnene kan dekkes enkeltvis, eller kurs kan inkludere flere emner basert på kundens ønsker. [-]
Les mer
990 kr
Et komplett kurs til Båtførerprøven på nett - enkleste veien til Båtførerbeviset! [+]
KOMPLETT KURS TIL BÅTFØRERPRØVEN - HVOR DU VIL Dette er et komplett kurs for Båtførerprøven, som er obligatorisk for fører av fritidsbåt født etter 1. januar 1980. Kurset dekker Sjøfartsdirektoratets "Pensum til Båtførerprøven", og har en praktisk tilnærming til det å ferdes på sjøen. Som i alle våre kurs er det lagt stor vekt på interaktivitet og visuell opplevelse for optimal læringseffekt. Hos oss kan du ta kurset til båtførerprøven når og hvor du vil. Det betyr at du kan sitte hjemme i godstolen, eller på hytta, om du ønsker det. I tillegg kan du ta pauser når du selv ønsker, og du kan repetere så mange ganger du vil. Vårt nettbaserte kurs til båtførerprøven er utviklet for alle plattformer, og det fungerer godt på både PC/Mac og mobile enheter. Dette gir deg maksimal fleksibilitet, og du kan studere til båtførerprøven over alt hvor du har tilgang til internett. VI SKAL VÆRE BESTE NETTKURS TIL BÅTFØRERPRØVEN Vårt mål er å være det beste kurset til båtførerprøven på nett. Ved hjelp av underholdende animasjoner, filmer og interaktivt innhold loser vi deg trygt gjennom pensum - i ditt tempo. Vårt kurs skal gi deg de aller beste forutsetninger for å bestå båtførerprøven, og for å bli en trygg båtfører. EKSAMENSTESTER INKLUDERT For å kunne gi våre deltagere de aller beste forutsetninger for å kunne bestå “eksamen”, har det vært viktig for oss å utvikle gode, realistiske tester. Testene har svært relevante oppgaver, og har samme tidsbegrensninger, og krav til bestått, som selve båtførerprøven. BÅTFØRERBEVIS TIL HELE FAMILIEN? Ved å melde deg på vårt kurs til båtførerprøven på nett, oppretter du samtidig en egen brukerprofil. Om det er flere i samme husstand som har behov for båtførerbevis kan alle benytte samme profil - uten ekstra kostnad. BÅTFØRERPRØVEN - LÆREBOK OG OPPGAVEHEFTE I tillegg til et komplett, underholdende og engasjerende båtførerkurs på nett, tilbyr vi også en egen lærebok og oppgavehefte, for ekstra øvelse og repetisjon. Læreboken selges sammen med materiellpakken, som er et valgfritt tillegg for deltagere av båtførerkurset. Den inneholder altså boken "Båtførerprøven - lærebok og oppgavehefte", skolekart for oppgaver i navigasjon, rullelinjal, navigasjonspasser og t-skjorte med vår logo. ENGASJERENDE INNHOLD Båtførerkurset.no lærer deg alt du trenger for å ta båtførerprøven. I kurset skal du lære og forstå innholdet slik at du raskest mulig er klar for å ta prøven. Se vår demovideo ovenfor for å få en følelse av kursets innhold og oppbygning Målet med vårt kurs er å lose deg trygt frem til båtførerprøven. Det er viktig for oss at du ikke bare skal bestå eksamen, men at du også skal lære nok til å bli trygg på sjøen. Derfor har vi laget et interaktivt kursopplegg, hvor du selv engasjerer deg gjennom konkrete oppgaver.   [-]
Les mer
Søgne Og 4 andre steder 18 timer 2 950 kr
16 Mar
23 Mar
30 Mar
Lær stretching, terapeutisk stretching, bevegelighetstester, funksjons og styrketester, posturologi og muskellære [+]
Denne modulen tar for seg muskelanatomi og fysiologi for de største musklene/muskelgruppene i hofter og ben Kursinnhold: Posturologi, muskelfunksjonstester,bevegelighetstester med vinkelmålere eller tommestokk,terapeutisk stretching (vi tøyer ut for klienten)og selvstretching (vi lærer oss å tøye muskler på 4-6forskjellige måter).Dette kurset kan tas frittstående.Man kan starte utdannelsen til Balanzterapeut med denne modulen.Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper krevesAntall dager: 2Dokumentert praksis: 15 timerEksamens/repetisjonskveld: Ja. Som regel klokken 18.00-22.00 fredag før neste kursKursbevis: Ja, etter bestått teoretisk og praktisk eksamenPris: Kr. 2.950,- + kr. 700,- for rep. kursKlokkeslett: 09.30-17.30 begge dager [-]
Les mer
Søgne Og 2 andre steder 14 timer 1 695 kr
09 Mar
09 Mar
Kurset for alle! En introduksjon i massasje, og vi ønsker med dette å gi deltakerne en smakebit av massasjens mange positive effekter. [+]
Kurset er en introduksjon i massasje, og vi ønsker med dette å gi deltakerne en smakebit av massasjens mange positive effekter. Her har du nå mulighet til å lære tre fundamentale massasjeteknikker, samt andre grunnleggende teknikker som både benyttes i velværemassasje og klassisk massasje. Tanken bak kurset er at deltakerneskal bli komfortable med å gi og få massasje.Vi lærer oss følgende:• Noen enkle, men effektive grep for hele kroppen• Å massere og å ta imot massasje• Arbeidsteknikk. Alle kommer til å lære virkningsfull massasje med en teknikk som gjør at man ikke blir sliten eller belaster egne ledd• Enkle øvelser med mange bruksområder• Å massere både på massasjebenk og på gulv• Noen ”spesialtriks” om tiden strekker til  [-]
Les mer
Søgne Og 4 andre steder 18 timer 2 950 kr
16 Feb
23 Feb
02 Mar
M2 Grunnleggende massasjekurs del 2 Tre nye massasjegrep for hele kroppen, mer dyptgående teori [+]
M2 Grunnleggende massasjekurs del 2Tre nye massasjegrep for hele kroppen, mer dyptgående teoriKurset tar for seg flere terapeutiske grep, vi går litt dypere og gir en mer spesifikk muskelbehandling.Øvrig innhold: Massasjens historie, kulde- og varmebehandling, leddlære, anatomisk grunnstilling, bevegelseslære, blodkarsystemet og ligamenter.Mye tid er satt av til arbeidsteknikk.Forkunnskaper: M1Antall dager: 2Dokumentert praksis: 15 timerEksamens-/repetisjonskveld: Ja. Som regel klokken 18.00-22.00 fredag før neste kursKursbevis: Ja, etter bestått teoretisk og praktisk eksamen samt levert inn skjema for dokumentert praksis.Pris: Kr. 2.950,- + kr. 700,- for rep. kurs [-]
Les mer
Ulstein 1 dag
Bevisstgjøre deltaker i forhold til hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, bevisstgjøring på hvordan utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår ... [+]
  Alt arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming eller utstyr som lager gnister. Typiske eksempler er sveise-, skjære-, slag-, lodde- og slipeutstyr, taktekking med åpen flamme eller varmluftsverktøy og annen bruk av ild eller varmeverktøy.   Det er i første rekke de som utfører arbeidet sitt ansvar å sørge for at sikkerhetstiltakene er tilstrekkelige og i overensstemmelse med forskriftene.   Siden 2001 har også oppdragsgiver, som regel eier eller bruker av bygget, vært pålagt å forsikre seg om at den som skal utføre arbeidet er sertifisert etter de nye reglene.   Forkunnskap:   Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen.   Hensikt med opplæring:   Bevisstgjøre deltaker i forhold til hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, bevisstgjøring på hvordan utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår og sette deltakerne i stand til å iverksette hensiktsmessige tiltak for å begrense skadene vet et eventuelt uhell.   Emner som gjennomgås er:   Sertifiseringsordningen. Gjennomgang av aktuelt lovverk. Risikoforståelse. Risikokartlegging. Synliggjøring av ansvar. Sikkerhetsforskriften for varme arbeider. Brannteori. Farer ved varme arbeider: før, under og etter arbeidet. Slokkeøvelse.     Sertifikatets gyldighet er 5 år.   De som kom tidlig med i ordningen bør sjekke utløpsdatoen med tanke på fornying av beviset.   Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve og slokkeøvelse. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått kurs utstedes sertifikat for varme arbeider fra Norsk brannvernforening.   [-]
Les mer
Søgne Og 4 andre steder 2 dager 2 950 kr
11 May
25 May
01 Jun
Lær stretching, terapeutisk stretching, bevegelighetstester, funksjons og styrketester, posturologi og muskellære [+]
Muskelanatomi og fysiologi for de største musklene/muskelgruppene i overkroppen Kursinnhold: Posturologi, muskelfunksjonstester,bevegelighetstester med vinkelmålere eller tommestokk,terapeutisk stretching (vi tøyer ut for klienten)og selvstretching (vi lærer oss å tøye muskler på 4-6forskjellige måter).Forkunnskaper: S1Antall dager: 2Dokumentert praksis: 15 timerEksamens/repetisjonskveld: Ja. Som regel klokken 18.00-22.00 fredag før neste kursKursbevis: Ja, etter bestått teoretisk ogpraktisk eksamenPris: Kr. 2.950,- + kr. 700,- for rep. kurs [-]
Les mer
9 500 kr
Balanz utdannelse til Balanz muskelterapeut, Videreutdanning Bli en enda bedre terapeut. Bygger på grunnutdanningen [+]
Balanz utdannelse til Balanz muskelterapeut, VidereutdanningBli en enda bedre terapeut.Denne videreutdanningen bygger på grunnutdannelsen til Balanzterapeut.Hvis man har medisin grunnfag i tillegg, er denne utdannelsen godkjent av Norges Massasjeforbund og gir rett til tittelen Massasjeterapeut NMMFVidereutdannelsen til Balanz muskelterapeut består av totalt seks moduler. Hver modul består av et helgekurs og en kveld med teoretisk og praktisk eksamen samt repetisjon. For å kombinere teori og praksis optimalt, stilles det krav om dokumentert praksis etter hver modul. Innlevering av fagoppgave med tildelt tema er obligatorisk.Kursene arrangeres i helger, og kan således kombineres med arbeid eller øvrig utdannelse. Hver modul er frittstående. Utdannelsen er derfor meget fleksibel og åpner for individuelle behov. Kombinasjonen av teori og praksis anses som en svært effektiv måte å utdanne seg på.Innhold: Modulene S3, LK, og HS(se modulforklaring her på kursguiden eller www.balanz.no).Forkunnskaper: BalanzterapeutTotalpris: kr 9 500,-. Denne prisen gjelder ved betalingav hele utdanningen før kursstart.Innhold:• 3 kursmoduler• 90 klokketimer dokumentert praksis• 10 klokketimer dokumentert praksis på bedrift• 25 klokketimer praksis hos Balanz med instruktør• Fagoppgave• Selvstudier og hjemmeoppgaver• Eksamen for disse modulene og grunnutdannelsen [-]
Les mer
Søgne Og 4 andre steder 2 dager 3 050 kr
12 Jan
27 Apr
04 May
En metode med gamle aner som effektivt behandler muskler, hud, bindevev, sirkulasjon. Praktisk og teoretisk. [+]
Vakuumterapi/kopping er en metode med gamle aner som fint kan kombineres med andre terapiformer.Vakuumterapi kan utføres på flere måter:• Kompressor vakuummaskin• Forskjellige typer glasskopper• Gummikopper/silikonkopperVakuumterapi kan brukes som:• Lymfedrenasje• Bindevevsterapi• Muskelterapi• Triggerpunktbehandling• Behandling av akupunkturpunkterVi kommer til å gå igjennom alle disse metodene. Dette kurs kan tas frittstående eller som en del av utdannelsen til Balanzterapeut som er godkjent av Norges massasjeforbund (NMF) og gir momsfritak. Antall dager: 2Dokumentert praksis: 15 timerEksamens/repetisjonskveld: Ja. Som regel klokken 18.00-22.00 fredag før neste kursKursbevis: Ja, etter bestått teoretisk og praktisk eksamen [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.