Offshore-kurs
Beredskapskurs offshore
Du har valgt: Søk- og redningslag - brannlag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

MÅLGRUPPE: Medlemmer av søk og redningslag Skadestedsledere MÅLSETNING: Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv inne... [+]
MÅLGRUPPE: Medlemmer av søk og redningslag Skadestedsledere MÅLSETNING: Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødssituasjonen. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger. OPPTAKSKRAV: Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs FAGPLAN: Iht OLF´s retningslinjer GYLDIGHET: 12 måneder KURSINNHOLD: Beredskap/organisering, førstehjelp, pasientundersøkelse/skadeprioritering, brannteori, slukningsmidler, slukningsutstyr, brannslukking og begrensning, fysiologi, pressluft- og annet røykdykkerutstyr, søk og redning inkl. røykdykking, gass og væsker under trykk, mentale reaksjoner, stressmestring og redningsarbeid på skadested, styrketest. [-]
Les mer
3 dager
På forespørsel
Hovedmål:Etter fullført kurs skal deltakerne:Være kvalifisert til å lede brannslokkingsoperasjoner om bord på skip, herunder organisere og ... [+]
Hovedmål:Etter fullført kurs skal deltakerne:Være kvalifisert til å lede brannslokkingsoperasjoner om bord på skip, herunder organisere og lære opp brannlag Ha kunnskap om inspeksjon og vedlikehold av anlegg / utstyr for branndeteksjon og brannslokking. Være kvalifisert til å undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse   Innhold:- Brannteori - ledelse- Praktiske øvelser- Strategi og taktikk - brann- Kommunikasjon   Demonstrasjon av kompetanse: Skriftlig Kunnskapstest.   Målgruppe:Dekksoffiserer/Maskinoffiserer, Medlemmer av brannlag, offshoreForkunnskaper: Grunnleggende sikkerhetsopplæring.   [-]
Les mer
40 timer
På forespørsel
Etter fullført kurs skal deltakerne være kvalifisert til å utføre slokking av branner inne og ute, med særlig vekt på olje- og gassbrann. [+]
Innhold:- Brannteori- Brannslokking- Pressluftapparater- Beredskap- Førstehjelp- Personlig verneutstyr- Gasser og vesker under trykk- Innsatsøvelser      Målgruppe:- Medlemmer av brannlag og ledende brannpersonell- Sikkerhets- og vernepersonell- SkadestedslederForkunskaper: Grunnleggende sikkerhets og beredskapsopplæring [-]
Les mer
5 dager 16 500 kr
Kunnskaper og ferdigheter for å bekjempe branner med utstyr til brannbekjempelse og røykdykking på plattform og fartøy. [+]
Målsetting: Når kurset er fullført, skal deltakerne inneha kunnskaper og ferdigheter slik at de kan bekjampe branner med utstyr til brannbekjempelse og røykdykking på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksisskal deltakeren få en klar forståelse av utstyrets og egne begransinger. Innhold: Brannteori og lovverk. Eksplosjonsfare/områdeklassifisering. Faregraderte stoffer. Slukkemetoder i forskjellige anlegg. Taktikk, søk- lagsarbeid. Pressluftapparat. Gasser og farlige atmosfærer. Personlig verneutstyr. Ledelse og disiplin. Slukking av branner ute/inne. Brann i væsker under trykk. Røykdykking. Redningsarbeid under brann. Bruk av stasjonære anlegg. Gassbranner. Evt. opplæring i spesielle forhold som finnes på enkelte plattformer (brann i/lekkasje av: metanol, propan osv.) . Spesielle risikoområder. Kommunikasjon/utstyr. Menneskelig atferd under stress. Skadetransport/livreddende førstehjelp. [-]
Les mer
På forespørsel
Delta i brannslokkingsoperasjoner ombord i skip [+]
Innhold: - Brannteori - Praktiske øvelser - Røkdykking - Taktiske øvelser   Demonstrasjon av kompetanse: Skriftlig Kunnskapstest. Godkjennelser: Tilfredsstiller OLFs krav som brannlagskurs for skip     Målgruppe: Medlemmer av brannlag og ledende brannpersonell Forkunnskaper: Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring. [-]
Les mer
5 dager 19 030 kr
Søk & Redning - Grunnkurs Kurs kode OFI100   Kursnavn Søk & Redning - grunnleggende   Godk... [+]
Søk & Redning - Grunnkurs Kurs kode OFI100   Kursnavn Søk & Redning - grunnleggende   Godkjenninger Godkjent for servicefartøyer 24 månederOLF godkjent 12 måneder (OLF)   Varighet 40 timer   Målgruppe Innsatspersonell på faste og flyttbare innretninger på norsk sokkel   Krav til forkunnskap OLF Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring   Hovedmål Etter endt kurs skal deltagerne kunne:- utføre søk- og redningsoperasjoner- planlegge og iverksette brannbekjempelsestiltak- iverksette tiltak for å begrense spredning av brann   Innhold  - Brannteori- Slukkemidler, utstyr og -anlegg- Brannbekjempelse- og begrensning- Gassbrann- Søk og redning- Røykdykking- Fysiologi- Førstehjelp- Mentale reaksjoner og Stressmestring   Eksamen Skriftlig eksamen - multiple choise [-]
Les mer