Maritime kurs og shipping
Sikkerhetskurs for fiskere
Du har valgt: STCW for fiskere
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Bodø 2 dager 9 000 kr
25 May
16 Jun
14 Oct
Oppdateringskurs for personell på fiskefartøy [+]
Oppdateringskurs for personell på fiskefartøy Fiskere som har fullført grunnleggende sikkerhetsopplæring i henhold til § 3 eller annen godkjent sikkerhetsopplæring, skal innen åtte år, men ikke før fem år er gått, ha gjennomgått et repetisjonskurs på minst 20 timer. Deretter skal alle gjennomgå tilsvarende repetisjonskurs mellom hvert femte og åttende år etter siste kurs. Tilsvarende gjelder også for fiskere som har sikkerhetskurs fra andre land enn Norge. Fiskere som ikke har gjennomgått repetisjonskurs i overensstemmelse med første ledd, må gjennomføre grunnleggende sikkerhetsopplæring i henhold til § 3 på nytt. Innhold : Personlige redningsteknikker/nødsituasjoner Forebyggende brannvern og brannslokking Forebyggende brannvern og brannslokking Personlig sikkerhet/HMS/regelverk   For mer informasjon og oversikt over ledige kursplasser se: www.kursibodo.no  [-]
Les mer
Nordkapp 18 100 kr
31 May
23 Aug
20 Sep
Kurset er i samsvar med kravene i STCW-F konvensjonens Kapittel III, Regel 1 om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy. [+]
Undervisningen er basert på forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW - F kapittel III. Etablere gode holdninger til sikkerhet. Skape forståelse for viktigheten av sikkerhet og beredskapsarbeid. Kunne bruke utstyret som er til disposisjon ombord, i en nødsituasjon. Videre gis det opplæring i personlige redningsteknikker, forebyggende brannvern og brannslukking. Det vil bli gitt opplæring i grunnleggende førstehjelp samt personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø.     What do you want to do ? New mailCopy   What do you want to do ? New mailCopy   What do you want to do ? New mailCopy [-]
Les mer
Bodø 5 dager 18 500 kr
07 Jun
15 Nov
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy [+]
MÅL:Sikre at deltakerne får en grunnleggende sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten og hindre forurensning under driften av skipet. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW tabeller STCW-F konvensjonens Kapittel III, Regel 1 om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy . FREKVENS:Fiskere som har fullført grunnleggende sikkerhetsopplæring i henhold til § 3 eller annen godkjent sikkerhetsopplæring, skal innen åtte år, men ikke før fem år er gått, ha gjennomgått et repetisjonskurs på minst 20 timer. Deretter skal alle gjennomgå tilsvarende repetisjonskurs mellom hvert femte og åttende år etter siste kurs. Tilsvarende gjelder også for fiskere som har sikkerhetskurs fra andre land enn Norge. Fiskere som ikke har gjennomgått repetisjonskurs i overensstemmelse med første ledd, må gjennomføre grunnleggende sikkerhetsopplæring i henhold til § 3 på nytt. MYNDIGHETSKRAV:Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet.  Denne fagplanen beskriver innholdet i sikkerhetskurs  STCW-F konvensjonens Kapittel III, Regel 1 om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy INNHOLD:Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljøForebyggende brannvern og brannslokkingRøykdykking teori og praktiske øvelserPersonlige redningsteknikkerHelikopterredningGrunnleggende førstehjelp     For mer informasjon og oversikt over ledige kursplasser se: www.kursibodo.no  [-]
Les mer
Gravdal 50 timer 17 000 kr
21 Jun
09 Aug
01 Nov
Grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere 50t. [+]
MÅL:Sikre at deltakerne får en grunnleggende sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten og hindre forurensning under driften av skipet. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW tabeller STCW-F konvensjonens Kapittel III, Regel 1 om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy . FREKVENS:Fiskere som har fullført grunnleggende sikkerhetsopplæring i henhold til § 3 eller annen godkjent sikkerhetsopplæring, skal innen åtte år, men ikke før fem år er gått, ha gjennomgått et repetisjonskurs på minst 20 timer. Deretter skal alle gjennomgå tilsvarende repetisjonskurs mellom hvert femte og åttende år etter siste kurs. Tilsvarende gjelder også for fiskere som har sikkerhetskurs fra andre land enn Norge. Fiskere som ikke har gjennomgått repetisjonskurs i overensstemmelse med første ledd, må gjennomføre grunnleggende sikkerhetsopplæring i henhold til § 3 på nytt. MYNDIGHETSKRAV:Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet.  Denne fagplanen beskriver innholdet i sikkerhetskurs  STCW-F konvensjonens Kapittel III, Regel 1 om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy INNHOLD:Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljøForebyggende brannvern og brannslokkingRøykdykking teori og praktiske øvelserPersonlige redningsteknikkerHelikopterredningGrunnleggende førstehjelp [-]
Les mer
Praksis + nettkurs Ålesund 2 dager 8 200 kr
14 May
31 May
30 Jun
Innhold:Utvalgte seksjoner fra Sikkerhetsopplæring for fiskere grunnkurs. [+]
Målgruppe: Alle fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse. Innhold: Utvalgte seksjoner fra Sikkerhetsopplæring for fiskere grunnkurs. Krav til forkunnskap: STCW - F Sikkerhetsopplæring for fiskere Varighet: 1 dag + e-læring. Estimert tid på e-læring er ca 4t [-]
Les mer
Praksis + nettkurs Ålesund 2 dager 17 100 kr
01 Jun
Kurs for alle fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse. [+]
Målgruppe: Alle fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse. Innhold: Introduksjon Nødprosedyrer/nødsituasjoner Personlige overlevelsesteknikker Brannhindring og brannslokking Elementær førstehjelp Hindring av marin forurensing og hindring av ulykker ombord Krav til forkunnskap: Ingen Varighet: E-læring og 2 dager praksis Estimert tid på e-læring ca 6,5 t [-]
Les mer
Nordkapp 2 dager 8 320 kr
19 May
14 Jun
05 Jul
Oppdateringskurs for fiskere/sjøfolk som innehar gyldig kursbevis. E-læring 1 dag og praktisk gjennomføring 1 dag. Elæringskurset åpnes ca 14 dager før praktisk læring/øv... [+]
Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW- F konvensjonen. Det hevises til emneplan fra sjøfartsdirektoratet: Link til emneplan sjøfartsdirektoratet.     What do you want to do ? New mailCopy   What do you want to do ? New mailCopy   What do you want to do ? New mailCopy [-]
Les mer