Samfunnsfag
Samfunnskunnskap
Troms
Du har valgt: Tromsø
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff ( i Tromsø ) i Samfunnskunnskap
 

Virtuelt klasserom 50 timer 9 850 kr
50 timers samfunnskapskunnskaps kurs for fremmedspråklige/arbeidsinnvandrere. Må kunne litt Norsk - muntlig for å delta [+]
Følger læreplan for opplæring i samfunnskunnskap:  Opplæringen skal bidra til at deltakerne • får kunnskap om viktige historiske, sosiale, økonomiske, kulturelle, rettslige og politiske forhold i Norge – og at de kan uttrykke kjennskap til disse forholdene • utvikler kunnskap om egne rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet – og at de kan bruke denne kunnskapen i hverdagen • reflekterer over og samtaler om grunnleggende verdier og utfordringer i det norske samfunnet knyttet til demokrati, likestilling og menneskerettigheter – og at de kan uttrykke egne meninger om slike spørsmål Emner Læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap inneholder sju emner: 1. Ny innvandrer i Norge 2. Historie, geografi og levesett 3. Barn og familie 4. Helse 5. Utdanning og kompetanse 6. Arbeidsliv 7. Demokrati og velferdssamfunn [-]
Les mer
Nettkurs 3 890 kr
Samfunnskunnskap følger læreplanen i samfunnskunnskap på videregående skole. Det inngår i generell studiekompetanse og som fellesfag i Vg2 på samtlige yrkesfaglige utdann... [+]
Samfunnskunnskap Generell studiekompetanse Dette kurset gir deg kunnskap innen samfunnskunnskap på videregående skole. Det inngår i generell studiekompetanse og som fellesfag i Vg2 på samtlige yrkesfaglige utdanningsløp. Kurset er basert på læreplanen i samfunnskunnskap Vg1/Vg2, og tar for seg tar for seg emnene utforskning, globale perspektiver, økonomi- arbeids- og samfunnsliv, sosialisering- identitet og livsmestring, demokrati og medborgerskap Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle. Målgruppe: Kurset er utviklet for deg som vil ha generell studiekompetanse, eller ønsker å gå opp til eksamen på nytt for å få en bedre karakter. Varighet: Du får tilgang til kurset i 180 dager fra den dagen du melder deg på. Studiebelastning: 3 uketimer som tilsvarer 84 årstimer Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs at du må ha minst 420 årstimer i skoleåret for å få støtte. Alle læremidler inngår i kursprisen: Samfunnskunnskap for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: NooA 2022. Karakterer og kursbevis : Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen. Eksamen: Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no . Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Pris per eksamen er ca. kr. 300, men kan variere fra fylke til fylke. Kursbeskrivelse: Kurset er basert på læreplanen i samfunnskunnskap https://www.udir.no/lk20/sak01-01 Fagkode SAK1001 Faget er delt opp i fire emner/studieenheter. Hver studieenhet består av: læringsmål for studieenheten fagstoff øvingsoppgavver innsendingsoppgaver som vurderes og kommenteres av lærer [-]
Les mer