Samfunnsfag
Samfunnskunnskap
Du har valgt: Vestfold
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff ( i Vestfold ) i Samfunnskunnskap
 

Virtuelt klasserom 50 timer 9 850 kr
50 timers samfunnskapskunnskaps kurs for fremmedspråklige/arbeidsinnvandrere. Må kunne litt Norsk - muntlig for å delta [+]
Følger læreplan for opplæring i samfunnskunnskap:  Opplæringen skal bidra til at deltakerne • får kunnskap om viktige historiske, sosiale, økonomiske, kulturelle, rettslige og politiske forhold i Norge – og at de kan uttrykke kjennskap til disse forholdene • utvikler kunnskap om egne rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet – og at de kan bruke denne kunnskapen i hverdagen • reflekterer over og samtaler om grunnleggende verdier og utfordringer i det norske samfunnet knyttet til demokrati, likestilling og menneskerettigheter – og at de kan uttrykke egne meninger om slike spørsmål Emner Læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap inneholder sju emner: 1. Ny innvandrer i Norge 2. Historie, geografi og levesett 3. Barn og familie 4. Helse 5. Utdanning og kompetanse 6. Arbeidsliv 7. Demokrati og velferdssamfunn [-]
Les mer
75 timer 9 900 kr
Do you want to apply for permanent recidency in Norway? Then you might need 75 hours of social studies. [+]
Social studies for adult immigrants   Do you want to apply for permanent recidency in Norway? Then you might need 75 hours of social studies. At Skagen kompetanse AS you can take those hours from January 2023 to April 2023. The course will be in English at our location in Munkegaten 3, Tønsberg. It will go twice a week, at Tuesdays and Thursdays from 09.00 to 11.30. The first day will be Tuesday the 4.th of January 2023. It will be brake at week 8 and 14. The course will help you prepare to take the test in social studies or Norwegian citizenship test in spring 2023.   The course consist of three modules.   Module 1: Norway before and now  Facts about Norway  Norwegian history, geography   Human rights and democracy  Sustainability and environment    Module 2: Family, health and daily life  Immigrants in Norway  Family  Spare time  Health   Personal economy  Human rights    Module 3: Education, skills and the labour market  School and education   Working life  Critical thinking and digital judgement   [-]
Les mer
Nettkurs 3 890 kr
Samfunnskunnskap følger læreplanen i samfunnskunnskap på videregående skole. Det inngår i generell studiekompetanse og som fellesfag i Vg2 på samtlige yrkesfaglige utdann... [+]
Samfunnskunnskap Generell studiekompetanse Dette kurset gir deg kunnskap innen samfunnskunnskap på videregående skole. Det inngår i generell studiekompetanse og som fellesfag i Vg2 på samtlige yrkesfaglige utdanningsløp. Kurset er basert på læreplanen i samfunnskunnskap Vg1/Vg2, og tar for seg tar for seg emnene utforskning, globale perspektiver, økonomi- arbeids- og samfunnsliv, sosialisering- identitet og livsmestring, demokrati og medborgerskap Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle. Målgruppe: Kurset er utviklet for deg som vil ha generell studiekompetanse, eller ønsker å gå opp til eksamen på nytt for å få en bedre karakter. Varighet: Du får tilgang til kurset i 180 dager fra den dagen du melder deg på. Studiebelastning: 3 uketimer som tilsvarer 84 årstimer Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs at du må ha minst 420 årstimer i skoleåret for å få støtte. Alle læremidler inngår i kursprisen: Samfunnskunnskap for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: NooA 2022. Karakterer og kursbevis : Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen. Eksamen: Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no . Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Pris per eksamen er ca. kr. 300, men kan variere fra fylke til fylke. Kursbeskrivelse: Kurset er basert på læreplanen i samfunnskunnskap https://www.udir.no/lk20/sak01-01 Fagkode SAK1001 Faget er delt opp i fire emner/studieenheter. Hver studieenhet består av: læringsmål for studieenheten fagstoff øvingsoppgavver innsendingsoppgaver som vurderes og kommenteres av lærer [-]
Les mer