Ledelse og strategi
Servicedesign
Du har valgt: Hordaland
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff ( i Hordaland ) i Servicedesign
 

Majorstuen Bergenhus 2 dager 14 500 kr
12 Sep
24 Sep
28 Oct
Design thinking er etterspurt kompetanse når det gjelder å jobbe innovativt for å kunne tilby nye og forbedrede tjenester og helhetlige brukeropplevelser. [+]
Dette kurset gir deg en innføring i metoden som en tverrfaglig prosess som kobler design, teknologi og forretning i et effektivt og virkningsfullt verktøy for å løse komplekse problemstillinger. Det involverer ulike fagområder som tjenestedesign, strategi, gevinstrealisering, teknologi, organisasjonsutvikling og ledelse.   Design thinking er et tankesett, en verktøykasse og en prosess for å komme frem til bedre ideer og løsninger. Den brukes ofte for å utforske og eksperimentere med muligheter, og er utviklet for å løse komplekse problemstillinger med brukeren i fokus. Det kan være utvikling av nye og/eller bedre tjenester, helhetlige opplevelser, prosesser, strategier e.l.   Metoden er utviklet for å løse komplekse problemstillinger som kjennetegnes av en helhetlig tilnærmelse med identifisering av behov, samskaping, involvering, åpenhet og testing; alltid med brukeren i sentrum.   Praktisk kurs På dette kurset legger vi særlig vekt på det praktiske perspektivet – hvordan bruke det du lærer inn i din egen arbeidshverdag. Du får innblikk i både teori og metodikk – men det viktigste er at du lærer gjennom å bruke verktøyene og aktivt jobbe med prosessen.   Grunnleggende og praktisk forståelse for design thinking og de ulike fasene. Fokus på å forstå tankesettet, prosessen og grunnleggende verktøy Bedre forståelse for hvordan design thinking kan brukes for å løse komplekse problemstillinger – og hjelpe deg til å tenke nytt Hvordan bruke design thinking til å løse problemstillinger knyttet til forskjellige utviklingsoppgaver Praktisk innføring og opplæring i relevante verktøy Utvikle ferdigheter til å gjennomføre design thinking prosesser og vurdere hensiktsmessige bruk av faser, verktøy og metoder for eksperimentering Matnyttige tips og triks basert på erfaring fra ulike prosjekter   Hvem passer kurset for? Kurset passer for deg som ønsker å få en bedre forståelse av hva design thinking er, og hvordan det kan brukes i praksis. Du kan være prosjektleder, designer, ingeniør, fagekspert, teknolog, leder, uansett hvilken sektor du jobber i, det være seg kommunal, stat, fylke, helse, it, infrastruktur etc.   Gjennomføring av kurset Kurset er en dynamisk blanding av korte moduler av teori, praktiske øvelser med case, gruppeoppgaver og refleksjon som sikrer god læring. I små grupper vil deltagerne jobbe med praktiske case gjennom de ulike fasene fra brukerbehov som gir innsikt, definere kjernen i problemstillingen, generere ideer og lage prototyper for testing. Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis.   Dokumentasjon: Kursmateriell i et klikkbart PDF-dokument med linker til kilder og utdypende informasjon. Maler og beskrivelse av de ulike verktøyene.   Verktøykasse: I løpet av kurset vil deltagerne lære og praktisere grunnleggende verktøy for hver fase som de kan bruke i eget arbeid.   Kurset gjennomføres fysisk i kursrom med to påfølgende dager, fra kl 09:00 – 16:00 begge dager. Det jobbes med praktiske øvelser med case i grupper.   Program for kurset Samling 1: Velkommen og praktisk info   INNLEDNING Bli kjent Hva er Design Thinking? Bakgrunn og historikk Tankesett, innovasjonsprosess og verktøykasse Presentasjon av caset vi skal jobbe med på kurset.   FASE 1 EMPATI Hvordan skaffe innsikt? Ulike metoder for effektivt innsiktsarbeid: Observasjon Samtaler / intervju Kjenne det på kroppen (Immersion) Bruk av kvantitativ innsikt og analyser Praktiske øvelser med bruk av viktige grunnleggende verktøy for innsiktsarbeid   FASE 2 DEFINERE Hvordan omdanne data, informasjon om til verdifull innsikt? Identifisere smertepunkter og mulighetsrom Hva er det viktigste å prioritere? Hva vil gi størst effekt? Kriterier for valg Tydelig problemstilling (Point of View) Praktiske øvelser med bruk av viktige grunnleggende verktøy for tydeliggjøring av problemstilling.   Samling 2: FASE 3 IDEGENERERING Ulike metoder for idégenerering. Lær enkle grep for å kommunisere bedre visuelt Kriterier for valg av ideer for videre arbeid Praktiske øvelser med bruk av viktige grunnleggende verktøy for idégenerering.   FASE 4 PROTOTYPING Hva er prototyping? Kraften i iterative prosesser med hyppig prototyping og eksperimentering Ulike metoder og verktøy for prototyping Lage prototype.   FASE 5 TESTING Hvordan teste? Vi tester for å lære Hva bør testes og når? Ulike metoder for å teste Hvordan tolke og bruke tilbakemeldingen? VEIEN VIDERE Hvordan komme raskt i gang med å bruke det du har lært Prioriteringer og handlingsplan Hvordan få gjennomslag internt? Tid for spørsmål og refleksjoner.   [-]
Les mer