Maritime kurs og shipping
Sikkerhetskurs for fiskere
Du har valgt: Finnmark
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nordkapp 18 100 kr
31 May
23 Aug
20 Sep
Kurset er i samsvar med kravene i STCW-F konvensjonens Kapittel III, Regel 1 om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy. [+]
Undervisningen er basert på forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW - F kapittel III. Etablere gode holdninger til sikkerhet. Skape forståelse for viktigheten av sikkerhet og beredskapsarbeid. Kunne bruke utstyret som er til disposisjon ombord, i en nødsituasjon. Videre gis det opplæring i personlige redningsteknikker, forebyggende brannvern og brannslukking. Det vil bli gitt opplæring i grunnleggende førstehjelp samt personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø.     What do you want to do ? New mailCopy   What do you want to do ? New mailCopy   What do you want to do ? New mailCopy [-]
Les mer
Nordkapp 2 dager 8 320 kr
19 May
14 Jun
05 Jul
Oppdateringskurs for fiskere/sjøfolk som innehar gyldig kursbevis. E-læring 1 dag og praktisk gjennomføring 1 dag. Elæringskurset åpnes ca 14 dager før praktisk læring/øv... [+]
Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW- F konvensjonen. Det hevises til emneplan fra sjøfartsdirektoratet: Link til emneplan sjøfartsdirektoratet.     What do you want to do ? New mailCopy   What do you want to do ? New mailCopy   What do you want to do ? New mailCopy [-]
Les mer