Kurs: Oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere.
Kursavdelingen - Nordkapp