Kurs: ARBEID I GRØFTER UNDER 1,25 METER
Maskin og truckopplæring as