HMS og sikkerhet
Du har valgt: Sikkerhetskurs industri
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i Sikkerhetskurs industri
 

Praksis + nettkurs 1 dag 7 900 kr
I dette kurset vil Industrivernleder og fagleder industrivern lære mer om sine oppgaver som administrativ og operativ leder med kjennskap til regelverk. [+]
Dette kurset er spisset mot Industrivernleder og fagleder industrivern og deres oppgaver. I motsetning til innsatspersonalet som er rettet mot feltoppgavene skal lederne i tillegg kjenne sine oppgaver som er av mer strategisk og taktisk karakter. Kurset beskriver og presenterer regelverk, organisering, trening, dimmensjonering, kommunikasjon men også førstehjelp og brannvern i praksis. Deltakerne skal også delta på de praktiske øvelsene i førstehjelp og brannbekjempelse. Endring av kursdato: Må avtales senest 7 dager før kursstart i kontortid 0830-1500.   Avmelding: Må skje skriftlig til vår e-post adresse post@ssras.no Du kan avbestille inntil 14 dager før kursstart. Ved avbestilling under 14 dager før kursstart kreves 50% kursavgift. Ved ikke oppmøte kreves full kursavgift. Ved avmelding pga. sykdom må legeerklæring fremvises. Avlysning: Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom Drammen 6 timer 3 100 kr
02 Apr
07 Jun
Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. [+]
Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kurset er rettet mot de som arbeider på vegen og til de som skal være ansvarshavende i forbindelse med arbeidsvarslingen, i tillegg til planleggere, driftsledere og oppsynsmenn med lederoppgaver. Mål for kurset: I forbindelse med arbeid på veg er det forskriften i Håndbok 051 som skal følges og i denne forskriften står det følgende: "Før det igangsettes arbeid på offentlig veg skal det foreligge godkjent varslingsplan, altså en skiltplan som viser hvordan det skal skiltes og sperres, herunder skal de nødvendige skiltvedtak være truffet. Vegmyndigheten skal godkjenne varslingsplan og treffe de nødvendige vedtak. Det skal utpekes en ansvarshavende for gjennomføringen av varslingsplan m.v på hvert arbeidssted." 6-timers kurset gir ansvarsrett for skilting i forbindelse med arbeid på og i nærheten av trafikkert vei.Kursinnhold 6-timers kurs:• Regelverket• Målsetting med arbeidsvarsling• Planlegging og gjennomføring av arbeidsvarsling• Trafikksikkerhet og skilting• Arbeidsvarsling på flerfeltsveier• Planlegging og varsling [-]
Les mer
Nettkurs 3 timer 990 kr
Nettbasert fallsikringskurs. Kurset gir en innføring i fallsikring, og har som mål å gjøre deg kjent med potensielle farer ved arbeid i høyden, og hvordan unngå dette. [+]
Et omfattende kurs i fallsikring. Kurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer fallsikring, samt om bruk og vedlikehold av ulike typer fallsikringsutstyr. Kurset belyser tiltak som kan minske risikoen for et fall og som kan minimere skade ved et eventuelt fall. Fallsikring kreves av lov og forskrifter at arbeidstakere er gitt nødvendig opplæring og øvelse til å utføre sitt arbeid så trygt som mulig. Dette kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk og polsk.   Kurset finner du på http://www.instantkurs.no [-]
Les mer
Drammen Bergen 8 timer 4 250 kr
07 Mar
14 Mar
04 Apr
Grunnleggende opplæring i bruk av forskjellig fallsikrings systemer og arbeidsstøttesystemer. Kurset holdes i henhold til NS 9610 / NOROG retningslinje 113 [+]
Fallulykker er i dag den nest største årsaken til arbeidsulykker med dødelig utgang, kun overgått av ulykker med motorkjøretøy. Det kreves opplæring for å bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring iht. arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret. Brukeren av utstyret mangler nødvendig opplæring og kjenner ikke til produsentenes begrensinger av utstyret. Dette kurset gir brukerne grundig opplæring i forskjellige fallsikringssystemer og de begrensinger som produsentene har satt. Dette er virkelig et kurs som flere burde gjennomført.   Innhold• Ulykker som har hendt• Aktuelle forskrifter• Fallsikringsseler, dempere, fallblokker, kroker med mer• Klareringshøyde• Glidesystemer• Reguleringslåser• Redning og evakuering• Kontroll og vedlikehold• Sikkerhetsregler for arbeid i høyden [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs Skjetten 1 dag 4 900 kr
24 Sep
Få en innføring i og forståelse av maskindirektivets og maskinforskriftens funksjon og virkemåte. [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig.       Maskinforskriften retter seg mot produsenter, deres representanter, importører, leverandører og andre forhandlere av maskiner. Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.Forskriften gjelder ved konstruksjon, bygging og omsetning av maskiner, utskiftbart utstyr, sikkerhetskomponenter, løfteredskap, kjettinger, kjeder, tau og stropper, avtagbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger og delvis ferdigstilte maskiner.For maskiner som er unntatt fra forskriftene etter § 1 nr. 2, følger produktkravene i utgangspunktet av annet regelverk – eksempelvis produsentforskriften og kjøretøyforskriften. Maskinforskriften gjelder for de farer ved maskinene som ikke dekkes opp av de andre regelverkene.Formålet med maskinforskriften er å sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter bygges slik at arbeidstakere, forbrukere, dyr og gjenstander er vernet mot skader på liv og helse, og ikke blir utsatt for uheldige belastninger.     Foreleser: Hermod PettersenNorsk Kraninspeksjon AS Hermod har drevet med opplæring på og kontroll av arbeids¬utstyr i 26 år. Han ble valgt inn som leder av KTF i 2011 og satt før det to år som styremedlem av foreningen. Hermod var tidliger fagleder for sakkyndig virksomhet og teknisk kontrollorgan for personheis i Inspecta AS. Han er leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum og i kontrollrådet for personheis. Hermod er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk.   Teknisk arrangør: Quality Norway AS [-]
Les mer
12 timer 4 200 kr
Kurset er obligatorisk for de som skal være ansvarshavende for arbeidsvarsling på veg. Kurset går over 2 dager og er på 12 timer. [+]
Arbeidsvarsling kurs 2   Kurset er obligatorisk for de som skal være ansvarshavende for arbeidsvarsling på veg. Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en betryggende måte. For vegarbeiderne utgjør trafikken en fare ved at de kan bli påkjørt og skadet under utførelsen av arbeidet. Disse farene kan reduseres betraktelig ved riktig og god varsling og sikring av arbeidet. For å oppnå disse målsettingene er det viktig at trafikkreguleringer i forbindelse med arbeid på eller ved veg planlegges og utføres nøyaktig. For at trafikantene skal kunne opptre korrekt, skal all varsling og sikring være riktig, tydelig, konsekvent og enhetlig. Vegholder kan kreve dokumentasjon på at arbeidstakere har nødvendig opplæring. Skiltmyndigheten skal stille krav om tilstrekkelig kompetanse til alle virksomheter som vil på ta seg ansvar for arbeidsvarsling. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller ved veg.   Kandidaten må beherske norsk skriftlig og muntlig. [-]
Les mer
Nettkurs 8 timer 2 150 kr
Alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, må ha opplæring i arbeidsvarsling. [+]
Deltakerne skal kunne anvende relevante bestemmelser i Håndbok N301 i forhold til arbeidsoppgaver som medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.      Etter endt opplæring skal kandidaten kunne redegjøre for blant annet: Introduksjon. Lover og regler. Personlig sikkerhet. Ansvar for varsling og sikring. Fysiske lover i trafikken. Varsling. Sikring. Kurs 1 8 Timer Teori 1 dag Jobbe på eller ved vei   Kurs 2 16 Timer Teori 2 dager Planlegger og ansvarshavende Den som har ansvaret for å søke kommunen eller statensvegvesen   Kurs 3 7 Timer Teori og praksis Manuell trafikkdirigent Må kombineres med Kurs 1 eller 2 Må ha førerkort klasse B   [-]
Les mer
Haugesund 3 dager 9 500 kr
20 Mar
17 Apr
14 May
Kurset omfatter opplæring i sikker bruk av redningsutstyr, planlegging, organisering og risikovurdering av redningsaksjoner, samt førstehjelp. Kurset følger Offshore Nor... [+]
Hensikten med opplæringen er å gi fallredningspersonell allsidig teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker redning, slik at de kan utføre effektive og forsvarlige redningsoperasjoner. Opplæringen inneholder: Organisering av beredskap Risikovurdering Redning – Utstyr og metode Førstehjelp   Kompetanse for Fallredning skal vedlikeholdes og iht. retningslinje Offshore Norge 113 skal det gjennomføres repetisjonskurs hvert 2. år. [-]
Les mer
Bergen 8 timer 3 800 kr
02 Apr
15 Apr
07 May
Fallsikring Grunnkurs 8 timer - NS 9610 er også et krav til forkunnskap om en skal videre på Riggerkurs. [+]
FALLSIKRINGSKURS GRUNNLEGGENDE 8 TIMEROpplæringen legger i hovedsak vekt på riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr og praktisk bruk av redningsutstyr.Kurset er også forkunnskap til blandt annet Riggerkurs. Kursinnhold: Innledning Regelverk, retningslinjer NS 9610 Risikovurdering Fallsikringsutstyr Kunnskap om ulikt utstyr og metoder Utstyrets begrensninger og muligheter Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll Konsekvenser av fall Teoretisk gjennomgang av redningsøvelser Praktisk trening (gjennomgang - øvelser) Forkunnskap: Ingen. Kursstart: kl. 08:00 til ca. 14:30 Pris: Kr. 3800,-Det er ikke MVA på kurs. Inkludert: Læremateriell Kursbevis Fallsikrings bevis med bilde Kaffe og varm lunsj [-]
Les mer
6 timer 2 100 kr
Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg. [+]
Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet. Det kreves gjennomgått og bestått prøve for kurs 1 eller 2, samt gyldig førerkort i klasse B. . Kandidaten skal beherske norsk muntlig.   [-]
Les mer
8 timer 1 500 kr
Det generelle kravet er at alt arbeid i høyden skal utføres på en sikker måte og under egnede ergonomiske forhold fra en egnet overflate. Dersom dette ikke er mulig, skal... [+]
For å ha rett til å bruke fallsikringsutstyr skal bruker ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om:   Oppbygging. Betjening. Bruksegenskaper. Bruksområder. Vedlikehold og kontroll. Likeledes skal den som planlegger og leder arbeidet i henhold til arbeidsmiljøloven ha tilstrekkelig kunnskaper om bruken av arbeidsutstyret slik at dette planlegges og gjennomføres på en forsvarlig måte.   Følgende temaer gjennomgås på fallsikrings kurset:   Fallende gjenstander. Fallenergi. Krav ved arbeid i høyden. Kollektive vernetiltak. Personlige vernetiltak. Merking av PVU. Sikring av Verktøy og materiell. [-]
Les mer
Praksis + nettkurs 1 dag 7 900
Innsatspersonell tilknyttet bedriftens industrivern som ønsker en grundig innføring i førstehjelp, brannvern, orden og sikring samt kommunikasjon. [+]
Opplæringen skal ivareta personellets sikkerhet, være tverrfaglig og dekke innsatspersonellets minimumskrav til kompetanse og ferdigheter som er nødvendig for å utføre aktivitetene de er gitt ansvar for på en sikker måte. Emner i kurset: Bedriftens industrivern Forebyggende arbeid Brannvernteori Kommunikasjon Orden og sikringsoppgaver Praktiske øvelser i førstehjelp og på brannfelt Endring av kursdato: Må avtales senest 7 dager før kursstart i kontortid 0830-1500.   Avmelding: Må skje skriftlig til vår e-post adresse post@ssras.no Du kan avbestille inntil 14 dager før kursstart. Ved avbestilling under 14 dager før kursstart kreves 50% kursavgift. Ved ikke oppmøte kreves full kursavgift. Ved avmelding pga. sykdom må legeerklæring fremvises. Avlysning: Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte. [-]
Les mer
Nettkurs 1 200 kr
Vårt kurs i Grunnopplæring - Maskiner og redskap handler om tema som: Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. [+]
Kontakt kursleverandør for mer informasjon ved å trykke Les mer / Påmelding knappen på denne siden. Her finner du også filmklipp fra kurset. Om studiet Kurset «Maskin og redskap – Grunnopplæring» (også kalt Minimodul 1.1) handler blant annet om tema som arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. Kurset kommer innom de nye forskriftene, ansvar, risikoanalyse, bruksanvisning, miljøvern, verneutstyr, vedlikehold, kontroll og andre viktige sikkerhetsinstrukser. Kurset vil sørge for en grunnleggende opplæring i lover og forskrifter, arbeidsmiljø. ansvar og konsekvenser, slik at du ikke behøver å gå like grundig gjennom dette temaet hver gang du får opplæring på en ny maskin eller redskap. Du trenger også en gjennomgang av utstyret, bruksanvisningen og selvfølgelig en sikker jobb analyse før du tar til med arbeidet. Hvem: For alle som skal betjene maskiner og redskap som kan medføre fare Varighet: 60 minutter + oppgaver Krav: Ingen Oppfølging: Opplæring i teori og praksis i hendhold til virksomhetens risikovurdering Språk: Norsk Tale: Ja Kursbevis: Kursbevis kan lastes ned etter bestått nettkurs, og arbeidsgiver kvitterer ved gruppearbeid Betingelser: Bestått eksamen med minst 75% riktige svar, og arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid   Pris: 1200,- u/mva. (Kampanje: Nå subsidiert pris for yrkesfaglige skoler av pakkeløsning med Mini Modul 1.1 (Grunnopplæring i Maskin og Redskap) og Risikovurdering) [-]
Les mer
Aksdal Voll 8 timer 1 500 kr
01 Mar
05 Mar
Det generelle kravet er at alt arbeid i høyden skal utføres på en sikker måte og under egnede ergonomiske forhold fra en egnet overflate. Dersom dette ikke er mulig, skal... [+]
For å ha rett til å bruke fallsikringsutstyr skal bruker ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om:   Oppbygging. Betjening. Bruksegenskaper. Bruksområder. Vedlikehold og kontroll. Likeledes skal den som planlegger og leder arbeidet i henhold til arbeidsmiljøloven ha tilstrekkelig kunnskaper om bruken av arbeidsutstyret slik at dette planlegges og gjennomføres på en forsvarlig måte.   Følgende temaer gjennomgås på fallsikrings kurset:   Fallende gjenstander. Fallenergi. Krav ved arbeid i høyden. Kollektive vernetiltak. Personlige vernetiltak. Merking av PVU. Sikring av Verktøy og materiell. [-]
Les mer
Nettkurs 5 dager 22 500 kr
Myndighetene stiller krav om dokumenterbar kompetanse for alle som håndterer brann- og eksplosjonsfarlig gass og gassforbrukende utstyr. [+]
Etter å ha gjennomført kurset skal en ha tilstrekkelig kunnskaper om gassegenskaper, regelverk, komponenter, sikkerhetskrav og dimensjonering for prosjektering av anleggstype 2.   Hovedemner: Fordypning i lover, regelverk og HMS Planlegging, dimensjonering og prosjektledelse Søknad, dokumentasjon og instrukser Kontroll og driftsetting Kontroll av gassanlegg   Gjennomføring:  Kurset er på totalt 50 timer + eksamen og gjennomføres i to bolker:  Første bolk er en kurssamling på to dager Andre bolk er en kurssamling på to dager inkludert eksamen siste dag Mellom samlingene er det lagt opp til arbeid med caseoppgaver.   Eksamen I forlengelsen av kurset gjennomføres det en teoretisk prøve som består av flervalgsspørsmål der en må ha riktig på 80 prosent av svarene for å få bestått.  Påmeldingsregler Påmeldingen er bindende. Skulle noe uforutsett skje kan du hos oss avbestille eller flytte kurset gebyrfritt, inntil 4 uker før kursstart. Ved ønske om avbestilling eller flytting senere enn 4 uker før kursstart må det betales et avbestillingsgebyr på 50% av deltageravgiften. Ved ønske om avbestilling eller flytting senere enn 2 uker før kursstart må det betales et avbestillingsgebyr tilsvarende full deltakeravgift. [-]
Les mer