Kurs: Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip - oppdatering 10 timer
Lofoten maritime sikkerhetssenter