Pedagogikk
Du har valgt: Skoleutvikling
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Virtuelt eller personlig 3 timer 1 390 kr
LK20 krever elevmedvirkning og utforskende læringsarbeid. [+]
Hvordan kan vi  gjøre elevene til medskapende og aktive deltakere i egen læring, og samtidig bli inspirert til å se nye muligheter i egen undervisning? Hvordan planlegger vi for undervisning som involverere elevene i større grad? I dette kurset ser vi på mange konkrete og lett overførbare metoder, som både involverer og utfordrer. Samtidig drøftes lærerperspektivet og utfordringene med differensiering, lærerens behov for å improvisere, og elevmedvirkning som en av flere undervisningsmetoder i skolen.  Kurset passer for lærere og pedagogisk ledelse som ønsker å bli inspirert til å involvere elevene mer i læringsarbeidet.   Kursholder Håvard Tryti er til daglig lektor i kunstfag ved Edvard Munch videregående skole i Oslo, og har sittet i læreplangruppen for Kunst design og arkitektur (KDA) programfag i Fagforyelsen. Som lærer på 14. året, er han fortsatt en utviklingsorientert lærer som brenner for levende teori og medskapende elever. I tillegg til undervisning, arbeider han strategisk og operativt med Edvard Munch vgs’ kommunikasjon i SoMe. Han er i startgropen som foredragsholder, og formidler fersk praksis! Håvard har sin utdannelse fra SHKS og Statens Kunstakademi i Oslo, nå KHiO, og PPU fra Oslo MET.  [-]
Les mer