HMS og sikkerhet
Sprinkleranlegg
Sogn og Fjordane
Du har valgt: Lærdal
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Hobøl 2 dager 8 500 kr
09 Nov
Ett nytt tilbud til rørleggere og montører av sprinkleranlegg. Gjennom økt kompetanse skal Sprinklerskolen gi deltakerne forutsetningene for å montere sprinkleranlegg... [+]
Sprinklerskolen er et samarbeid mellom If Sikkerhetssenter, Brødrene Dahl og Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd.   Sprinklerskolen er et grunnleggende og praktisk sprinklerkurs myntet på rørleggere og montører av sprinkleranlegg. Her får de oppleve hvordan ulike sprinkleranlegg fungerer i reelle brannsituasjoner. I tillegg får deltakerne kunnskap om ulike produkter, komponenter og systemer som finnes. Og ikke minst, praktisk informasjon og øvelser. Vi arrangerer både åpne og lukkede kurs   • Åpne kurs arrangeres med deltakere fra forskjellige bedrifter  • Tilpassede kurs arrangeres for bedrifter etter ønsker og nærmere avtale Målsetningen med kurset er blant annet å kunne erstatte mange forskjellige leverandørkurs, med ett kurs over kun to dager. Sprinklerskolen er en praktisk og målrettet opplæring, og senker terskelen for å sende flere rørleggere og montører på kurs. Dette til beste for oppdragsgiver, arbeidsgiver og naturligvis montøren selv. Sprinklerskolen er et grunnleggende tilbud som motiverer og kvalifiserer til videre opplæring og aktivitet i sprinklerfaget. Det er avgjørende at montørene kjenner til de ulike systemene, hvordan de fungerer, at sprinkler er et brannfag, hvilke regelverk vi installerer etter og korrekt bruk av komponentene de forholder seg til. For rørlegger:   - Økt kompetanse og trygghet  på produkter og systemer   - Økt fokus og forståelse for kvalitet og sikkerhet i eget arbeid   - God forståelse for relevant teori knyttet til arbeidet   - Færre feil og økt produktivitet For arbeidsgiver:   - Økt faglig kompetanse, trygghet og sikkerhet for arbeidstageren   - Økt kompetanse i bedriften  - Økt effektivitet/produktivitet/lønnsomhet  - Redusert antall reklamasjonssaker  - Større kundetilfredshet For kunde (byggherre/tiltakshaver):   - God kvalitet på leveransen  - Effektiv leveranse [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 15 000 kr
Sprinkler er et fag uten god opplæring. Dette kurset gir nødvendig kunnskap for både prosjektleder/baser og rørleggere/montører. [+]
Sprinkleranlegg installeres i stadig flere sammenhenger. Når det ikke er noen god opplæring i dette faget gir det mange feil, mangler, og vannskader. For bedriftene gir det ofte dårlig økonomi i prosjektene på grunn av feil, dårlige løsninger og kostnadskrevende løsninger. Kurset har 6 samlinger - prosjektledere og baser deltar på alle. Rørleggere/montører deltar på 3 samlinger, nr 1, 4 og 5. Det vil i tillegg være oppfølgning av sprinkleranlegg i et konkret prosjekt. Dette for å sikre at det som læres også ivaretas i hverdagen og bedriftens systemer og rutiner. Målet med dette er å overlever et sprinkleranlegg på en mer kostnadseffektiv måte, med den nødvendige dokumentasjon og uten feil og mangler. Det ligger derfor en økonomisk fordel i dette, i tillegg den kompetanseheving som den enkelte opplever og den positive utvikling det er for bedriften. Deltagerne vil kunne markedsføre deltagelse på kurset overfor totalentreprenører og byggherrer. Dette vil ha verdi og vise en kvalitetsforbedring i forhold til erfaringene som ellers er i markedet. Noe informasjon om samlingene: Samling 1 - Alle Hvordan virker sprinkler, hva er forskjellen på sprinkler og andre brannslukningsanlegg, hvordan fungerer forskjellige sprinklerhoder og sprinklerventiler.  Vil sprinkler alltid fungere som forutsatt? Informasjon om kurset, samlinger og uavhengig kontroll.   Samling 2 - Prosjektleder - Bas Sprinklerregler, hvilke brukes og hva er forskjellen? Hvilket ansvar har prosjekterende? Hva skal prosjekterende levere til utførende? Sprinklertegninger hva skal de inneholde? Hva skal utførende gjøre om tegningene ikke kan følges?   Samling 3 - Prosjektleder - Bas Hva krever myndighetene, DIBK, byggherre og forsikringsselskapene av prosjekterende og utførende? Kvalitetssikring og styringssystem, hva er det, hva skal det inneholde og hvorfor skal det brukes? Avvik - er det positivt eller negativt? Samling 4 - Alle Planlegge montasje, hva er viktig i forhold til materialer, utstyr og kompetanse? Montasjeanvisning og andre styrende dokumenter. Er du ferdig når rørene henger i taket? Hva gjør du når andre ikke følger fremdrift eller egne tegninger? Samling 5 - Alle Det nærmer seg ferdigstillelse av prosjektet, har du kontroll? Er alle sprinklerhoder montert? Tape på sprinkler, bygningsmessige endringer og tekniske installasjoner som påvirker sprinkler, hvem har ansvaret? Trykkprøving og gjennomspyling, hva kreves og hva skal dokumenteres? Hvilken dokumentasjon skal foreligge og er dette noe eier/byggherre skal ha?   Samling 6  - Prosjektleder - Bas Sprinklersentral, hva skal den inneholde? Hvilke funksjoner skal testes? Alarmsignaler og overvåkning hva skal testes og av hvem? Opplæring av driftspersonell, hva må eier og driftspersonell kunne forvente? Hvilken dokumentasjon skal overleveres til eier? Hvilken risiko og erfaring er det om det ikke er utført en uavhengig kontroll av sprinkleranlegget? Uavhengig kontroll Dette innebærer besøk på byggeplassen der deltagerne er involvert. Gjennomgang av det styringssystemet som brukes, kontroll av prosjektering, kontroll av utførelse med rapporter fra alle befaringer. Dette bidrar til at de ting som er gjennomgått på samling også blir fulgt opp i hverdagen. Dette sikrer at kunnskapen blir praktisert.  Uavhengig kontroll utføres av Dokumentert AS som er et av landets ledende selskaper i forhold til kontroll av sprinkleranlegg. Dokumentert inngår avtale med det enkelte firma om dette oppdraget. Dette resulterer i en FG kontroll av sprinkleranlegget som dokumenterer overfor eier og totalentreprenør at sprinkleranlegget er ferdig og med den nødvendige dokumentasjon.   Nettbaserte oppgaver Deltagerne skal besvare nettbaserte oppgaver som en del av kurset. Noen av disse vil ha krav om riktig svarandel for å at deltageren skal få sertifikat. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.