Ledelse og strategi
Du har valgt: Strategisk ledelse
Nullstill
Filter
Ferdig

-

6 timer 5 900 kr
For å lykkes i forhandlinger må man kunne håndtere både hindringer og muligheter som ligger i forhandlingssituasjonen. Dette kurset viser deg hvordan du planlegger og... [+]
For å lykkes i forhandlinger må man kunne håndtere både hindringer og muligheter som ligger i forhandlingssituasjonen. Dette kurset viser deg hvordan du planlegger og forbereder en forhandling.   Formål og innhold Vi er alle forhandlere. Undersøkelser viser at det er stor variasjon i forhandlingsresultater og forskningen har identifisert viktige hindringer og sentrale suksesskriterier for å nå frem til gode resultater. Dette kurset omsetter denne kunnskapen i praktiske ferdigheter du kan ta med deg når du forhandler på egne og andres vegne.   For å lykkes i forhandlinger må man kunne håndtere både hindringer og muligheter som ligger i forhandlingssituasjonen. Effektive forhandlinger bør planlegges og forberedes nøye, ved interesseanalyse, kartlegging av alternativer og utvikling av løsningsmuligheter. Dette kurset viser deg hvordan du gjør dette.   Etter endt kurs vil deltakerne: Ha kunnskap om vanlige feil som kan hindre forhandleren i å nå gode forhandlingsresultater Kunne anvende grunnleggende analyseredskaper på konkrete forhandlingssituasjoner  Ha forståelse for noen sentrale egenskaper som preger gode forhandlere og hva man selv kan gjøre for å tilegne seg dem Emner som gjennomgås: Hvorfor trenger vi forhandlingskompetanse? Vanlige feil, bl.a. forhandlerens dilemma, eskalerende engasjement og nullsumtanken  Forberedelser av forhandlinger: interesser, alternativer, muligheter og kriterier Interesseanalyse Utvikling av løsningsmuligheter Gjennomføring av forhandlinger: strategi og taktikk Nøkkelen til suksess: hva kjennetegner den gode forhandler? Målgruppe Ledere og de som forhandler eller deltar i forhandlinger i forbindelse med sitt arbeid. Kursform Kurset følger en erfaringsbasert undervisningsmetode, med stor vekt på rollespill, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper og plenum.  Kursleder Sverre Blandhol (dr. juris og master i psykologi) er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og arbeider med kontraktsrett, tvisteløsning, forhandlinger og etikk. Han har bred praktisk erfaring fra arbeid som advokat og mekler. Blandhols seneste bok er Konfliktanalyse (Fagbokforlaget 2014). Blandhol er kjent som en engasjerende og dyktig kursleder og holder en rekke kurs og foredrag for offentlige og private virksomheter. [-]
Les mer
Nettstudier 7 300 kr
Strategisk ledelse og innovasjon gjennomgår valg av strategier for en virksomhet, hvordan man skal utføre eksterne og interne analyser og metoder for å vurdere, utvikle o... [+]
Strategisk ledelse og innovasjon gjennomgår valg av strategier for en virksomhet, hvordan man skal utføre eksterne og interne analyser og metoder for å vurdere, utvikle og igangsette hensiktsmessige strategier for en virksomhet. I kurset legges det vekt på kunnskap om tilpassede metoder og organisatoriske løsninger for å omsette strategien i praksis. I disse prosesser er innovasjon og Corporate Social Responsibility (CSR) gjennomgående temaer. Denne utdanningen er en yrkesrettet utdanning som gir deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen strategi og innovasjon. Du vil vurdere strategicase og eventuelt jobbe med egen bedrift i forbindelse med utvikling av strategi. Oppdatér din kunnskap innen strategiområdet og hvordan bedrifter kan arbeide systematisk med innovasjon.   Karrieremuligheter Strategiarbeid i både SMB’er og større bedrifter Innovasjon og forretningsutvikling Utarbeidelse av markedsplaner, samt andre langsiktige strategidokumenter Arbeidsoppgaver knyttet til etikk og Corporate Social Responsiblity (CSR) i store bedrifter   [-]
Les mer
Oslo 6 timer 5 950 kr
04 Nov
Kurset «Strategisk logistikkledelse som vekstmotor» gir en innføring i vesentlige logistikk- og arbeidskapitalkriterier som må tilfredsstilles for å sikre lønnsom vekst. ... [+]
Kurset «Strategisk logistikkledelse som vekstmotor» gir en innføring i vesentlige logistikk- og arbeidskapitalkriterier som må tilfredsstilles for å sikre lønnsom vekst. Deltakerne blir videre kjent med logistikkanalyser og ulike verktøy som kan brukes for å imøtekomme markedets behov og forventninger. I tillegg til at deltakerne får jobbe med spennende gruppeoppgaver,  vil det rettes fokus mot hvordan en kan engasjere kundene i selskapets verdikjede og på hvordan aktiv arbeidskapitalstyring kan bedre likviditeten og styrke balansen. Kurset «Strategisk logistikkledelse som vekstmotor» tar utgangspunkt i logistikk som et mulig konkurransefortrinn i en stadig mer konkurranseutsatt hverdag innenfor B2B- og B2C-markedene. Kurset gir innblikk i konkrete eksempler fra små, mellomstore og store bedrifter som har implementert moderne styringsverktøy for logistikk og arbeidskapital.   Kurset gir videre en innføring i anerkjente og relevante analyseverktøy og forretningsmodeller, samt begrepene en må kjenne til for å kunne gjennomføre gode logistikkprosesser i virksomheten. For å kunne vite om en er på rett vei i forhold til logistikk og arbeidskapital, må en forstå hvordan nye markedsmodeller og moderne logistikkverktøy kan være en trussel dersom de ikke utnyttes riktig. Etter kurset skal deltakeren ha utviklet en klar forståelse for hvordan gode logistikkløsninger kan bidra til økt vekst og lønnsomhet. Kurset «Strategisk logistikkledelse som vekstmotor» har som formål å gi deltakernes oppdatert kunnskap om hva som må til for å skape vekst og bedre lønnsomhet ved bruk av moderne styringsverktøy knyttet til logistikk og arbeidskapital. Videre skal deltakerne bli godt kjent med analyse- og forretningsmodeller tilpasset forventninger fra dagens logistikkunder. Relevante rapporteringsverktøy for daglig leder og styret vil også bli gjennomgått. Kursinnhold: Strategisk logistikkledelse som vekstmotor •      Styrets ansvar – styrets involvering i logistikk og arbeidskapital. •      Hva hindrer, og hva skaper vekst i norske selskaper? Eksempler på firmaer som bruker logistikk for sikre vekst, hvordan fungerer verdikjeden optimalt? Logistikk og miljø. Hvorfor må logistikk tas på alvor i norske bedrifter? Hva er et WMS-system, hvordan virker det, og hvilke fordeler gir det? Data er gull, men hva har det med logistikk å gjøre? God logistikk i praksis. Change Management, hvorfor er det viktig i logistikken? Manuelt fokus eller automatiseringsfokus, hva skal jeg velge? Kan jeg få en god ROI på en WMS investering?   [-]
Les mer
1 dag 4 900 kr
Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser. [+]
 - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser. Bright har alltid 100% fornøydhetsgaranti på våre kurs!   ”Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon?” Vi starter kurset med å utfordre hverandre på dette spørsmålet.   Kurset gir deltakerne en grunnleggende plattform og et rammeverk omkring strategisk salg, kundestrategier og nøkkelkundeutvikling, samt perspektiver på hvordan bedriftens salgsprosesser kan optimaliseres. Kurset vil gi deltakerne kunnskaper og forståelse for koblingen mellom bedriftens vekstambisjoner og hvordan de kan legge strategier og planer mot bedriftens ulike kundegrupper. I mange bedrifter er det gode mål, men stort behov for å tydeliggjøre hvordan målene skal nås på salgssiden. Helt konkret og tydelig. Mye ansvar og forventninger havner hos salgsledelsen. Dette kurset dekker et viktig område som er viet for lite oppmerksomhet. Vi kan kalle dette den taktiske broen mellom strategi og operative salgsplaner.   Innhold: Sammenhengen mellom bedriftsstrategier, valg av vekststrategi og bedriftens markeds- og kundestrategier Hvordan utvikle handlingsplaner mot nye, eksisterende og tapte kunder? Hvordan skape økt lojalitet og lønnsomhet gjennom å utvikle våre viktigste kunder på en bedre måte? Kan vi i større grad optimalisere og rendyrke våre salgsprosesser?    Mål med kurset: Skape innsikt i hvorvidt vi tar ut potensialet i vår salgsorganisasjon Gi deltakerne en helhetsforståelse for hvordan de kan forbedre måten de arbeider med kunder og salg Få nye ideer og tanker i felleskap med andre bedriftsledere Inspirere til å utvikle egne forbedringsplaner som sikrer oppnåelse av bedre resultater i egen bedrift   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.