Kurs: Verdiskapende styrearbeid for kraftnæringen
Energi Norge