Lift, stillas og krankurs
Taljer, Vinsjer og Spill G7
Du har valgt: Buskerud
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 treff ( i Buskerud ) i Taljer, Vinsjer og Spill G7
 

Gol 4 dager 13 200
16 Oct
Følger siste opplæringsplanersom ble revidert mars 2018 og er en videreføring av fagplanene F3018 og F3019 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 19... [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig.   Kurset følger opplæringsplanene for kontrollør av taljer, vinsjer, spill, revisjon mars 2018 og er en viderføring av fagplanene F 3018 og F-3019 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1993.  Gi deg selv og din bedrift god faglig kunnskap og nødvendig dokumentasjon! Kurset er oppdatert forhold til regelverk og sikkerhetskrav og refererer til aktuell opplæringsplan.  Foreleser er ressursperson med verdifull kompetanse  og god formidlingsevne, både praktisk og teoretisk.  Vi samarbeider kun med de beste! Sakkyndige virksomheter utfører et arbeid som er av stor betydning for sikkerheten ved bruk av bro-/traverskraner. Det er sakkyndig virksomhetsansvar at taljer, vinsjer og spill blir kontrollert så grundig at skader og feil blir oppdaget i tide. Dårlig kontroll kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader og ulykker.Hensikten med kurset er å gi teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk prøve for kontrollgruppe G07 Taljer, vinsjer, spill. Kursets hovedmålsetningEtter endt kurs skal deltakeren gjennomføre en teoretisk og praktisk prøve for å vise at han/hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging, konstruksjon, komponentlære, sertifiserings-regler, kontrollprosedyrer, sjekklister, forskrifter, standarder og instruksjonsbøker som kreves som grunnlag for kontrollgruppe G07 Taljer, vinsjer, spill.Deltakeren skal også kunne gjennomføre en selvstendig sakkyndig periodisk kontroll.   Foreleser:  Hermod PettersenNorsk Kraninspeksjon AS Hermod har jobbet med kraner i 27 år. Han er styreleder i kranteknisk forening å deltar i flere fora hvor regelverk for kran og løfteoperasjoner blir utviklet. Han har i en årrekke holdt kurs for bransjen med hovedfokus på regelverk og sikkerhet. Hermod jobber til daglig som faglig leder i sakkyndig virksomhet for kontroll av arbeidsutstyr. Teknisk arrangør: Quality Norway AS [-]
Les mer
Drammen 17 200 kr
13 Nov
Hensikten med opplæringen er å gi teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G07 Taljer, vinsjer, sp... [+]
G7- Taljer, vinsjer, spill - Kontrollør Hensikten med opplæringen er å gi teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G07 Taljer, vinsjer, spill. Etter endt kurs med bestått teoretisk prøve, samt bestått praktisk prøve og dokumentert tilstrekkelig relevant praksis, kan deltakerene etter søknad til et anerkjent landsdekkende register, få utstedt kontrollørbevis for den kontrollørgruppe det er gjennomført og bestått prøve på. Kurset er bygget som følger: Modul O-G07-1 - 16 skoletimer, teori Modul O-G07-2 - 24 skoletimer, praksis Kurset gjennomføres over 5 dager. [-]
Les mer
Drammen 6 200 kr
12 Jun
Vi tilbyr kurs i vinsj modul P-3.3 - G7 Vinsj. Hensikten med opplæringen er å gi blivende vinsjoperatører en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av vinsjer ... [+]
Opplæringen skal gi brukerne god innsikt i prinsippene for elektrisk, pneumatisk og hydraulisk drevet vinsjer sin konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med vinsjoperasjoner unngås. Teori:• Konstruksjon og virkemåte• Navn på komponenter• Spoleannordninger• Innspoling av ståltau• Regler for sertifisering• Overlastsikringsutstyr• Merking av vinsj• Generelle sikkerhetsregler• Riktig og feil bruk av vinsjer• Bruksbegrensninger• Vedlikehold• Bremser• Kontroll og kasseringsregler for vinsj med tilhørende utstyr Praktiske øvelser:• Daglig kontroll av vinsj med tilbehør• Bruk av betjeningshendler og nødstopp• Kjørehastighet• Kjøring ved bruk av signaler• Kjøring av laster• Håndsignaler Målgruppe for kurset:Alle som ønsker kurs i vinsj modul  - P-3.3 - G7 Vinsj Forkunnskaper:Bruk av løfteredskap eller modul 1.1 + 2.3 (stroppekurs) [-]
Les mer
Hovedmålene med læretiltaket er å gi en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr, slik at uhell og ulykker unngås [+]
MålsettingHovedmålene med læretiltaket er å gi en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr, slik at uhell og ulykker unngåsEmnelisteRegelverk, forskrifter, standarder Sikkerhet og korrekt bruk Type vinsjer Konstruksjon og virkemåte Ståltau Sikkerhetsutstyr Merking og dokumentasjon Vedlikehold Sertifisering Teoretisk prøve Praktiske oppgaver Montering, Innspoling, kontroll Sikker bruk av vinsj Praktisk evalueringAvslutningsprøveLæretiltaket skal avsluttes med en prøve (teoretisk/praktisk) som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper i samsvar med læretiltakets hoved- og delmål.Avsluttende prøve skal bestås med minimum 80% riktig besvarelse av antall oppgaver.Kompetansebevis / sertifikatEt kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinatorPris er per deltaker og inkluderer alle kursdager, eksamen samt lunsj i vår kantine. [-]
Les mer