Kurs: Fotterapi og Ortopediteknikk VG2 og VG3
Norsk Fotterapeutskole - NFS