Offshore-kurs
Du har valgt: Trykktesting
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Larvik 2 dager 6 500 kr
09 Feb
09 Mar
06 Apr
Grunnleggende kurs i trykktest [+]
15 timers opplæring over 2 dager hvor deltaker skal få innføring i:   • Trykktestingsutstyr • Hydrostatisk og Pneumatisk trykktesting  • Sikkerhet ved trykktesting og fysiske barrierer  • Bruk av personlig verneutstyr/HMS • Generelle prosedyrer ved trykktesting • Fittings og høytrykkslanger  • Gjengetyper og renhet  • Omregningstabeller PSI - BAR  • Trykklasser    Deltakere må ha med vernesko, og varm underbekledning på vinterstid.   Lunsj/drikke er inkludert begge dager.   [-]
Les mer
2 dager 6 400 kr
Kurs i trykktesting over to dager. [+]
Påmelding / kursdatoer https://www.ikm.no/trykktesting/trykktesting-norsk-2-dager-article2627-2956.html Kurs – Innføringskurs i Trykktesting Målsetting: Målsettingen for dette kurset, er å gi den enkelte tilstrekkelige kunnskaper, rutiner, evner og holdninger til å utføre trykktesting på en sikker måte, og i henhold til eksisterende krav og spesifikasjoner. Kurset vil ta for seg de grunnleggende prinsippene for trykktesting med væske og gass. Kurset er i all hovedsak rettet mot NORSOK L-CR-004, men andre spesifikasjoner vil også bli gjennomgått Kurset vil også dekke selskapsinterne regler og rutiner for arbeid relatert til utførelse av trykktesting  Målgruppe & Forkunnskaper: Det er ikke påkrevd noen spesielle forkunnskaper. Fordel at deltageren har jobbet med rør i industrien, og kjenner til de forskjellige rørklassene som her blir benyttet. Kurset er primært utviklet for personell som skal utføre trykktesting, eller på annen måte er involvert i operasjoner som innbefatter trykktesting og tar for seg hoveddelene som er spesifisert innledningsvis i dette dokumentet,  men kan også inneholde momenter fra andre av IKM Testings disipliner. Formålet med opplæringstiltaket er å gi deltakere grunnleggende kunnskap om trykktesting. Etter fullført kurs skal deltagerne: • Kjenne til NORSOK krav forbundet med trykktesting • Kjenne til gjeldende rutiner og retningslinjer forbundet med trykktesting• Kunne utarbeide nødvendig dokumentasjon for trykktest• Kjenne til IKM Testing sin prosedyre for trykktesting• Kjenne til og vite tetningsprinsippene for fittings som benyttes i forbindelse med    trykktesting• Kjenne til trykklasse for utstyr samt begrensningene til dette i forhold til trykk• Kjenne til korrekt bruk av utstyr som benyttes i forbindelse med trykktesting• Være i stand til å utføre en trykktest på en sikker og effektiv måte Kurset inneholder følgende hovedelementer:• Definisjoner• Metoder for trykktesting• Utførelse av trykktesting• HMS• Utstyr for trykktesting• Trykk og temp. teori• Dokumentasjon• Fittings, gjengetyper, flenser og pakninger• Bolter, Ventiler, Kalibrering og Standarder• Praktisk trykktesting Deltakere: 8 personerVarighet: Kurset har en varighet på 15 timer, 2 dagerKurssted: Ved vårt kurs- og kompetansesenter på Bærheim, Forusbeen 248 4312 SandnesFagansvarlig: Glenn Erling HøidalSpråk: Norsk eller engelskUndervisning: Klasserom og praktisk trening. Eksamen: Kurset avsluttes med en nettbasert testKursbevis deles ut etter endt kurs og bestått eksamen.Pris pr. deltaker: Etter avtale, kurs pris inkluderer nødvendig kursmaterial, kursbevis, samt lunsj. [-]
Les mer
Tistedal 2 dager 6 200 kr
MÅLSETTING Hovedmålsettingen med innføringskurs i trykktesting er å gi den enkelte kursdeltager de grunnleggende kunnskaper om forberedelser, pla... [+]
MÅLSETTING Hovedmålsettingen med innføringskurs i trykktesting er å gi den enkelte kursdeltager de grunnleggende kunnskaper om forberedelser, planlegging, utførelse og dokumentering av trykktesting.   HMS Vi har et høyt fokus på HMS og riktig valg av utstyr er avgjørende for å unngå ulykker og tap av verdier. Opplæring vil bli gjort etter spesifikke standarder. Kurset kjøres i 2 deler en teoridel, og en praksisdel med avsluttende test.   TEORETISK DEL Hovedoppgaver under kurset vil være: • Ulike metoder for trykktesting • Utførelse av trykktesting • Jobbpakker og tegninger • HMS • Utstyr for trykktesting • Trykk og temperatur • Fittings og gjengetyper • Pakninger, bolter og smøremidler • gjennomgang av de mest brukte flensetypene • Ventiler • Standarder   PRAKSIS Praksis vil bli utført på en treningsjigg, med instruktør. Det vil bli gjennomgått og utdelt arbeidspakker for utførelse.   VERKTØY Treningsjiggen viser hvilke typisk utstyr som vil inngå i test. Dette utstyret vil være relevant for både onshore og offshore industrien.   TRENINGSPROGRAM • Teori avholdes i klasserom, varighet 1 dag. • Praksis vil bestå av utstyrsforståelse, oppkobling og utførelse av trykktest, varighet 1 dag. • Avsluttende test tar for seg viktige momenter innen trykktesting.   Kursmateriell Kursmateriell og kursbevis er inkludert i kursavgiften. Det vil også bli servert lunsj hver dag.   Avbestilling Ved avbestilling senere en syv dager før kursstart, belastes Kunden med full pris.   Tidspunkt Kurset starter kl. 08.30, og avsluttes ca. kl. 15.00   For mer info ta kontakt: E-post: frank@hamek-as.no Mobil: 45832900 [-]
Les mer