HMS og sikkerhet
Brannsikkerhet og brannvern
Du har valgt: Varme arbeider
Nullstill
Filter
Ferdig

-

76 treff i Varme arbeider

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Hobøl 1 dag 2 200 kr
14 Aug
18 Sep
Varme Arbeider Sertifiseringskurs for alle som utfører varme arbeider ved Nord-Europas største sikkerhetssenter. Få en spennende dag, inkluderer alt materiell, sertifi... [+]
Varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/ellr slipeutstyr. Målsetting Gjennom realistisk og kvalitetsmessig opplæring ønsker If Sikkerhetssenter å skape trygghet hos dem som utfører varme arbeider, og redusere risikoen for uønskede hendelser. Kurs på egen bedrift If Sikkerhetssenter tilbyr også å avholde sertifiseringskurset på bedriften. Her er forenklede praktiske øvelser også med. Innhold Kurset er lagt opp som en kombinasjon av teori, praktiske øvelser og demonstrasjoner med avsluttende eksamen. Kurset inneholdet bl.a.: Brannteori Lover og forskrifter Faremomenter ved varme arbeider, sikkerhetstiltak før, under og etter avsluttet arbeid. Kursmateriell og eksamen leveres på norsk, engelsk og polsk. Hovedmål for opplæringen i varme arbeider:Etter å ha gjennomført opplæringen i brannvern ved utførelse av varme arbeider skal utøveren ha den kompetansen som er nødvendig for å utøve varme arbeider på en ansvarlig og risikobevisst måte. Utøveren skal ha de kunnskaper og den risikoforståelse som er nødvendig for å utføre varme arbeidet på en måte som er:- mest mulig brannsikker - tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet- i samsvar med gjeldende regelverk Utøveren skal tilegne seg forståelse for:- sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider- gjeldende regelverk med hovedvekt på sikkerhetsforskriften for varme arbeider- brann- og slokketeori- risiko og farer ved utførelse av varme arbeider- praktisk slokking Kurset er lagt opp som en kombinasjon av teori, praktiske øvelser og demonstrasjoner med avsluttende eksamen. Kurset gir deltakerne kunnskap om de kravene som ligger i myndighetenes- og forsikringsselskapenes forskrifter og vilkår. [-]
Les mer
Kristiansund 1 dag
Kurset gir den som utfører varme arbeider nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av jobben. [+]
Kurs i varme arbeider - Teori og slukkeøvelse I Norge stiller forsikringsbransjen krav til at alle som utfører arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- eller slipeutstyr, innehar et setifikat som dokumenterer at de har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Etter kurset har den som utfører varme arbeider nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av jobben. Skriftlig eksamen inngår i kurset. Etter eksamen og slukkeøvelse mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider fra Norsk Brannvernforening. Sertifikatet er gyldig i 5 år. Innhold: Varme arbeider - hva er det ? Lover og forskrifter i forbindelse med varme arbeider Teori Forskjellige slukkemidler i forbindelse med brann Verneutstyr og førstehjelp Risisko Vurdering Tiltak for sikkerhet før , under og etter arbeidet Sertifiseringsordninger  Rutiner ved brann Praktisk slukke øvelse [-]
Les mer
1 dag 2 300 kr
Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat. [+]
Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr. Kravet om varmearbeider kurs er ikke yrkeskategorisert, de som må ta kurset er blant annet de som driver med bilberging, bilverksteder, brannvesen, elektrikere, gulvleggere, malere, rørleggere mm. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk brannvernforening. Nordkapp maritime fagskole har godkjent instruktør fra Norsk brannvernforening til å kjøre kurset som også inkluderer slokkeøvelse. Om kort tid vil vi sette opp datoer for gjennomføring av kurs. Dersom din bedrift har 5 ansatte eller flere som trenger kurset ta kontakt på 78 96 49 00 eller elisabeth.leiknes.hansen@ffk.no for å avtale en tid som passer dere. Gjennomføring og praktisk info: Undervisning med forelesninger, gruppeoppgaver og praktiske øvelser (slokkeøvelse). 7 timer undervisning, inkludert praktisk slokkeøvelse og eksamen. Kursinnhold: Hva er varme arbeider? Brannteori. Du har ansvaret. Brannverntiltak forut for arbeidet. Brannverntiltak under arbeidet. Brannverntiltak etter at arbeidet er avsluttet. Opptre riktig ved brann. Lær av andres feil. Kontrollspørsmål (Enkel skriftlig eksamen).     [-]
Les mer
1 dag 1 350 kr
Mål for kurset er å gi den som utfører varme arbeider de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider. [+]
    Resertifiseringsordningen er gått ut, men vi kjører fult varmearbeider kurs for elever som har varmearbeider fra før(av oss) til kr 990,- alt ink.   Følgende emner blir gjennomgått:   Hva er varme arbeider? Sertifiseringsordning Lover og forskrifter Brannteori og valg av slukkemidler Verneutstyr og førstehjelp Risikovurdering Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeidet Rutiner ved brann Praktisk slokkeøvelse etter avtale Mål for kurset er å gi den som utfører varme arbeider de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av jobben.Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen og dokumentert slokkeøvelse som ikke er eldre enn 2 år, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider fra Norsk Brannvernforening. Gyldighet på sertifikatet er 5 år. [-]
Les mer
Kursholder har lang bransjeerfaring. [+]
Kursholder har lang bransjeerfaring og blir mye brukt som kursarrangør . Kurset er komplett og inkluderer også praktisk brannslokking. [-]
Les mer
Tysvær 8 timer 2 550 kr
Kurs i Varme arbeider utført av godkjente instruktører fra Norsk brannvernforening. [+]
  Litt om oss: Wee kurssenter har hatt yrkesrettede kurs i over 20 år nå. Vi har lang erfaring, og dyktige instruktører som fokuserer på HMS. Wee Kurssenter er sertifisert av ASAS og Norsk brannvernforening.   Vi tilbyr: Vi kan tilby kurs i varme arbeider komplett hos oss med teoretisk innføring og praktisk slukkeøvelse, eller vi kan komme til bedriften din å holde kurset der. Vi tilbyr også separate slukkeøvelser.   Hva sitter du igjenn med etter kurset: Når alle kriterier for bestått kurs er gjennomført, får deltakeren sertifikat fra norsk brannvernforening som er gyldig i 5 år. Sertifikatet er dokumentasjon på at du har tilegnet deg kunnskapene som trengs for å arbeide med maskiner og utstyr som generer varme, i områder hvor brann kan oppstå.   Praktisk opplæring: Slokkeøvelse er en ombligatorisk del av kurs i varme arbeider. Slokkeøvelsen blir stort sett tatt i forbindelse med kurset, men om du kan dokumentere slukkeøvelse fra arbeidsgiver eller lignende som ikke er eldre enn 2 år gammel, er det tilfredstillende.   [-]
Les mer
7 timer 1 900 kr
Varme arbeider Kurset er påkrevd ihht. forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter. Ser... [+]
Varme arbeider Kurset er påkrevd ihht. forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter. Sertifisering varme arbeider Innledning 01.01.2001 ble det innført et krav fra Norsk Brannvern Forening og Forsikringsforbundet om at alle som skal utføre varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass skal inneha sertifikat for utførelse av varme arbeider. Norsk Brannvernforenings side om varme arbeider Kravet om sertifikat og øvrige krav om hvordan det varme arbeidet skal utføres, står i sikkerhetsforskriftene i forsikringsvilkårene. Kravet står i oppdragsgivers/bygningseiers brannforsikringsavtale og i oppdragstakers/entreprenørs ansvarsforsikringsavtale. Kravet om sertifikat gjelder altså både for bedriftens faste ansatte og for innleid arbeidskraft som skal sveise, skjære e.l. på tilfeldig arbeidsplass. Sertifikatet har 5 års gyldighet. Danmark, Finland og Sverige har en sertifiseringsordning mer eller mindre lik den norske. Sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening eller av samarbeidende organisasjon i et av de øvrige nordiske landene, gjelder i alle de fire landene. Dette sertifikatet har en holdbarhetstid på 5 år. Innen 5 år må sertifikatinnehaveren gjennomføre en re-sertifisering.Pris kr. 1900.- (Inkl. kaffe, lunsj og sertifikatavgift til NBF). Målgruppe Alle som skal utføre varmt arbeid på et tilfeldig arbeidssted, og således har et sertifikatkrav på seg. Målsetting Kursdeltakeren skal bestå eksamen. Etter fullført kurs skal deltakerne også vite hvilket ansvar de har, hvilke faremomenter som foreligger ved varme arbeider og hvordan disse unngås, samt beherske div. slokkemidler og slokketeknikker. Kursinnhold Sertifiseringsordningen Enkel brannteori Slokkeøvelse Regelverk, lover og forskrifter Tiltak før, under og etter arbeid Eksamen DokumentasjonEtter endt kurs får deltakeren utdelt kursbevis som dokumenterer at han har gjennomgått opplæring i følgende emner, se ”Kursinnhold”. Skriftlig dokumentasjon sendes i ettertid til bedriften/bestiller. Kursdokumentasjonen sendes også til Norsk Brannvern Forening som utsteder sertifikat. Påmelding eller nærmere informasjon om kurset får du ved å ringe kurskoordinator Asle E. Hjartøy på tlf: +47 75 13 62 04 eller ved å sende en mail til Kurskoordinator [-]
Les mer
Oslo 1 time 990 kr
Praksis slokkeøvelse for alle som trenger å lære enkel bruk i brannslokkeutstyr og kunne slokke en brann. Perfekt for deltakere som har tatt Varme arbeider på nett so... [+]
Slokkeøvelse I mange situasjoner hvor brann oppstår på arbeidsplassen er det ofte svært lite kunnskap om hvordan man skal håndtere en slik situasjon. De fleste vet fra tidligere av at man skal lukke alle tilførsler av oksygen før man raskt forlater stedet.  I mange situasjoner hvor brann oppstår kunne i første omgang vært unngått dersom man hadde vært mer bevisst på brannsikkerhet. Hos oss i Kompetansebedriften kan du lære mer om brannvern og slokkeøvelse i fall brann skulle oppstå på arbeidsplassen. Hvem passer slokkeøvelse for? Slokkeøvelse er påkrevd fra myndighetene for yrkesgrupper innen barnehage, skole, sykehus, behandlingsinstitusjon, butikk etc. Hos oss stilles det ingen krav til søker. Vi betrakter viktigheten av en sikker arbeidsplass, dette har kun med sunne og friske holdninger å gjøre. Ikke vær redd for å ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende slokkeøvelse. Vi har lang erfaring og ser frem til å besvare dine spørsmål!   Innhold i vår slokkeøvelse: - Lover og regler sikkerhet - Brannteori- og risiko - Pratiske slokkeøvelser og demonstrasjoner [-]
Les mer
Haram 1 990 kr
20 Sep
Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen, og gjennomføres av godkjente instruktører. [+]
  Kurset skal bidra til å gi den som utfører varme arbeider nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider. Alle som benytter maskiner eller utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann, er av forsikringsbransjen pålagt å inngå sertifiseringsordning for varme arbeider. Dersom du jobber med varme arbeider er det ditt ansvar å sørge for at du har sertifisering som dokumenterer at du har innsikt i hvilken risiko dette innebærer og vet å utføre arbeidet på en sikker og brannforebyggende måte.   Kursets innhold: Hva er varme arbeider Sertifiseringsordningen Lover og forskrifter Brannteori og brannslokking Verneutstyr og førstehjelp Bruk av gass Risikovurdering Forebyggende tiltak i forbindelse med arbeidet Kontroll og rydding etter avsluttet arbeid Rutiner ved brann Praktisk øvelse i brannslokking Skriftlig eksamen Utstedelse av sertifikat   Praktisk informasjon: Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider.  Påmeldingen er bindende og avbestilling av kurs må skje 14 dager før kursstart da vi er avhengig av 10 deltakere eller mer for å gjennomføre kurset. [-]
Les mer
1 dag 1 800 kr
- Godkjent kurs i henhold til kravene fra forsikringsselskapene - Ved bestått kurs utsendes sertifikat av Norsk Brannvernforening [+]
MålEtter endt kurs skal deltakeren inneha de nødvendige kunnskaper til å kunne utføre varme arbeider på en sikker og forsvarlig måte, og ihht de krav og retningslinjer som er gitt.Kurs innhold Sertifiseringsordningen Brannteori Slokketeori Lover og forskrifter Brannverntiltak Evt Slokkeøvelse(Avholdes på de fleste kurs) Kurset avsluttes med teoretisk prøve.SertifikatVed bestått prøve utstedes sertifikat av Norsk Brannvernforening.  [-]
Les mer
1 dag 1 850 kr
Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som lager gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, v... [+]
Personer som benytter maskiner og utstyr i henhold til definisjonen for varme arbeider utenom faste, spesielt tilrettelagte og brannsikre arbeidsplasser, skal ha gyldig sertifikat for den typen arbeid som skal utføres. Gjennomføring av praktisk slokkeøvelse er obligatorisk del av kurset. Målsetting: redusere branner der varme arbeider er årsak sørge for at utøverne blir mer bevisst på brannrisiko lære hvordan man kan redusere eller eliminere brannrisikoen gi utøveren informasjon om hvilket ansvar han her gi utøveren informasjon om konsekvenser ved uforsiktighet eller uaktsomhet Det viktigste er ikke å lære deltagerne å slokke brann, men å lære dem hvilke tiltak som må settes i verk for å hindre at brann oppstår. Eksamen: På slutten av kurset. [-]
Les mer
1 950 kr
Varme arbeider kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen, og gjennomføres bedriftsinternt av godkjente instruktører. Vi avholder slokke øvelse på kurset! [+]
Vårt kurs i varme arbeider er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen og ledes av godkjente instruktører med lang arbeidserfaring og høy kompetanse. Vi utformer kurset etter dine behov og arbeidsoppgaver slik at det skal være relevant for din virksomhet. Hva ønsker vi å oppnå med vårt kurs i varme arbeider?Etter å ha deltatt på kurset skal du ha kunnskaper og nødvendig risikoforståelse for å utføre varme arbeider på en ansvarlig måte som tar hensyn til helse miljø og sikkerhet i henhold til gjeldende regelverk. Hvem passer kurset for?Kurset egner seg for personell som i sitt daglige virke benytter eller vil komme til å benytte varmt verktøy. Innhold varme arbeiderkurs: Varmearbeider og sertifikatplikt Brannteori Slukkeøvelse Ansvar Farer ved varme arbeid Utøvelse av varme arbeid Konsekvenser   kursbevis fra Norsk brannvernforening blir utestedet etter endt bestått kurs. [-]
Les mer
7 timer 1 800 kr
Lovpålagt kurs for alle som skal arbeide med utstyr som avgir varme. [+]
Varme arbeider innebærerer økt fare for brann. Brannene skyldes ofte mangel på kunnskap og holdninger. Forsikringsselskapene sammen med Norsk Brannvernforening har utformet krav om opplæring i forbindelse med varme arbeider. Våre kurs dekker kravet til sertifiseringsordningen, og etter gjennomført kurs med bestått eksamen utstedes kursbevis fra Norsk Brannvernforening. [-]
Les mer
1 dag 1 990 kr
Vi arrangerer kurs som fører fram til godkjent sikkerhetssertifikat i varme arbeider på engelsk. [+]
Fra 1. januar 2001 krevde forsikringsselskapene at alle som utfører arbeid med utstyr som kan forårsake brann skal ha sikkerhetssertifikat.Målgruppe:Alle som utfører varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass.Med varme arbeider menes installasjons-, monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider, hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og slipeutstyr.   Våre instruktører er godkjent av Norsk Brannvernforening.Kurset går over en dag, og består av en teoretisk del, og en praktisk del med slokkeøvelser.Avsluttes med teoretisk prøve og det utstedes sertifikat fra Norsk Brannvernforening. [-]
Les mer
2 dager 1 190 kr
Grunnkurset er laget for de som har behov for en generell innføring i regelverket for den norske sokkelen, herunder ledergrupper i industrien og interesseorganisasjoner. [+]
Innhold: Kurset skal gi en kortfattet historikk med fokus på hendelser og viktige milepæler som har bidratt til utviklingen av et regelverk for sokkelen slik det ser ut i dag. Deltakerne vil få en oversikt over struktur og innhold i regelverket, materialisert gjennom et felles regelverk mellom Oljedirektoratet (OD), Miljødirektoratet (MD) og Statens Helsetilsyn (H.til). Kurset vil gå nærmere inn på sentrale begrep og konsept innen regelverket. En søker å gi forståelsen av ansvar og rollefordeling, HMS relatert styring, ulike forskriftskrav herunder regelverkets sondring mellom skal, bør, og kan, i forskrift og kommentartekst. Videre vil det orienteres om ikrafttreden av regelverket og praktiseringen av dette.   · Innføring i petroleumsregelverket · Regelverket · Rammeverket · Oppfølging · Planlegging · Gjennomføring · Sikkerhet og beredskap · Helse og miljø   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;