Bygg og anlegg
Du har valgt: Vei og anlegg
Nullstill
Filter
Ferdig

-

7 treff i Vei og anlegg
 

Göteborg 3 dager 16 800 SEK
Kursen ger grundläggande kunskaper i Quadri for windows och Novapoint Väg. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar vilket gör det enkelt att följa. [+]
Under kurstillfället lär du dig bland annat att skapa och redigera modeller för att beskriva mark- jord- och berglager. Du får lära dig hur du kan hantera 2D- respektive 3D-underlag och hur du bör strukturera upp ditt projekt. När det gäller vägprojektering så läggs stor vikt vid Linjekonstruktion för att ta fram plan- och profilgeometri för väg. En annan viktig del är vägutformningen och här får du lära dig hur du bäst använder de verktyg som finns för detta, som t ex vägytebeskrivning, beskrivning av överbyggnad och terrassbeskrivning. Utöver modelleringen så tittar vi på hur man får fram ritningsunderlag för plan-, profil- och tvärsektionsritningar samt framtagande av mängdrapporter och utsättningsdata. [-]
Les mer
Nettkurs 5 500 kr
Tilos grunnkurs - Nettkurs Dette nettkurset gir grunnleggende kunnskap og innføring i Tilos med praktiske øvelser. [+]
Har du bestilt nettkurs hos oss tidligere kan du også bestille kurset direkte på: Trimble Learn  Våre nettkurs er basert på at du går igjennom kurset fra øving til øving. Du velger selv i hvilket tempo du ønsker å ta kurset innenfor avtaletiden på 90 dager. Nettkursene følger et kurshefte som følger med kurset. Vi anbefaler at du laster ned kursheftet og tilhørende oppgavefiler før du starter kurset. Du vil da kunne løse oppgavene selv underveis i kurset. Kursheftet inneholder informasjon om alle øvelsene i kurset. Så lenge du har husket å lagre øvingsfilene dine lokalt kan du fortsette der du sluttet. Når du har fullført kurset kan du laste ned ditt kursbevis.    Om kurset Tilos er et verktøy for optimal planlegging og gjennomføring av et anlegg, i et grafisk tid- og stedsdiagram. Dette nettkurset gir grunnleggende kunnskap og innføring i Tilos med praktiske øvelser. Kurset holdes på engelsk!   Nødvendig programvare Tilos programvare med gyldig lisens installert   [-]
Les mer
5 600 SEK
En fördjupning i principerna för linjekonstruktion, kombinerat med praktiska övningar. Linjekonstruktion är en funktion i Novapoint Väg. [+]
Under kursen fördjupar vi oss i verktyget linjekonstruktion. Syftet är att ge en bra förståelse för hur man jobbar med linjeföring i Novapoint. Under kursen går vi igenom principerna i linjekonstruktion, koppling mellan horisontal- och vertikalgeometri, elementkombinationer, olika redigeringsmöjligheter och hur man läser den data som lagras. Vi reder ut begrepp som kort och lång båge och lär oss att hantera inspänningar på ett korrekt sätt.  Dessutom tittar vi på korsning typ A1 och B och utför konstruktionsövningar med dessa som förlaga. [-]
Les mer
5 560 SEK
Kursen ger en introduktion i att jobba med Quadri samt en noggrann genomgång av de höjdsättningsverktyg som finns i modellen samt i Novapoint Landskap. [+]
I Quadri finns dynamiska verktyg för att på ett smidigt sätt modellera upp mark och nya ytor. Under denna webkurs lär du dig dels att jobba med höjdsättning och modellering direkt i modellen men även att använda de höjdsättningsverktyg som finns i AutoCAD-miljön. Introduktionskursen består av 2 tillfällen via webb à 2 timmar. Del 1: Introduktion Quadri Under denna del av kursen ligger fokus på Quadri. Vi går igenom hur man bygger upp en enkel 3D-modell och kopplingarna till Novapoint Landskap, SketchUp mm.Vi tittar även på Volymberäkning och Markformning. Del 2: Introduktion Novapoint Landskap Här ges en noggrann genomgång av höjdsättningsfunktionerna specifikt, samt en översiktlig genomgång av andra viktiga delar i modulen: Växter och plantering, linjebibliotek mm [-]
Les mer
2 dager 11 200 SEK
Kurs som ger dig fördjupad kunskap i Novapoint Väg. Avancerad användning av linjekonstruktion och vägmodell för att ge bästa möjliga förutsättningar för dig att kunna pro... [+]
Linjekonstruktion, grundlig genomgång av linjekonstruktionsfunktionen. Korsningsprojektering. Vägmodell - Avgränsningar, Avancerad användning av överbyggnadsbeskrivning, sidoområden och släntkilar. Terrängmodellering, terrassbeskrivning, mängdberäkning, rapporter och export av digital data. Under kursen finns även utrymme för fördjupning i frågor som uppkommer under kursens gång.   Detta är en öppen kurs men går även fint att beställa och anpassa för ett specifikt företags behov. Lämpligt antal deltagare är 4-6 personer. Vid dessa tillfällen kan innehållet anpassas helt efter deltagarnas behov och kunskapsnivå. [-]
Les mer
6 timer 5 600 SEK
I kursen Överbyggnadsmodellering ges möjlighet att lära sig hitta och förstå de olika verktyg som finns för att beskriva överbyggnaden i en väg. [+]
Vid beskrivning av vägöverbyggnad och vägens terrass så nyttjas ett flertal verktyg och funktioner.  För att på bästa sätt kunna möta kraven på detaljerad projektering så går vi igenom olika lösningar för att beskriva överbyggnad. Under dagen varvas teori och praktik men tyngden ligger på praktiska moment i form av olika övningsuppgifter. Under kursen berörs övergångar mellan olika lagertjocklekar, både längs och tvärs vägen, nyttjande av linjer för avgränsningar och detaljerad överbyggnadsbeskrivning.Vi ger dig flera matnyttiga tips kring hur vägmodellen fungerar avseende exempelvis terrassavslut och koppling till vägytor. [-]
Les mer
Nettkurs 6 700 SEK
Denna kurs ger dig möjlighet att lära dig grunderna i Novapoint Väg helt i din egen takt. Kursen består av små videoklipp och du har tillgång till dessa i 90 dagar. [+]
Våra e-kurser bygger på att du genomför kursen övning för övning men önskar man hoppa direkt till ett avsnitt så är det möjligt. Du har möjlighet att ta kursen helt i ditt eget tempo och du kan pausa, spola tillbaka eller ta om en övning. Allt inom perioden av 90 dagar. Denna kurs ger dig grunderna i Novapoint Väg och efter avslutad kurs har du kunskap om bl a: - Linjekonstruktion och projektering av horisontal- och vertikalgeometri- Upprättande av vägmodell, beskrivning av vägytor och överbyggnader- Utritning av väg i plan, profil och sektioner- Mängdberäkning och generering av rapporter- Export av utsättningsdata [-]
Les mer