Kurs: Videregående Sikkerhetsopplæring oppdatering 24t (STCW)
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter