Teknologiske fag
Du har valgt: Elektronikk
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 timer 2 290 kr
Mange bruker unødvendig mye tid på sluttkontrollen. Dette er kurset for de som ønsker å bli mer effektive på sluttkontroll. [+]
Måling, verifikasjon og sluttkontroll Målgruppe   Kursinnhold • Hva sier forskrifter og normer?• Visuell inspeksjon• Måling og prøving• Bruk av måleinstrument• Måling av kontinuitet• Måling av isolasjonsresistansen• Måling av kortslutningsstrømmer• Kontroll av automatisk utkobling• Test av jordfeilbrytere Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no [-]
Les mer
2 dager
For bedrifter som har innført IPC-A-610 som godkjennelses standard er det viktig også å innføre den produksjonstekniske IPC standard J-STD-001 for å få en overenste... [+]
K-tech er et kompetansesenter på Kongsberg som startet opp i 2008 med Kongsberg Defence & Aerospace, Technip FMC og GKN Aerospace som våre eiere. Vi er en kursleverandør som tilbyr kvalitetssikrede kurs innenfor en rekke sentrale områder som er etterspurt av industrien i Norge.   Kursbeskrivelse: For bedrifter som har innført IPC-A-610 som godkjennelses standard er det viktig også å innføre den produksjonstekniske IPC standard J-STD-001 for å få en overenstemmelse mellom kravene til sluttproduktet og produksjonsprosessene. Kurset kan eventuelt deles opp i moduler som tilpasses den enkelte virksomhet.   Kursinnhold: Montasje og lodding av ledninger på terminaler Kvalitetssikring og inspeksjon av elektroniske komponenter Coating og innstøping Rework   Målsetting: Etter endt kurs skal deltakerne ha fått en innføring i de kravene som gjelder for å kunne produsere i henhold til standarden. [-]
Les mer
1 dag
Kurs gir deltakerne praktiske ferdigheter som teoretisk kunnskap som er nødvendig for å kunne utføre Crimping iht kravene i IPC WHMA-A-620. [+]
K-tech er et kompetansesenter på Kongsberg som startet opp i 2008 med Kongsberg Defence & Aerospace, Technip FMC og GKN Aerospace som våre eiere. Vi er en kursleverandør som tilbyr kvalitetssikrede kurs innenfor en rekke sentrale områder som er etterspurt av industrien i Norge.     Kurs gir deltakerne praktiske ferdigheter som teoretisk kunnskap som er nødvendig for å kunne utføre Crimping iht kravene i IPC WHMA-A-620. Kurset henvender seg til produksjonsingeniører, konstruktører og operatører, som vil fremvise et dokumenterbart kjennskap til Crimping.   Kursinnhold:   Gjennomgang av godkjennelseskravene iht IPC WHMA-A-620 Inspeksjonstilstanden Visuell inspeksjon Krav til avisolering av ledninger Kalibrering av verktøy Identifisering av faktorer som påvirker kvalitet, pålitelighet og utførelse av Crimping Compactive og dispersive Crimping Krav til Crimping Stanset og formet terminal – åpen sylinder Stanset og formet terminal – lukket sylinder Maskinbearbeidede terminaler Krav til crimpede spleisinger Crimping av coaxiale kabelsamlinger Mekanisk test Elektrisk test      Mål:   Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å utføre Crimping iht kravene i IPC WHMA-A-620   [-]
Les mer
1 dag
Kurset er et teoretisk/praktisk kurs med fokus på grunnleggende teoretisk forståelse for loddeteknikk med påfølgende praktisk lodding på ledninger og terminaler [+]
Kursbeskrivelse: Kurset er et teoretisk/praktisk kurs med fokus på grunnleggende teoretisk forståelse for loddeteknikk med påfølgende praktisk lodding på ledninger og terminaler   Kursinnhold: Blyfri/blyholdig loddetinn Metalsammensetning Smeltetemperaturer Fluss Flussens formål og flusstyper Håndlodding Utstyr, metoder Tempraturprofil Loddespisstemperaturer Problemer i forhold til smeltetemperaturer Loddingens kvalitet Styrke og fleksibilitet Holdbarhet Avisolering og fortinning av ledninger Krav til montasje og lodding på terminaler Inspeksjon Inspeksjonsutstyr Workmanship Standard IPC-A-610   Målsetting: Etter endt kurs vil deltakerne fått et grunnlag for å gjennomføre sertifisering på IPCJ-STD-001 [-]
Les mer
Kongsberg 4 dager
22 Jan
IPC WHMA-A-620 er utviklet med hensikt å støtte den del av elektronikkindustrien som produserer ledningsforsamlinger av enhver art, samt utfører kabelbindinger [+]
K-tech er et kompetansesenter på Kongsberg som startet opp i 2008 med Kongsberg Defence & Aerospace, Technip FMC og GKN Aerospace som våre eiere. Vi er en kursleverandør som tilbyr kvalitetssikrede kurs innenfor en rekke sentrale områder som er etterspurt av industrien i Norge.     Kursbeskrivelse: IPC WHMA-A-620 er utviklet med hensikt å støtte den del av elektronikkindustrien som produserer ledningsforsamlinger av enhver art, samt utfører kabelbindinger. Kurset henvender seg til medarbeidere i produksjon, PT- og utviklingsavdeling.       Kursinnhold:   Intrudukson og prosedyrer Formål, tolkning og andvendelse av IPC WHMA-A-620 Forberedelse/klargjøring av ledninger Lodding av deningsforbindelser Crimpning av ledningsforbindelser (manuell og automatisk) IDC – Insulation Displacement Connection Ultralydsveising og spleising av ledninger Kontakt montering og instøpte kontakter Kabelforsamlinger Merking/krav til lesbarhet Coxiale- og Twinaxsiale samlinger/fleksible og semirigid (crimpning og lodding) Sikring av kabelbinding Skjermede kablebunter/elektrisk skjerming Mekanisk beskyttelse av kabelbinding, mekanisk montering Wire Wrap     Målsetting: Etter endt kurs har deltakerne lært å foreta en objektiv vurdering av godkjennelses-, kassations, og prosessindikasjonsgrenser etter IPC klassifikasjonene 1, 2 og 3, så de kan bestå den teoretiske testen som Certified IPC Spesialist og få utstedt et sertifikat. Det er gyldig i to år.   [-]
Les mer
Kongsberg
04 Mar
IPC WHMA-A-620 er utviklet med hensikt å støtte den del av elektronikkindustrien som produserer ledningsforsamlinger av enhver art, samt utfører kabelbindinger. [+]
K-tech er et kompetansesenter på Kongsberg som startet opp i 2008 med Kongsberg Defence & Aerospace, Technip FMC og GKN Aerospace som våre eiere. Vi er en kursleverandør som tilbyr kvalitetssikrede kurs innenfor en rekke sentrale områder som er etterspurt av industrien i Norge.     Kursbeskrivelse: IPC WHMA-A-620 er utviklet med hensikt å støtte den del av elektronikkindustrien som produserer ledningsforsamlinger av enhver art, samt utfører kabelbindinger. Kurset henvender seg til medarbeidere i produksjon, PT- og utviklingsavdeling.       Kursinnhold:   Intrudukson og prosedyrer Formål, tolkning og andvendelse av IPC WHMA-A-620 Forberedelse/klargjøring av ledninger Lodding av deningsforbindelser Crimpning av ledningsforbindelser (manuell og automatisk) IDC – Insulation Displacement Connection Ultralydsveising og spleising av ledninger Kontakt montering og instøpte kontakter Kabelforsamlinger Merking/krav til lesbarhet Coxiale- og Twinaxsiale samlinger/fleksible og semirigid (crimpning og lodding) Sikring av kabelbinding Skjermede kablebunter/elektrisk skjerming Mekanisk beskyttelse av kabelbinding, mekanisk montering Wire Wrap     Påkrevd forkunnskap:   Grunnleggende forståelse for elektronikk   Målsetting: Etter endt kurs har deltakerne lært å foreta en objektiv vurdering av godkjennelses-, kassations, og prosessindikasjonsgrenser etter IPC klassifikasjonene 1, 2 og 3, så de kan bestå den teoretiske testen som Certified IPC Spesialist og få utstedt et sertifikat. Det er gyldig i to år.   [-]
Les mer
2 dager 4 800 kr
Dette kurset er en gjennomgang av nye WoW 5.00 programmet og nyhetene i denne versjonen [+]
Innhold   Introduksjon Gjennomgang av nye WoW 5.00 programmet og nyhetene i denne versjonen  Ny hurtigsøkefunksjon for å finne informasjon i programmet. Power-Scan. En ny rask system og feilkoderegistrering i CAN systemer. Chassis (VIN) nr. søk Ferdsskriver, en metode for å samle informasjon under kjøring, for så å analysere disse når man er tilbake på verkstedet. Alle bruker hver sin PC Tekniske data, diagnose, service, reparasjonstider og tilbud, lagringsfunksjoner, TPMS Praktisk bruk av programmet på kjøretøy Seriell diagnose, feilkode forståelse og hjelp EOBD Systemdiagnose Ekspertmodus, full utnyttelse av bilvalg mulighetene Oppdatering og vedlikehold av WOW programmet.   Mål            Etter kurset skal deltakerne kunne:   Benytte programmets funksjoner sammen og med full potensiale Feilsøke raskere med programmet [-]
Les mer
Bergen 3 dager 13 500 kr
01 Apr
Etter fullført kurs skal du være i stand til å sette sammen og konfigurere et Siemens PLS-anlegg. Samt utføre grunnleggende programmering og diagnose. [+]
Siemens PLS grunnleggende Kurset går over tre dager og gir deg grunnleggende kunnskaper om Siemens PLS-systemer.Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning hvor teorileksjoner kombineres med praktiske oppgaver på PLS'er. Hver kursdeltager får egen PLS arbeidsstasjon. Tilgang på nødvendig PLS-utstyr og progammeringsverktøy er inkludert i prisen. Kursmateriell deles ut på kurset. Simatic TIA PORTALEN må anvendes på alle nyere PLS-serier fra Siemens. Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarskolen.no   Forkunnskap Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta på kurset. Noe kjennskap til PLS-systemer er allikevel en fordel. Kursinnhold- Oppbygging og virkemåte for PLS-systemer generelt - Forskjellige PLS-serier fra Siemens - Valg og konfigurering av hardware - Analog og digital signalbehandling - Programmering og programstruktur - Distribuerte IO (Profibus og Profinet) - Test og idriftsettelse - Diagnoseverktøy - Dokumentasjon   [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Mekatronikk er en spennende kombinasjon av mekanikk, elektronikk og datateknikk. [+]
Universitetet i Agder tilbyr nå treårig bachelorutdanning i ingeniørfag på den såkalte Y-veien. Utdanningen er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev slik at de kan få bachelorgrad i ingeniørfag på ordinær tid. For personer med slik bakgrunn er det ikke krav om generell studiekompetanse, toårig teknisk fagskole eller bestått ettårig forkurs for ingeniører. Gjennom dette studietilbudet kan du altså spare ett helt år i forhold til å måtte ta forkurset først.     Om studiet: Mekatronikk er en spennende kombinasjon av mekanikk, elektronikk og datateknikk. Produkter som tidligere var helt mekaniske, utnytter i dag de muligheter som et samspill av disse fagdisipliner åpner. Dette gir mulighet til å utvikle nye produkter og forbedre gamle.   Et mekatronikkprodukt består av en mekanisk del som overvåkes og styres av et styresystem. Hjernen i dette er ofte en mikrokontroller som henter informasjon fra produktet via sensorer og bidrar til nøyaktig regulering og styring. Typiske eksempler på mekatronikkprodukter er industriroboter, panteautomater, printere, husholdingsmaskiner, fjernstyrte undervannsfarkoster og boreroboter etc.   Bachelorstudentene velger tredje studieår mellom fordypningstilbud innen grunnleggende mekatronikk, elektronske styringssystemer eller marinteknikk.Mekatronikkingeniører har jobbmuligheter innenfor blant annet produktutvikling og teknisk design, drift og vedlikehold i automatisert industri (mekanisk, prosess, offshore, næringsmiddel etc.), instrumentering, automatisering og styring av prosesser, konstruksjons- og konsulentbedrifter og teknisk salg. Fullført treårig ingeniørutdanning (180 studiepoeng) gir graden bachelor i ingeniørfag.   [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Mekatronikk er en spennende kombinasjon av mekanikk, elektronikk og datateknikk. [+]
Mekatronikk er en spennende kombinasjon av mekanikk, elektronikk og datateknikk. Produkter som tidligere var helt mekaniske, utnytter i dag de muligheter som et samspill av disse fagdisipliner åpner. Dette gir mulighet til å utvikle nye produkter og forbedre gamle.   Et mekatronikkprodukt består av en mekanisk del som overvåkes og styres av et styresystem. Hjernen i dette er ofte en mikrokontroller som henter informasjon fra produktet via sensorer og bidrar til nøyaktig regulering og styring. Typiske eksempler på mekatronikkprodukter er industriroboter, panteautomater, printere, husholdingsmaskiner, fjernstyrte undervannsfarkoster og boreroboter etc.   Mekatronikkingeniører har jobbmuligheter innenfor blant annet produktutvikling og teknisk design, drift og vedlikehold i automatisert industri (mekanisk, prosess, offshore, næringsmiddel etc.), instrumentering, automatisering og styring av prosesser, konstruksjons- og konsulentbedrifter og teknisk salg. Fullført toårig ingeniørutdanning (120 studiepoeng) gir graden høgskolekandidat i ingeniørfag.   [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Tilbudet av fagteknikerutdanning i Norge er omfattende og skal være tilpasset det teknologiske samfunnets behov for svært mange typer fagteknikerkompetanse. [+]
Fullført toårig fagteknikerutdanning gir, etter særskilte vilkår, også muligheter til å fortsette i høgskoler for å få den akademiske graden bachelor i ingeniørfag.   Mål med fagteknikerutdanningenStudiet skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha lagt et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Gjennom studiet skal studentene utvikle Faglig kompetanse, som de skal bygge på og videreutvikle i sitt arbeid som fagtekniker. Dette skjer gjennom å planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver og arbeid som utføres av andre i henhold til gitte krav og spesifikasjoner, hvor det reflekteres over gjennomførte oppdrag.  Sosial kompetanse, slik at han/hun kan samarbeide med medarbeidere, utvikle team – lede og delta i gruppeprosesser og utvikle arbeidsmiljø som både er trygt og utfordrende og som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet. Sosial kompetanse er også en forutsetning for å kunne samarbeide med kolleger, ledelse og faglig miljø. Ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser, å beregne, kalkulere og styreøkonomiske og administrative gjøremål, samt organisere, lede, dokumentere og vurdere lærings- og utviklingsprosesser. [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Har du lyst til å jobbe med avanserte kommunikasjonssystemer, intelligente styrestystemer og fremtidsrettede teknologier som mobilt internett, sensornettverk, smartkort, ... [+]
Har du lyst til å jobbe med avanserte kommunikasjonssystemer, intelligente styrestystemer og fremtidsrettede teknologier som mobilt internett, sensornettverk, smartkort, ZigBee, RFID, WLAN og UMTS? I fremtiden vil praktisk talt alle tekniske innretninger kommunisere med mennesker eller med hverandre, og de vil med stor sannsynlighet benytte noen av de nevnte teknologiene.     Om studiet: Studiet i elektronikk og mobilkommunikasjon er bygget opp rundt elektronikk, mikroprosessorteknikk og programmering, og dekker dermed de mest sentrale emner i moderne informasjonsteknologi. Gjennom praktiske prosjekter, laboratoriearbeid og teori, vil du få solid grunnlag for å delta i den videre utviklingen av produkter og tjenester innenfor dette spennende fagområdet.     Solid fagmiljøUniversitetet ligger i en teknologipark med en rekke IKT-bedrifter, og regionen er ledende innen mobilkommunikasjon. Her vil du få spennende og relevante prosjektoppgaver i samarbeid med industrien.     Yrkesmuligheter og videre utdanningInformasjons- og kommunikasjonsteknologi med spesialfelter som data, mobilkommunikasjon og informasjonssikkerhet har etablert seg som nøkkelteknologier innenfor både utvikling og drift i alle typer virksomhet. Det er i dag stor mangel på kvalifisert arbeidskraft som behersker den digitale hverdagen. Jobbmulighetene er derfor meget gode. Ferdigutdannede bachelorkandidater står midt inne i to av de mest sentrale feltene innen den moderne informasjonsteknologien, elektronikk og data på den ene siden, og kommunikasjonsteknologi på den andre siden. Studiet er et godt springbrett for den kreative gründertypen samtidig som det kvalifiserer til en lang rekke jobber innen utvikling og konstruksjon av utstyr for en rekke bransjer.   Innen den voksende olje- og offshore-virksomheten er det et stadig økende behov for fagfolk som behersker felter som intelligente sensorer, IP datakommunikasjon og styring av utstyrsenheter og prosesser. Dette studiet gir en meget god bakgrunn for jobber i denne bransjen.   Det er også vekst og gode muligheter innefor mer tradisjonell virksomhet, med elektronisk utstyr som datamaskiner, telefonsystemer, datakommunikasjonsutstyr, fjernstyringsutstyr av ulike slag, instrumenter og industriroboter. Kandidatene har også ofte ansvar for drift og service av elektriske og elektroniske anlegg, de kan lede elektroavdelingen i annen industri, markedsføre og selge elektroteknisk utstyr og data og jobbe i energiselskaper, elektroteknisk industri og installasjonsfirmaer. Studiet kvalifiserer for en rekke masterprogram i inn- og utland, blant annet masterstudium i informasjons- og kommunikasjonsteknologi og masterstudium i industriell økonomi og informasjonsledelse ved Universitetet i Agder.   Fullført treårig ingeniørutdanning (180 studiepoeng) gir graden bachelor i ingeniørfag.   [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Utdanningen er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev, slik at de kan få bachelorgrad i ingeniørfag på ordinær tid. [+]
Universitetet i Agder tilbyr treårig bachelorutdanning i ingeniørfag for søkere med fagbrev i elektrofag. Høsten 2007 tilbys opptak på Y-veien for ingeniørstudiene i elektronikk og mobilkommunikasjon og energi- og elkraftteknikk.   Utdanningen er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev, slik at de kan få bachelorgrad i ingeniørfag på ordinær tid. For personer med slik bakgrunn er det ikke krav om generell studiekompetanse, toårig teknisk fagskole eller bestått ettårig forkurs for ingeniører. Gjennom dette studietilbudet kan du altså spare ett helt år i forhold til å måtte ta forkurset først.     Studiet i elektronikk og mobilkommunikasjon er bygget opp rundt elektronikk, mikroprosessorteknikk og programmering, og dekker dermed de mest sentrale emner i moderne informasjonsteknologi. Gjennom praktiske prosjekter, laboratoriearbeid og teori, vil du få solid grunnlag for å delta i den videre utviklingen av produkter og tjenester innenfor dette spennende fagområdet.     Solid fagmiljøUniversitetet ligger i en teknologipark med en rekke IKT-bedrifter, og regionen er ledende innen mobilkommunikasjon. Her vil du få spennende og relevante prosjektoppgaver i samarbeid med industrien.   [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
En fagskoleingeniør innen elkraft må ha oversikt over emner som omhandler produksjon av, overføring av og forbruk av elektrisk energi. [+]
En fagskoleingeniør innen elkraft må ha oversikt over emner som omhandler produksjon av, overføring av og forbruk av elektrisk energi. Herunder inngår teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrifter, kunnskap om styringer i elektriske innstallasjoner og en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper. Det benyttes både tradisjonelle undervisningsmetoder og metoder som bygger på prosjektarbeid ut fra gitte problemstillinger, der studentene gjør egne valg i samråd med faglærer. Større prosjektoppgaver blir utført i samarbeid med det lokale næringsliv for å gjøre oppgavene realistiske og for å ha mulighet til å se moderne løsninger og utførelser.   En fagskoleingeniør vil kunne få arbeidsoppgaver på mellomledernivå i en bedrift. Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å øke ytterligere i de nærmeste årene på grunn av stort underskudd på denne typen arbeidskraft.   Når du har fullført dette studiet, tilfredsstiller du de teoretiske kravene til installatørprøven. Skolen samarbeider med EBL (Energibedriftenes Landsforening) om gjennomføringen av denne prøven.     Fagene: Redskapsfag:• Realfag• Kommunikasjonsfag Ledelsesfag:• Ledelse• Økonomi• Markedsføring Fordypningsfag:• Nettverkskommunikasjon• Elektroteknikk• Måleteknikk• Elektroniske systemer• Tegning og dokumentasjon• Energiproduksjon og distribusjon• Automatiserte anlegg• Elektriske installasjoner• Elektriske maskiner og omformere• Nyskapning og entreprenørskap   Jobbmuligheter:Mellomlederstillinger innen: Installasjonsbedrifter, energiverk, prosessindustri og elektroteknisk rådgivning. Jobber innen salg, markedsføring og undervisning er også aktuelle. Mange elkraftteknikere starter også egen installasjonsvirksomhet. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
VG1 Elektrofag gir deg muligheten til å velge mellom flere Vg2-kurs og mange lærlingeløp som fører fram til fagbrev i et elektrofag. [+]
På Vg1 introduseres du for basiskunnskap som skal gjøre deg i stand til å velge retning året etter. Du vil få mulighet til å velge prosjekt til fordypning på flere områder innefor faget.   For eksempel vanlig boliginstallasjon, maritime anlegg, kulde og varmepumpeanlegg og maritime fag. Noen PTF kan det også være aktuelt å ha ute i bedrift eller i samarbeid med en annen skole.       [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.