Oversikt over relevante kurs innen Fagdidaktikk i Halden

Velg Kategori

Fant 4 kurs!

Samfunnsfag, skolerettet årsstudium

Halden 1 år 0 kr
Målet for studiet er å kvalifisere deg for arbeid som lærer i samfunnsfag i grunnskolen Les mer

Friluftsliv og naturlære, årsstudium

Halden 1 år 0 kr
Årsstudiet i friluftsliv og naturlære har som mål å kvalifisere deg til å drive undervisning og annen formidling knyttet til friluftsliv, kultur og natur. Les mer

Kroppsøving og idrett, årsstudium

Halden 1 år 0 kr
Årsstudium i kroppsøving og idrett er organisert som et sammenhengende studium over ett studieår. Les mer

Naturfag, årsstudium

Halden 1 år 0 kr
Skolerettet årsstudium i naturfag gir primært kompetanse for lærere og allmennlærerstudenter som ønsker å undervise i naturfag i grunnskolen. Studiet kan også inng... Les mer