Oversikt over relevante kurs innen IT kompetanse i Kristiansand

Velg Kategori

Fant 8 kurs!

Datamaskinteknikk

Nettstudier Hele landet 1 semester 4 980 kr
Datamaskinarkitektur: De viktigste komponentene og deres virkemåte og oppbygging: CPU, buss, lagerteknologier (cache og ulike typer primær- og sekundærlager), kontroll... Les mer

Objektorientert systemutvikling

Nettstudier Hele landet 1 semester 4 980 kr
Utviklingsprosesser. Modellering. UML. Verktøy. Objektorientert analyse Objektorientert design. Bruk av arkitektoniske stiler og design mønstre. Implementasjon og test. Les mer

IT og informasjonssystemer - bachelor

Kristiansand 3 år 0 kr
Det er igjen økende behov for kompetanse i utvikling, innføring og drift av IT-systemer. Les mer

IT og informasjonssystemer - årsstudium

Kristiansand 1 år 0 kr
Studiet gir en innføring i IT og informasjonssystemer og en viss bakgrunn for å forstå samspillet mellom teknologi og organisasjon. Les mer

IKT og læring 1 - halvårsstudium

Kristiansand 1 semester 0 kr
Målet med studiet er at studentene skal kunne bruke IKT i eget arbeid i skole og opplæring, samt kunne anvende og integrere IKT i pedagogisk sammenheng. Les mer

IKT og læring 2 - halvårsstudium

Kristiansand 1 semester 0 kr
Målet med studiet er at studentene skal kunne bruke IKT i eget arbeid i skole og opplæring, samt kunne anvende og integrere IKT i pedagogisk sammenheng. Les mer

Grunnleggende IT-forståelse

Nettbasert kurs Hele landet 1 år 562 kr
Dette kurset gir en introduksjon til informasjonsteknologiens verden. For å kunne benytte en datamaskin mest mulig effektivt bør du kjenne til en del nøkkelbegrep, hvo... Les mer

Informasjonssystemer - 2-årig master

Kristiansand 2 år 0 kr
Masterprogrammet utdanner kandidater som skal kunne lede utviklingsprosjekter og endringsprosesser i privat- og offentlig sektor. Les mer