Oversikt over relevante kurs innen Matematikkfag i Vest-Agder

Velg Kategori

Fant 6 kurs!

Matematikk 2 - halvårsstudium

Kristiansand 1 semester 0 kr
Matematikk 2 inneholder emner i geometri, tallære, algebra og matematikkdidaktikk. Les mer

Matematikk 3 - halvårsstudium

Kristiansand 1 semester 0 kr
Matematikk 3 inneholder emner i statistikk, funksjonslære og matematikkdidaktikk. Les mer

Matematikk - årsstudium

Kristiansand 1 år 0 kr
Studiet inneholder emner i kalkulus, algebra, geometri, statistikk, differensiallikninger og modellering. Les mer

Matematikkdidaktikk - doktorgrad (ph.d.)

Kristiansand 3 år 0 kr
Dette er en forskerutdanning som består av en opplæringsdel og en forskningsoppgave, doktoravhandlingen. Les mer

Matematikkdidaktikk - 2-årig master

Kristiansand 2 år 0 kr
Studiet passer for studenter som ønsker en sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i matematikk med tanke på undervisningsstillinger. Les mer

Matematikkdidaktikk - 5-årig master, integrert

Kristiansand 5 år 0 kr
Matematikkdidaktikk er en sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i matematikk med tanke på undervisningsstillinger. Les mer