Økonomikurs
Du har valgt: Revisjon
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff i Revisjon

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Halden 3 år
På forespørsel
Bachelorstudiet i revisjon utdanner regnskaps- og revisjonsmedarbeidere [+]
Etter fullført studium og to års godkjent praksis kan du bli autorisert regnskapsfører. Etter fullført studium og tre års godkjent praksis kan du bli registrert revisor. Revisjonsstudiet følger den til enhver tid gjeldende rammeplan for revisjonsutdanning. Dermed kan også kandidater som har tatt deler av sin økonomisk-administrative utdanning ved andre godkjente studiesteder, fullføre og avslutte sitt bachelorstudium i revisjon ved HiØ.     Undervisningen i økonomisk/administrative emner er felles for studentene i hhv. revisjon og økonomi/administrasjon. Studiet gir grunnleggende kunnskaper, både teoretiske og praktiske, i flere viktige fagfelt som bedriftsøkonomisk analyse, markedsføring og foretaksstrategi, organisasjonslære, grunnleggende regnskapsfag, samfunnsøkonomi og metodefag. Rammeplanen for revisjon forutsetter videre at studentene velger bestemte fag innen regnskap, rettslære, skatterett og revisjon som fordypning og profilering i 2. og 3. studieår. Undervisning skjer i form av forelesninger og selvorganisert gruppearbeid.   Videre utdanningDet er flere gode muligheter for videre utdanning. Du kan blant annet fortsette med mastergrad i økonomi og administrasjon (siviløkonom) ved flere universiteter og høgskoler, masterstudium i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI (for å kunne bli statsautorisert revisor), eller masterstudium i utlandet.   YrkesmuligheterStudiet utdanner for krevende yrker innen regnskap og revisjon, blant annet som autorisert regnskapsfører og registrert revisor. Høyskolens kandidater er meget etterspurte, og får interessante og godt betalte jobber.   [-]
Les mer
Kristiansand 1 år
På forespørsel
Studiet gir kunnskaper i hovedområdene revisjon, regnskap, skatterett og rettslære. [+]
Studiet bygger på toårig økonomisk-administrativ utdanning. Påbyggingsstudiet i revisjon tilsvarer det siste året av den treårige bachelorutdanningen i revisjon. Studiet gir kunnskaper i hovedområdene revisjon, regnskap, skatterett og rettslære. Utdanningen er yrkesrettet og gir grunnlag for å søke godkjenning som registrert revisor.   Studiet er satt sammen av følgende emner: Regnskap og budsjettering i offentlig sektor Regnskapsteori Revisjon Årsregnskap og god regnskapsskikk Rettslære 3 Skatterett 2 Foretaksstrategi Fullført studium gir bachelorgrad.   [-]
Les mer
Kristiansand 3 år
På forespørsel
Revisjonsstudiet er en treårig bachelorutdanning etter en nasjonalt fastlagt rammeplan. [+]
Revisjonsstudiet er en treårig bachelorutdanning etter en nasjonalt fastlagt rammeplan. Studiet gir solide og konkrete kunnskaper i hovedområdene revisjon, regnskap, skatterett og rettslære. Utdanningen er yrkesorientert og gir grunnlag for å søke godkjenning som registrert revisor. En registrert revisors primære oppgave er å utføre revisjon i privat sektor. Studiet gir også ferdigheter i revisjon av offentlig sektor (stat og kommune). Det skal i tillegg kvalifisere for rådgivingsoppgaver som revisor kan stå overfor i både privat og offentlig sektor. De tre første semestrene er felles med bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, mens de tre siste semestrene består av revisjonsemner (skatterett, rettslære, revisjon og regnskap).   Innhold:   1. Studieår Finansregnskap med analyse Innføring i mikroøkonomi Innføring i økonomisk tenkning og etikk Kostnads- og inntektsanalyse Matematikk med anvendelse i økonomi Organisasjon og ledelse Rettslære 1 Statistikk med anvendelse i økonomi   2. Studieår Finansiering og investering Finansregnskap med årsavslutning Makroøkonomi Markedsføring Regnskapsorganisasjon og -systemer Rettslære 2 Samfunnsvitenskapelig metode Skatterett 1   3. Studieår Foretaksstrategi Regnskap og budsjettering i offentlig sektor Regnskapsteori Rettslære 3 Revisjon Skatterett 2 Årsregnskap og god regnskapsskikk   Fullført studium gir bachelorgrad og kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i økonomi og administrasjon - siviløkonom ved Universiteteti Agder. Studiet kan kvalifisere for opptak til det høyere revisorstudiet. [-]
Les mer