Kurs: Revisjon, interne eller eksterne revisjoner iht ISO 19011 (Auditor Basics)
Kvalitet og Risiko Norge - KRN Academy