IT-kurs
IT kompetanse
Du har valgt: Studier i informasjonsteknologi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 treff i Studier i informasjonsteknologi

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Grimstad 3 år
På forespørsel
Til tross for de siste års svingninger, vil behovet være stort i årene som kommer for kvalifisert arbeidskraft som behersker den digitale hverdagen. [+]
Om studiet: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har etablert seg som en grunnpilar innenfor utvikling og drift i alle typer virksomhet. Til tross for de siste års svingninger, vil behovet være stort i årene som kommer for kvalifisert arbeidskraft som behersker den digitale hverdagen.   Studiene på datalinjen gir spennende muligheter. Ikke minst finnes det interessante oppgaver i modellering, grafiske systemer, drift av datasystemer, multimedia, web/html/XML og Java. Datalinjen bruker primært operativsystemene Windows og Linux. Universitetet ligger i en teknologipark sammen med en rekke IKT-bedrifter. Dette gir flotte muligheter for realistiske prosjektoppgaver i samarbeid med sentrale bedrifter.   Fullført treårig ingeniørutdanning (180 studiepoeng) gir graden bachelor i ingeniørfag.       - DatateknikkStudieretningen datateknikk omfatter opplæring i utvikling, anvendelse og vedlikehold av programmer og systemer. Det blir lagt stor vekt på objektorientert programmering. Programmeringsspråkene som benyttes er Java, C#, C/C++ og SQL. Det er gode muligheter til å fordype seg i multimediefag (grafisk databehandling, (3D Studio Max), multimedieteknologi og multimediedesign).       Videre utdanningStudiet kvalifiserer for en rekke masterprogram i inn- og utland. Ved Universitetet i Agder kan studentene fortsette videre på masterstudier i informasjons- og kommunikasjonsteknologi eller i industriell økonomi og informasjonsledelse.     - Nettverksdrift og sikkerhetStudieretningen nettverksdrift og sikkerhet utdanner ingeniører som kan ta ansvar for bedriftens data- og kommunikasjonssystemer. Studiet gir kompetanse i innføring, drift, konfigurering og tilrettelegging av maskiner, programmer, applikasjoner, systemer og nettverk, inkludert moderne mobile totalløsninger og IP-telefoni. Spesielt fokuseres det på sikkerhet knyttet til nettverk og datasystemer. Studiet gir også innføring i strategi, økonomi og organisasjon. I en jobb som IT-sjef eller IKT-koordinator kan utfordringer på disse områdene bli like viktige som den datatekniske kompetansen. [-]
Les mer
Kristiansand 1 år
På forespørsel
Studiet gir en innføring i IT og informasjonssystemer og en viss bakgrunn for å forstå samspillet mellom teknologi og organisasjon. [+]
Studiet gir en innføring i IT og informasjonssystemer og en viss bakgrunn for å forstå samspillet mellom teknologi og organisasjon. Årsstudiet består av emner fra bachelorprogrammet i IT- og informasjonssystemer. Studenter som senere går videre på dette bachelorprogrammet, vil få fritak for disse emnene.   Årsstudiet kan også inngå som breddeenhet i flere bachelorprogram ved Universitetet i Agder eller i en selvvalgt bachelor.   Obligatoriske emner:- Informasjonssystemer - Brukergrensesnitt- Kreativ problemløsning    Valgemner:- Metodisk programmering - Datakommunikasjon og operativsystem - Organisasjonsteori for IT-studenter - Bedrfitsøkonomi for IT-studenter- IT og samfunn- Organisasjon, bedrift og IT- Forvaltning av IT-ressurser [-]
Les mer
Kristiansand 2 år
På forespørsel
Masterprogrammet utdanner kandidater som skal kunne lede utviklingsprosjekter og endringsprosesser i privat- og offentlig sektor. [+]
Masterprogrammet utdanner kandidater som skal kunne lede utviklingsprosjekter og endringsprosesser i privat- og offentlig sektor. Kandidaten skal kunne bruke IT til å oppnå strategiske mål og til å øke konkurranseevnen. Studiet rekrutterer kandidater både med og uten tidligere yrkeserfaring.   Fullført studium gir mastergrad og kan også kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier i inn- og utland. Universitetet har samarbeidsavtale med Universitetet i Aalborg om doktorgradsprogram og et eget er under utvikling.   Studiet har tre valgretninger: • Systemutvikling• Forretningssystemer• E-government     MasteroppgavenDet er satt av 30 studiepoeng (siste semester) til masteroppgaven. Masteroppgaven er et vitenskapelig arbeid der studenten tar i bruk analytisk og metodisk kompetanse tilegnet gjennom studiet. Studentene kan velge å skrive oppgaver som del av pågående forskningsprosjekt på instituttet. Det formidles også problemstillinger fra eksterne oppdragsgivere.     UtenlandsoppholdI høstsemesteret i andre studieår er det mulig å reise som utvekslingsstudent til en av universitetets samarbeidsinstitusjoner i utlandet.    Undervisning på engelsk Flere emner blir undervist på engelsk. I emner hvor undervisning gis på engelsk, må studentene regne med å besvare eksamen på engelsk.    Enterprise SystemsStudiet nyter godt av god tilgang på programvare innen ERP-systemer. UiA er i fremste rekke i nordisk sammenheng i bruk av denne programvaren. Det gjrø at studentenevil få unikerfaring både med utvikling, administrasjon og bruk av ERP-systemer. Senter for forretningssystemer (Centre for Enterprise Systems) er lokalisert ved Institutt for in formasjonssystemer.Senteret utvikler opplæring knyttettil moderne forretningssystemer, og er medlem av et nettverk av skandinaviske læresteder som tilbyrslik opplæring. I tillegg bygges det opp aktiviteter for å bli et ressurssenter for små og mellomstore bedrifter på bruk og gevinstrealisering av foretningssystemer. [-]
Les mer
Kristiansand 1 semester
På forespørsel
Målet med studiet er at studentene skal kunne bruke IKT i eget arbeid i skole og opplæring, samt kunne anvende og integrere IKT i pedagogisk sammenheng. [+]
Innhold: - Standard programvare i undervisningen- Teknologi, Internett og kommunikasjon- IKT i undervisningen     Målet med studiet er at studentene skal kunne bruke IKT i eget arbeid i skole og opplæring, samt kunne anvende og integrere IKT i pedagogisk sammenheng. Studiet skal gi innsikt i og forståelse av konsekvensene som informasjonsteknologien har i samfunnet. Studiet gir også innsikt i drift og vedlikehold av programvare og utstyr. Studiet er relevant for undervisning på grunnskolenivå og i enkelte sammenhenger i videregående skole.   Halvårsstudiene kan tas i 4. studieår i allmennlærerutdanningen eller som selvstendige studier. [-]
Les mer