Informatikkurs

Velg Kategori

Fant 13 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

Datamaskinteknikk

Nettstudier Hele landet 1 semester 4 980 kr
Datamaskinarkitektur: De viktigste komponentene og deres virkemåte og oppbygging: CPU, buss, lagerteknologier (cache og ulike typer primær- og sekundærlager), kontroll... Les mer

Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi

Bergen 3 år 0 kr
På bachelorstudiet i informatikk, matematikk og økonomi lærer du korleis du modellerer økonomiske problemstillingar med metodar frå matematikk, statistikk, informati... Les mer

Masterprogram i informasjonsvitskap

Bergen 2 år 0 kr
Masterprogrammet i informasjonsvitskap gir deg ei framtidsretta IKT-utdanning på høgt nasjonalt og internasjonalt nivå. Les mer

IKT og læring 2 - halvårsstudium

Kristiansand 1 semester 0 kr
Målet med studiet er at studentene skal kunne bruke IKT i eget arbeid i skole og opplæring, samt kunne anvende og integrere IKT i pedagogisk sammenheng. Les mer

Masterprogram i datalingvistikk og språkteknologi

Bergen 2 år 0 kr
Masterprogrammet skal gi deg ei grundig fordjuping i utvalde emne for vidarekomne i datalingvistikk og språkteknologi innanfor hovudområda språkmodellering (i vid fors... Les mer

Masterprogram i informatikk

Bergen 2 år 0 kr
Ferdige kandidatar skal ha fått solid, vitskapleg fundert kunnskap om og kompetanse i informatikk. Les mer

Informatikk, årsstudium

Østfold 1 år 0 kr
Studiet egner seg som et tilleggsår til en annen utdanning, for eksempel som en del av en lærer-, språk- eller økonomiutdanning. Les mer

Helse- og sosialinformatikk - videreutdanning

Grimstad 2 år 0 kr
Studiet i helse- og sosialinformatikk skal gi teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan IKT kan forbedre tjenestetilbudet i helse- og sosialsektoren. Les mer

Årsstudium i informatikk

Halden 1 år 0 kr
Studiet egner seg som et tilleggsår til en annen utdanning, for eksempel som en del av en lærer-, språk- eller økonomiutdanning Les mer

Bachelorprogram i informatikk

Bergen 3 år 0 kr
I dag blir nesten all tekst, bilete og talmateriale vist fram i digital form. Dette har revolusjonert måten vi lagrar, tilverkar og sender data på. Les mer

Masterstudium i informatikk

Halden 2 år 0 kr
Studiet består av 60 studiepoeng teoripensum og en mastergradsoppgave på 60 studiepoeng Les mer

Masterprogram i humanistisk informatikk

Bergen 2 år 0 kr
Målet med masterprogrammet er å gi deg ei brei og grundig innføring i aktuelle problemstillingar, metodar og vitskaplege arbeidsteknikkar i IKT og humaniora Les mer

Bachelor i informatikk

Halden 3 år 0 kr
Dette studiet forsøker å følge fagets raske utvikling samtidig som det tar vare på en del av de «tradisjonelle» sidene ved datafag som programmering, databaser og d... Les mer