Alle kategorier
Du har valgt: Teknologiske fag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

86 treff i Teknologiske fag

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Kombinert klasserom og nettbasert Stavanger 1 semester 25 000 kr
MTO - Human factors Videreutdanning i menneske-teknologi-organisasjon [+]
Universitetet i Stavanger har i samarbeid med Statoil, Petroleumstilsynet og Institutt for energiteknikk(IFE) utarbeidet etter- og videreutdanningskurs med høyt faglig nivå. UiS tilbyr forelesningsbasert kurs med nettstøtte.  10 studiepoeng     [-]
Les mer
Kongsberg 2 dager
For bedrifter som har innført IPC-A-610 som godkjennelses standard er det viktig også å innføre den produksjonstekniske IPC standard J-STD-001 for å få en overenste... [+]
K-tech er et kompetansesenter på Kongsberg som startet opp i 2008 med Kongsberg Defence & Aerospace, FMC Technologies og GKN Aerospace som våre eiere. Vi er en kursleverandør som tilbyr kvalitetssikrede kurs innenfor en rekke sentrale områder som er etterspurt av industrien i Norge.   Kursbeskrivelse: For bedrifter som har innført IPC-A-610 som godkjennelses standard er det viktig også å innføre den produksjonstekniske IPC standard J-STD-001 for å få en overenstemmelse mellom kravene til sluttproduktet og produksjonsprosessene. Kurset kan eventuelt deles opp i moduler som tilpasses den enkelte virksomhet.   Kursinnhold: Montasje og lodding av ledninger på terminaler Kvalitetssikring og inspeksjon av elektroniske komponenter Coating og innstøping Rework   Målsetting: Etter endt kurs skal deltakerne ha fått en innføring i de kravene som gjelder for å kunne produsere i henhold til standarden. [-]
Les mer
Trondheim 15 000 kr
04 Sep
Foto: Wavebreakmedia - yayimages.com Bli sertifisert som yrkeshygienike... [+]
Foto: Wavebreakmedia - yayimages.com Bli sertifisert som yrkeshygieniker - kombiner jobb og studier!Faglig innhold Generell og industriell toksikologi. Kunnskap om hvor de forskjellige agens finnes i arbeidslivet. Måling av forurensninger. Tiltak for forbedring av arbeidsmiljøet ved eksponering for kjemiske faktorer. Læringsmål Etter endt kurs vil du kunne gjennomføre en risikovurdering av kjemisk fysisk arbeidsmiljø i de fleste norske bedrifter. Du vil ha kunnskap om kjemiske agens som er i bruk i norsk næringsliv og ha kjennskap til hvilke helseeffekter disse kan ha på arbeidstakere. Du vil ha inngående kunnskap om: støv og de forskjellige kjemiske stoffers effekter på mennesker, og kunne gjøre rede for de viktigste mekanismene for giftvirkningen samt kunne gjøre rede for hvor disse faktorene kan finnes i arbeidsmiljøet. sentrale toksikologiske begreper.  målemetoder for støv og kjemiske stoffer samt noe kunnskap om analyse. Kursinnhold I. ARBEIDSMILJØRETTET TOKSIKOLOGI Generell toksikologi Toksikokinetikk Toksikodynamikk Allergiske reaksjoner og immunotoksikologi Kjemisk karsinogenese Reproduksjonstoksikologi Industriell toksikologi Stoffer og stoffgruppers toksikologiske egenskaper, vekt på industrielle prosesser og kjemikalier Organiske løsemidler Malevarer Rengjøringsmidler Plast Oljer Merking av kjemikalier Forebyggende og miljøforbedrende tiltak Arbeidstilsynets forskrifter og veiledninger Toksikologisk informasjon Referanseverk, databaser   II. KARTLEGGING AV KJEMISKE ARBEIDSMILJØFAKTORER Luftforurensning i arbeidsatmosfære - Karakterisering av luftforurensning Gasser og damper Aerosoler Måleutstyr, prøvetaking og analyse av luftforurensning - Gasser og damper Prøvetaking og prøvetakingsutstyr Analyse av prøver, analysemetoder - Aerosoler Prøvetaking og prøvetakingsutstyr Analyse av prøver, analysemetoder - Direktevisende utstyr - en oversikt - Metodikk for kartlegging Annen kartleggingsaktivitet Registrering av hudeksponering Aktivitets/prosessanalyse To obligatoriske samlinger á tre dager høsten 2017 ved NTNU Gløshaugen. Første samling:    4. - 6. september 2017Andre samling:   23. - 25. oktober 2017 Lesedag 26.oktober, eksamen 27. oktober. Innlevering av oppgave mellom samlingene. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 21 500 kr
Dette er utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning og fagbrev innen elektrofag, og som har fellesfagene fra før. Elektrofag Vg1 åpner mulighetene for ... [+]
Dette er utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning og fagbrev innen elektrofag, og som har fellesfagene fra før. Elektrofag Vg1 åpner mulighetene for en rekke yrker innen installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer; som elenergi, data og elektronikk, automatisering, flytekniske fag, kulde- og varmepumpeteknikk.   Du oppnår Nivå: Videregående skole Program Elektrofag Vg1, programfag - 534 - 47 Krav til deg Anbefalte forkunnskaper Norsk grunnskole eller tilsvarende.   Studietid Du kan bruke inntil 12 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Antall innsendinger 5 Eksamen Eksamen Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no eller ved privatistkontoret i hjemfylket ditt. Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis i januar for eksamen til sommeren og 5.-15. september for eksamen til jul. Eksakt dato for oppmelding, eksamensdato og pris får du ved å kontakte fylkeskommunen. All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 21 500,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. I tillegg må du ha tilgang til enkelte forskrifter og normer. De fleste forskriftene kan du laste ned gratis fra nett, mens normen(e), må kjøpes. Lånekasse Godkjent for lån / stipend i lånekassen. Finansiering Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
Stavanger 1 dag 2 990 kr
På forespørsel
Innføringskurs i sveisemetoder - dagskurs [+]
  Innhold:  Buesveising med dekkede elektroder MIG/MAG/Rørtråd, TIG, Pulverbuesveising Oksygen/Acetylen sveising Andre sveisemetoder Skjæring og fugepreparering   Mer informasjon:  Ønsker du å vite mer om kursene til TI eller ønsker du et uforpliktende tilbud på bedriftstilpasset opplæring, ta kontakt med Teknologisk Institutt, tlf: 934 48 987 eller kurs@teknologisk.no   Påmeldingsregler Påmeldingen er bindende. Ved avbestilling belastes et gebyr på 20 % av kurs av giften, minimum kr 500. Ved av bestilling senere enn 14 dager før kursstart, belastes full avgift. [-]
Les mer
Stavanger 5 dager 18 350 kr
For ingeniører og teknikkere som ønsker oppgradering til NS 477 [+]
Kurset går i Stavanger. Mer informasjon:Sidsel Simensen, tlf 982 90 229, e-post: sidsel.simensen@teknologisk.no [-]
Les mer
Stavanger
På forespørsel
Fortløpende (etter avtale)sveisekurs og sertifisering, alle metoder og materialer, i Stavanger. [+]
  Fortløpende sveisekurs og sertifisering, alle metoder og materialer, i Stavanger.   Korte kurs rettet mot spesifikke fagemner. Se egne kursoppføringer for ønsket emne.   Kursene passer for alle som ønsker opplæring innen sveis og materialteknologi og er tilpasset lærlinger innen en rekke mekaniske fag og deres fagplan.   [-]
Les mer
Bergen 3 dager 12 500 kr
24 Apr
Etter fullført kurs skal du være i stand til å sette sammen og konfigurere et Siemens PLS-anlegg. Samt utføre grunnleggende programmering og diagnose. [+]
Kurset går over tre dager og gir deg grunnleggende kunnskaper om Siemens PLS-systemer.Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning hvor teorileksjoner kombineres med praktiske oppgaver på PLS'er. Hver kursdeltager får egen PLS arbeidsstasjon. Tilgang på nødvendig PLS-utstyr og progammeringsverktøy er inkludert i prisen. Kursmateriell deles ut på kurset. Simatic TIA PORTALEN må anvendes på alle nyere PLS-serier fra Siemens. Forkunnskap Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta på kurset. Noe kjennskap til PLS-systemer er allikevel en fordel. Kursinnhold- Oppbygging og virkemåte for PLS-systemer generelt - Forskjellige PLS-serier fra Siemens - Valg og konfigurering av hardware - Analog og digital signalbehandling - Programmering og programstruktur - Distribuerte IO (Profibus og Profinet) - Test og idriftsettelse - Diagnoseverktøy - Dokumentasjon Varighet3 dager [-]
Les mer
Trondheim 4 000 kr
01 Sep
Emnet inneholder hovedtemaene marin biologi (tare som bioindikator) og teknologi/ Applied Underwater... [+]
Emnet inneholder hovedtemaene marin biologi (tare som bioindikator) og teknologi/ Applied Underwater Robotics Laboratory (AUR-lab). Emnet gir en innføring i hvordan tare kan brukes som bioindikator ved miljøovervåking av marine ressurser og hvordan tverrfaglig samarbeid mellom ulike forskningsmiljø med ny teknologi bidrar til kartlegging og dokumentasjon av livet i havet.Fagliginnhold Tare som bioindikator Miljøovervåking. Teknologi som benyttes på forskningsfartøy. Teknologi som benyttes ved Applied Underwater Robotics lab (AUR-lab) Bygge modell av ROV.   Læringsformer og aktivieter Undervisningen vil veksle mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget, samt feltarbeid. Læringsmål Kunnskaper kjenne til aktuelle teorier, fakta, begreper og prinsipper innenfor fagområder som driver med forskning på bioindikatorer ha kunnskap om hvilke elementer som kan analyseres ha kunnskap om hvordan tolke resultater ha kunnskap om teknologiutvikling og tverrfaglig samarbeid; AUR-lab ha kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning om bioindikatorer Ferdigheter kunne gjennomføre feltarbeid for innsamling av egnet prøvemateriale kunne gjennomføre egnede eksperimenter kunne bygge modell av ROV kunne planlegge og gjennomføre undervisning med tema bioindikator kunne veilede elever som arbeider med undervisningsopplegg rundt tema bioindikatorer kunne vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet bioindikatorerkunne planlegge og gjennomføre undervisning med bygging av modell av ROV kunne veilede elever som arbeider med undervisningsopplegg rundt tema bioindikatorer kunne veilede elever i hvordan bygge modell av ROV kunne vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet bioindikatorer kunne vurdere elevenes læring ved bygging og testing av ROV Generell kompetanse Være i stand til å bruke temaet bioindikator og AUR-lab i faget teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig. Kursholdere Jussi Evertsen, Frøya vgs. Bjørn Munro Jenssen NTNU Tor Erik Finne NGU Nils Kristian Rossing, Skolelaboratoriet NTNU Hilde Ervik, Skolelaboratoriet NTNU To obligatoriske samlinger i Trondheim. 1. samling: 12.09 - 14.09. 2017. 2. samling: 20.11 - 21.11. 2017. Hvert emne går over ett semester og har 5 samlingsdager. Obligatrisk aktivietet Studenten skal delta på obligatoriske samlinger og ha bestått ett arbeidskrav. Arbeidskrav: Innlevering av oppgave. Omfang 3-5 sider. [-]
Les mer
Nittedal 2 dager 4 400 kr
10 May
Dette kurset er en gjennomgang av nye WoW 5.00 programmet og nyhetene i denne versjonen [+]
Innhold   Introduksjon Gjennomgang av nye WoW 5.00 programmet og nyhetene i denne versjonen  Ny hurtigsøkefunksjon for å finne informasjon i programmet. Power-Scan. En ny rask system og feilkoderegistrering i CAN systemer. Chassis (VIN) nr. søk Ferdsskriver, en metode for å samle informasjon under kjøring, for så å analysere disse når man er tilbake på verkstedet. Alle bruker hver sin PC Tekniske data, diagnose, service, reparasjonstider og tilbud, lagringsfunksjoner, TPMS Praktisk bruk av programmet på kjøretøy Seriell diagnose, feilkode forståelse og hjelp EOBD Systemdiagnose Ekspertmodus, full utnyttelse av bilvalg mulighetene Oppdatering og vedlikehold av WOW programmet.   Mål            Etter kurset skal deltakerne kunne:   Benytte programmets funksjoner sammen og med full potensiale Feilsøke raskere med programmet [-]
Les mer
Stavanger Bø i Nordland 6 timer 3 300 kr
26 Apr
10 May
06 Jun
Den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen skaper et marked for solcelleanlegg i Norge. Behovet for kompetanse om solcelleanlegg øker i takt med etterspørselen. [+]
Solcellepaneler for ren energiproduksjon på norske bygg Den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen skaper et marked for solcelleanlegg i Norge. Behovet for kompetanse om solcelleanlegg hos installatørbedrifter, elektrikere, arkitekter og entreprenører vokser i takt med kundenes økte etterspørsel etter slike anlegg.   Målsetning Kurset skal gi grunnleggende kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av solcellepanel, samt kompetanse på salg og montering av solcelleanlegg Målgruppe Kurset er utviklet for elektroinnstallatører, elektrikere, arkitekter, entreprenører og andre som ønsker å lære mer om hvordan solceller kan benyttes til å produsere strøm. Det er ikke krav om noen forkunnskaper.          Hovedtema på kurset   Markedet Teknologi for solceller og solcellepanel Nøkkeltall ved et solcellesystem Komponenter i et solcellesystem Demonstrasjon av komponenter i et PV system Systemdesign Smart styring Rammebetingelser i Norge     Varighet6 timer [-]
Les mer
Trondheim 18 000 kr
26 Sep
Projects in the subsea industry are large in terms of the budgets and dimensions of the installation... [+]
Projects in the subsea industry are large in terms of the budgets and dimensions of the installations. They are also highly risky, and subject to many regulatory and physical constraints. As the oil and gas industry looks for methods to gain more control over cost and schedule, practices from the discipline of systems engineering are emerging as the preferred methods for designing, testing and installing these systems. This course will provide an overview of relevant systems engineering techniques for subsea applications.This course is an overview of the most relevant applications of systems engineering to EPC projects. Knowledge: Understand that systems engineering is a discipline that has emerged from aerospace applications that face many of the same challenges for performance, reliability, and safety in demanding environments Understand that systems engineering approaches are built on the foundation of systems thinking, giving attention to the whole lifecycle of a system, focusing on interdependencies and interfaces Understand that systems engineering offers a methodology with a proven track record over the past 70 years for facilitating the coordination and cooperation necessary to build multi-disciplinary, complex systems  Skills: Participants will understand the value of systems thinking applied to projects and the importance of lifecycle thinking when identifying and composing requirements; they will learn how to conduct trade-off studies and how to quantify measures of effectiveness and technical performance measures; they will understand how to coordinate the efforts of multiple vendors and multi-disciplinary engineering contribution; they will learn how to conduct configuration control that helps minimize risk and lead to a quality system; finally they will be able to establish system verification plans that contribute to quality assurance. General competencies:  Conduct a concept exploration of user needs and generate requirements for a subsea application. Create a configuration management plan and use it to manage progress. Apply best practices in interface management.   The course can be part of NTNU's Master of Sciece in  Oil and Gas Technology.Location and date Two compulsory sessions in Trondheim First session: September 26-28, 2017 Second session: October 24-26, 2017 The course will be lectured in English. Practitioners in the area of subsea applications will be invited to deliver relevant talks that augment the lectures and case materials. [-]
Les mer
Ålesund Molde 28 500 kr
21 Aug
29 Aug
29 Aug
Mange av våre deltakere sikter seg inn på ingeniørstudier, og vi har derfor satt sammen en pakke som inneholder fagkombinasjonen som kreves. Pakken tas over et skoleå... [+]
Mange av våre deltakere sikter seg inn på ingeniørstudier, og vi har derfor satt sammen en pakke som inneholder fagkombinasjonen som kreves. Pakken tas over et skoleår.Hvorfor ta dette fagetPakken oppfyller fagkombinasjonene HING, ING4R2 og SIVING som gir deg de nødvendige forkunnskaper som trengs for å søke på ingeniørstudier i Norge. Pakken gir i tillegg 2 realfagspoeng til sammen. Det kommer ingen tillegg som for eksempel laboratorieavgift eller semesteravgift utover pakkeprisen. Vi har alt unntatt bøker og eksamensavgift til Eksamenskontoret inkludert i kursprisen. Det å melde seg på ingeniør-pakken gir rabatt i forhold til å melde seg på de samme fagene enkeltvis. Kurspakken er lagt opp slik at du tar R1 + Fysikk 1 om høsten og R2 til våren. Det er mulig å endre rekkefølgen på fagene; men da må du kontakte oss.Om fagetPakken omfatter programfagene (i henhold til Kunnskapsløftet) Matematikk R1 (erstatter 2MX i Reform 94), Matematikk R2 og Fysikk 1. Matematikk R1: Faget viderefører emner som geometri, algebra og funksjonslære fra grunnkurset. Nye emner vil være kombinatorikk og sannsynlighet. Matematikk R2: Faget tar opp emner som geometri, algebra, funksjoner og differensiallikning. Elevene lærer å tolke og formidle matematisk informasjon og løse problemer ved hjelp av enkle matematiske modeller. Fysikk 1: Fysikk 1 har et mer beskrivende preg enn Fysikk 2. Forsøk og øvinger er en naturlig del av faget. Sentrale emner er: atom- og kjernefysikk, elektrisitetslære, lys og bevegelse. Det er en fordel å jobbe parallelt med matematikk R1.OmfatterMatematikk R1 (Halvårskurs - 12 uker)Matematikk R1 er et programfag innenfor studiespesialisering. Fysikk 1 inkl. lab (Halvårskurs - 12 uker)Matematikk R2 (Halvårskurs - 12 uker)Matematikk R2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. [-]
Les mer
Kongsberg
IPC WHMA-A-620 er utviklet med hensikt å støtte den del av elektronikkindustrien som produserer ledningsforsamlinger av enhver art, samt utfører kabelbindinger. [+]
K-tech er et kompetansesenter på Kongsberg som startet opp i 2008 med Kongsberg Defence & Aerospace, FMC Technologies og GKN Aerospace som våre eiere. Vi er en kursleverandør som tilbyr kvalitetssikrede kurs innenfor en rekke sentrale områder som er etterspurt av industrien i Norge.     Kursbeskrivelse: IPC WHMA-A-620 er utviklet med hensikt å støtte den del av elektronikkindustrien som produserer ledningsforsamlinger av enhver art, samt utfører kabelbindinger. Kurset henvender seg til medarbeidere i produksjon, PT- og utviklingsavdeling.       Kursinnhold:   Intrudukson og prosedyrer Formål, tolkning og andvendelse av IPC WHMA-A-620 Forberedelse/klargjøring av ledninger Lodding av deningsforbindelser Crimpning av ledningsforbindelser (manuell og automatisk) IDC – Insulation Displacement Connection Ultralydsveising og spleising av ledninger Kontakt montering og instøpte kontakter Kabelforsamlinger Merking/krav til lesbarhet Coxiale- og Twinaxsiale samlinger/fleksible og semirigid (crimpning og lodding) Sikring av kabelbinding Skjermede kablebunter/elektrisk skjerming Mekanisk beskyttelse av kabelbinding, mekanisk montering Wire Wrap     Påkrevd forkunnskap:   Grunnleggende forståelse for elektronikk   Målsetting: Etter endt kurs har deltakerne lært å foreta en objektiv vurdering av godkjennelses-, kassations, og prosessindikasjonsgrenser etter IPC klassifikasjonene 1, 2 og 3, så de kan bestå den teoretiske testen som Certified IPC Spesialist og få utstedt et sertifikat. Det er gyldig i to år.   [-]
Les mer
Trondheim 4 000 kr
01 Sep
Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av tankbåt. Det vil også være utprøving av mode... [+]
Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av tankbåt. Det vil også være utprøving av modellen i bassenget ved Marinteknisk senter og en vil jobbe med eksempler på enkle forsøk som skal utføres og etterregnes.Båtbygging ved Marinteknisk senter, inngår i denne modulen. For de som har deltatt på kurs i båtbygging tidligere, vil det nå gis større rom for utprøving av modellen i bassenget ved Marinteknisk senter samt eksempler på enkle forsøk som elevene kan utføre og etterregne. Gjennom de fem kursdagene vil flere av hovedmålene i læreplanen bli dekket i større eller mindre grad.  Læringsmål Kunnskaper kjenne til aktuelle teorier, fakta, begreper og prinsipper innenfor fagområder som driver med forskning på og utvikling av tankbåter. ha kunnskap om og innsikt i virkemåten til tankbåter ha kunnskap om hvordan en kan bygge modeller av tankbåter ha kunnskap om og innsikt i metoder for å måle effekt ved uttesting av tankbåter ha kunnskap om og innsikt i hvordan ulike parametere kan påvirke effekten på tankbåter ha kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med tankbåter Ferdigheter kunne bygge modeller av tankbåt og gjennomføre tester kunne gjennomføre eksperimenter der en tester hvordan effekten på tankbåten varierer ved å endre på et utvalg parametere kunne planlegge og gjennomføre undervisning om modeller av tankbåt kunne veilede elever som arbeider med lærings-/undervisningsopplegg om tankbåter kunne bruke undervisningsopplegg der elevene bygger modeller av tankbåt og utforsker hvordan ulike parametere kan påvirke effekten kunne bruke undervisningsopplegg der elevene vurderer interessekonflikter i samfunnet knyttet til drivstoff og utslipp kunne vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet tankbåter Generell kompetanse Være i stand til å bruke temaet havromsteknologi i faget teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig.   Læringsformer og aktiviteter Undervisningen vil veksle mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget. Praktisk arbeid:Bygge modell av tankbåt på MARINTEK.   Kursholdere Berit Bungum Skolelaboratoriet, NTNU Nils Kristian Rossing Skolelaboratoriet, NTNU Håvard Holm MARINTEK Hilde Ervik Skolelaboratoriet, NTNU To obligatoriske samlinger i Trondheim. 1. samling: 18.-19. september 2017 2. samling: 22.-24. november 2017 Hvert emne går over ett semester og har 5 samlingsdager. Obligatorisk aktivitet Studenten skal delta på obligatoriske samlinger og ha bestått ett arbeidskrav. Arbeidskrav: Innlevering av oppgave. Omfang 3-5 sider. [-]
Les mer