IT-kurs
Systemutvikling
Webutvikling
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

12 treff ( i Oslo ) i Webutvikling

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Oslo 24 900 kr
This course covers everything you need to know to start building applications with the latest Microsoft web development stack. We will use ASP.NET MVC on the server and s... [+]
1. Introductiona. Fundamentals of the MVC design patternb. Starting new MVC projectsc. Basics of handling an HTTP request 2. Controllersa. Routingb. Controller factoriesc. Actionsd. Action filterse. Areasf. Async controllers with async / await 3. Viewsa. View conventionsb. Razor syntaxc. HTML helpers and custom helpersd. View and partial viewse. Templates 4. Modelsa. Model bindingb. Mass assignment vulnerabilitiesc. Models versus view modelsd. Model validatione. Data annotations 5. JavaScripta. JavaScript and ECMAScript 5b. Scope, functions, and best practicesc. Using Prototypesd. Using Modules and IFFEs. 6. jQuerya. DOM ready b. Selecting elementsc. Catching eventsd. Manipulation and traversal 7. AJAX and MVCa. Using the AJAX helpersb. Client validation and custom client validationsc. jQuery UI widgetsd. Bundling and minifying scriptse. Remote validation 8. HTML 5a. New elements and inputsb. Working with mediac. Canvas and SVG 9. CSS 3a. The box modelb. Animation and transitionsc. Rounded corners and box shadows 10. JavaScript APIsa. Web Storageb. GeoLocationc. WebSockets and Signal R [-]
Les mer
Oslo 4 dager 18 500 kr
22 May
Kursinstruktør Terje Berg-Hansen Terje Berg-Hansen har bred erfaring fra prosjektledelse... [+]
Kursinstruktør Terje Berg-Hansen Terje Berg-Hansen har bred erfaring fra prosjektledelse, utvikling og drift med små og store databaser, både SQL- og NoSQL-baserte. I tillegg til å undervise i etablerte teknologier leder han også Oslo Hadoop User Group, og er levende interessert i nye teknologier, distribuerte databaser og Big Data Science.    Forkunnskaper Grunnleggende kjennskap til HTML og CSS. Noe kunnskap i programmering, f.eks JavaScript vil være en fordel, men er ikke en nødvendig forutsetning for å ta kurset. Kursinnhold PHP er et kraftig skriptspråk som brukes til å lage dynamiske og interaktive websider. PHP brukes bl.a av Facebook, Wikipedia og Wordpress, og er et effektivt alternativ til f.eks. Ruby on Rails, Django, Microsoft ASP/.net og Java EE. MySQL er verdens mest populære open source databasesystem og brukes ofte sammen med PHP i dynamiske løsninger. Agenda Installasjon av PHP og MySQL. MySQL/relasjonsdatabaser Datatyper Oppbygging av en database Relasjoner SELECT, INSERT INTO, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER TABLE Administrasjon av databaser med PhpMyAdmin, MySQL Workbench og via kommandolinjen PHP-programmering Variabler og datatyper Kontrollstrukturer og løkker Funksjoner Sende/motta verdier mellom sider med POST og GET Cookies og sessions Bruk av include og require Sette inn, oppdatere, slette og søke etter data i MySQL-databaser med PHP Dataobjects (PDO) Utvikling etter MVC-oppsettet (Model, View, Controller). Kursoppgave: Lage et enkelt CMS-system for publisering av data på web Læremateriell PHP & MYSQL : From novice to ninja fra Sitepoint, samt online kursmateriell på norsk. [-]
Les mer
Oslo 5 dager 22 900 kr
08 May
When Microsoft introduced ASP.NET, they revolutionized Web development. The clean separation between Web design and code-behind implementation classes brings some much-ne... [+]
When Microsoft introduced ASP.NET, they revolutionized Web development. The clean separation between Web design and code-behind implementation classes brings some much-needed structure and discipline to Web applications, and gives full access to the power of the .NET Framework class library. This course takes a close look at ASP.NET and includes the latest features in ASP.NET 4.5.   About Andy Olsen - the author of the course This course is designed and written by Andy Olsen. Andy is a freelance consultant and instructor based in the UK, working mostly in the City of London and Oxford. Andy has been working with .NET since the Beta 1 days and has extensive experience in many facets of .NET development including WCF, WPF, WF, ASP.NET MVC Web development, and mobile applications. Andy has designed and written many Microsoft Official Curriculum courses in the last decade, and has been engaged as author and technical reviewer with Apress on some of their biggest selling books.     Introduction to ASP.NET 4.5: Evolution of ASP.NET Web development; Websites and Web Projects; Designing Web pages in Visual Studio 2012; Understanding code-behind files; Running/debugging a Web application   Understanding Web Forms: Adding controls to a Web form; The ASP.NET event model; Web Forms processing stages; Overview of View state; Understanding requests and responses   Using ASP.NET Server Controls: Types of server controls; HTML server controls; Web controls; List controls; Validation controls; ASP.NET 4.5 validation features; Rich controls; Strongly-typed data controls; Model binding   Asynchronous Web Applications:  Asynchronously reading and writing requests and responses; Asynchronous HTTP handlers and modules   Defining Themes and Master Pages: Overview of themes and skins; Using style sheets with themes; Creating and using master pages   Implementing Navigation Support: Programmatically connecting pages; Defining a sitemap; Displaying a sitemap   The ASP.NET Application Model: Application lifetime; Handling application events; Understanding web.config   State Management: View state; Query strings; Cookies; Session state; Application state   Defining User Controls: Overview of user controls; Creating a user control; Adding code to a user control; Using a user control in a Web page   Defining Server Controls:  Overview of server controls; Creating a server control; Defining adaptive rendering; Extending existing Web controls   Introduction to Data Access: .NET data providers; Connecting to a database; Connection strings in web.config; Executing a query; Processing a result set; Overview of DataSets   Data Binding:Single-value binding; Data source controls; Selecting and updating records; Rich data controls; LINQ; Data services; Model binding   Client-side Scripting and Ajax: ASP.NET AJAX; jQuery; Script libraries and server callbacks; Accessing services   ASP.NET MVC 4:  Overview of ASP.NET MVC 4; Controllers and actions; Creating and customizing views   Caching: Caching fragments of Web pages; Data caching; Configuring caching; Defining cache dependencies   Web Sockets: What are Web Sockets? Implement Web Sockets in ASP.NET; Client-side interactions using HTML5     [-]
Les mer
Oslo 3 dager 7 900 kr
Å lære HTML og CSS for å kode et nettsted er ikke bare for nerder, men for alle som jobber med web. Enten du er designer, redaktør, eller skal oppdatere innhold, er ... [+]
På dette kurset vil du lære å kode et enkelt nettsted, lære de grunnleggende taggene og designe med css. Dette er et godt grunnlag for å jobbe med WordPress, Dreamweaver, søkemotoroptimalisering og universell utforming. Dette vil gjøre deg i stand til forstå web-terminologien og kommunisere med andre webutviklere. Dette gjør deg mer effektiv og ettertraktet. Du får ditt eget web-hotell under kurset for å publisere kurs-oppgaven og kunne trene deg opp etter kurset for å bli tryggere. Dette lærer du: Grundig innføring i HTML og CSS Kode responsive nettsider (tilpasses ulike skjermstørrelser) Formatering av tekst i HTML Typografi med CSS Universell utforming Riktig struktur på innholdet Bruk av fontdatabase Publisering av nettsidene til en webserver  Hvorfor skal du velge IGM til HTML og CSS opplæring: Kursinstruktørene i HTML og CSS har lang erfaring med koding og mange års undervisningserfaring på kurs og høgskolestudier Små grupper Egenutviklet kursdokumentasjon og teori Minnebrikke med kursoppgaver Gratis support etter kurs Gratis domene i kursperioden Velg mellom bruk av PC eller Mac på våre kursmaskiner [-]
Les mer
Oslo 5 dager 22 900 kr
19 Jun
ASP.NET Core is new in Visual Studio 2015, and is a revolution in the world of Microsoft web development. [+]
This course covers the latest APIs and development techniques for creating dynamic, modular, and testable web sites. Well explore the new features available in ASP.NET Core and show how to get the best out of the latest toolset and integration possibilities. What you will learn ASP.NET Core principles MVC architecture and benefits Creating views, view components, and tag helpers Using ASP.NET dependency injection and configuration Test-driven development Navigation and state management Creating RESTful services using Web API ASP.NET Identity security Creating Single Page Applications (SPAs)   About Andy Olsen - the author and instructor of the courseAndy is a freelance consultant and instructor based in the UK, working mostly in the City of London and Oxford. Andy has been working with .NET since the Beta 1 days and has extensive experience in many facets of .NET development including WCF, WPF, WF, ASP.NET MVC Web development, and mobile applications. Andy has designed and written many Microsoft Official Curriculum courses in the last decade, and has been engaged as author and technical reviewer with Apress on some of their biggest selling books.   Introduction to ASP.NET Core: Introduction to .NET Core; ASP.NET Core essentials; Creating a simple ASP.NET Core web app; A closer look at ASP.NET Core middleware; Creating custom OWIN middleware components Getting Started with MVC: Introduction to ASP.NET Core MVC; Understanding controllers; Understanding views; Layout pages; A closer look at Razor syntax Creating a Complete ASP.NET MVC Application: Design considerations; Defining models and views; Handling form submissions; Additional techniques; Asynchronous action methods Tag Helpers: Introduction to tag helpers; UI tag helpers; Link and script tag helpers; Environment tag helper; Cache tag helper Structuring ASP.NET Core MVC Applications: Design considerations; Defining the domain model; Defining the Web application Dependency Injection, Configuration, and Entity Framework: Dependency injection principles; DI in ASP.NET Core; Configuration in ASP.NET Core; Using Entity Framework Core Test Driven Development with ASP Core MVC: TDD principles; Unit testing frameworks for .NET Core; XUnit.net walkthrough; Unit testing ASP.NET MVC controllers; Mocking Defining Custom Tag Helpers: Custom tag helpers; Tag attributes; Additional techniques; Worked example: Pagination tag helper Implementing Navigation: Defining view-model classes; Implementing data filtering in a controller; Understanding the routing mechanism; Adding custom entries to a route table; Defining defaults, parameters, and validation; Generating URLs and hyperlinks; Custom route constraints State Management: Using hidden fields; Session and application state; Custom model bindings Creating RESTful Services using Web API: Overview of Web API; Building servers and clients; Content negotiation; Attribute routing; Custom model binding; Invoking RESTful services from Ajax clients Security using ASP.NET Identity: Security concepts; Overview of ASP.NET Identity; Customization possibilities using ASP.NET Identity Creating Single Page Applications: Overview of SPAs; Using GruntJS, NPM, and Bower support; Overview of AngularJS and Bootstrap [-]
Les mer
Oslo 5 dager 21 000 kr
05 Jun
Kursinnhold About this Course In this course, students will learn to develop advanced ASP.NET MVC ap... [+]
Kursinnhold About this Course In this course, students will learn to develop advanced ASP.NET MVC applications using .NET Framework 4.5 tools and technologies. The focus will be on coding activities that enhance the performance and scalability of the Web site application. ASP.NET MVC will be introduced and compared with Web Forms so that students know when each should/could be used. This course will also prepare the student for exam 70-486. Audience Profile This course is intended for professional web developers who use Microsoft Visual Studio in an individual-based or team-based, small-sized to large development environment. Candidates for this course are interested in developing advanced web applications and want to manage the rendered HTML comprehensively. They want to create websites that separate the user interface, data access, and application logic. At Course Completion After completing this course, students will be able to: •Describe the Microsoft Web Technologies stack and select an appropriate technology to use to develop any given application. •Design the architecture and implementation of a web application that will meet a set of functional requirements, user interface requirements, and address business models. •Create MVC Models and write code that implements business logic within Model methods, properties, and events. • Add Controllers to an MVC Application to manage user interaction, update models, and select and return Views. • Create Views in an MVC application that display and edit data and interact with Models and Controllers. • Run unit tests and debugging tools against a web application in Visual Studio 2012 and configure an application for troubleshooting. • Develop a web application that uses the ASP.NET routing engine to present friendly URLs and a logical navigation hierarchy to users. • Implement a consistent look and feel, including corporate branding, across an entire MVC web application. • Use partial page updates and caching to reduce the network bandwidth used by an application and accelerate responses to user requests. • Write JavaScript code that runs on the client-side and utilizes the jQuery script library to optimize the responsiveness of an MVC web application. • Implement a complete membership system in an MVC 4 web application. Build an MVC application that resists malicious attacks and persists information about users and preferences. Describe how to write a Windows Azure web service and call it from and MVC application. • Describe what a Web API is and why developers might add a Web API to an application. • Modify the way browser requests are handled by an MVC application. • Describe how to package and deploy an ASP.NET MVC 4 web application from a development computer to a web server for staging or production. Fører til eksamen: 70-486   Sertifiseringsløp [-]
Les mer
Oslo Og 2 andre steder 3 dager 17 900 kr
22 May
29 May
05 Jul
This course looks at advanced ASP.NET Core techniques and API features. [+]
The course is aimed at developers who are comfortable with core ASP.NET MVC development and need to round off their knowledge. We will take a particularly keen look at the new techniques features available in ASP.NET Core. What you will learn Advanced controller and view techniques Using platform features Creating robust and reliable MVC solutions Implementing OWIN middleware components Creating full-duplex web sockets solutions Implementing security Developing and deploying Azure solutions About Andy Olsen - the author and instructor of the courseAndy is a freelance consultant and instructor based in the UK, working mostly in the City of London and Oxford. Andy has been working with .NET since the Beta 1 days and has extensive experience in many facets of .NET development including WCF, WPF, WF, ASP.NET MVC Web development, and mobile applications. Andy has designed and written many Microsoft Official Curriculum courses in the last decade, and has been engaged as author and technical reviewer with Apress on some of their biggest selling books.   MVC Techniques: Controller techniques; Defining filters; Implementing compression; Model binding techniques Client and Server Platform Features: Caching; Globalization and localization; HTML5 semantic tags; HTML5 accessibility; Search Engine Optimization Error Handling, Logging, and Monitoring: Getting started with code contracts; Using code contracts; Handling errors; Implementing logging and monitoring Web Sockets: Understanding web sockets; Defining a web sockets server; Defining a web sockets client; Using SignalR Implementing Middleware components: Overview of the HTTP pipeline; Overview of OWIN; Implementing OWIN middleware components; Advanced techniques Designing and Implementing Security: Overview of authentication; Implementing Windows authentication; Implementing forms authentication; Implementing OAuth authentication Additional Security Techniques: Implementing claims-based authentication; Managing data integrity; Implementing a secure site; Identity Server 4 Windows Azure Development: Windows Azure concepts; Windows Azure architecture and components; Creating a cloud service application; Running a cloud service application Deploying Services to Azure: Web Deploy using Visual Studio; Web deployment packages; Command-line tools for Web Deploy; Deploying to Windows Azure  [-]
Les mer
Oslo 3 dager 17 900 kr
22 May
This course provides an introduction to client-side Web development. The course begins with a summary of how HTML, CSS, and JavaScript fit together, and then goes into ea... [+]
This course provides an introduction to client-side Web development. The course begins with a summary of how HTML, CSS, and JavaScript fit together, and then goes into each of these three topics in sufficient detail to enable you to start creating your own Web pages. The course does not assume prior experience in Web development. We cover everything you need to know about HTML and CSS. However, some programming experience is required for the JavaScript part of the course; you should be comfortable with programming concepts such as variables, loops, decision-making, and functions. What you will learn Understand client-side web development technologies Creating HTML web pages Using HTML controls effectively Creating CSS style sheets Defining common CSS styles Making a Web page dynamic via JavaScript Understand JavaScript language essentials Handling user interaction events Manipulating Web page content using JavaScript Web Development Concepts and Technologies:The role of Web servers and browsers; HTTP requests and responses; Defining a Web page using HTML; Styling documents using CSS; Implementing dynamic behaviour using JavaScript Creating Simple HTML Web Pages: HTML document structure; Defining text content using div, span, etc.; Defining headers; Creating hyperlinks Lists and Tables: Creating ordered and unordered lists; Configuring list appearance; Creating tables, table rows, and table columns; Configuring table layout Defining Forms: The role of forms in HTML; Defining input controls; Defining buttons; Submitting and resetting forms Working with Images: Image file formats; Adding images to a web page; Configuring images; Using images in hyperlinks Web Development Quickstart (3 days) Getting Started with CSS: Overview of CSS; Defining inline and embedded styles; Linking to external style sheets; Overview of media queries and adaptive rendering Understanding CSS Selectors: Element selectors; Class selectors; id selectors; Combining selectors; Positional selectors; Attribute selectors; Chaining and grouping selectors Details of CSS Styling: Styling backgrounds; Styling text; Styling fonts; Styling lists; Styling tables Understanding the CSS Box Model: Overview; Defining borders; Defining padding; Defining margins Controlling Layout: Visibility and display; CSS positioning; Floating elements; Additional techniques Getting Started with JavaScript: Overview of JavaScript; Defining immediate JavaScript code; Defining JavaScript functions; Overview of common JavaScript libraries JavaScript Essential Syntax: Declaring variables; Using operators and expressions; Loops and decision making; Functions; Alert, confirmation and prompt boxes Event Handling: Event-handling concepts; Handling events inline; Defining event-handler functions; Handling common types of events Window and Document Management: Interacting with the browser; Document Object Model (DOM); Accessing nodes in the document; Manipulating existing content in the Web page; Adding new content to the Web page What Next: Overview of jQuery and other libraries; Overview of Ajax; Overview of HTML5 and CSS3 features. About Andy Olsen - the author and instructor of the course Andy is a freelance consultant and instructor based in the UK, working mostly in the City of London and Oxford. Andy worked for 7 years as a technology specialist and product manager at QA Training, and now specializes in Microsoft .NET and Java Enterprise Edition systems. Andy is also actively involved in a variety of book projects primarily with Apress, and is a regular speaker at conferences in the UK, Europe, and the US. [-]
Les mer
Oslo 2 dager 6 600 kr
På forespørsel
Selv om du kan lage nettsider uten å kjenne til HTML / XHTML , vil de fleste med ansvar for utvikling og vedlikehold av nettsider ikke kunne klare seg ... [+]
Selv om du kan lage nettsider uten å kjenne til HTML / XHTML , vil de fleste med ansvar for utvikling og vedlikehold av nettsider ikke kunne klare seg uten å kjenne til de muligheter og begrensninger som ligger i HTML / XHTML. Godt kjennskap til HTML / XHTML er dessuten en forutsetning for de andre kurs på denne siden.     MålsettingDeltakerne skal på en effektiv måte kunne benytte HTML / XHTML programmeringsspråk for å lage WEB-sider etter at kurset er ferdig. De vil lære å bruke de viktigste elementene i HTML / XHTML. Deltakere vil også få en innføring i fornuftig oppbygging av en Web side.     DokumentasjonHTML for the World Wide Web with XHTML and CSS, Fifth Edition , eller tilsvarende.     Kursinnhold     * World Wide Web          o Om Internett og Web-lesere     * HTML / XHTML          o Fordeler og ulemper med HTML / XHTML     * Lage Websider          o Strukturen i en HTML / XHTML kode. Tittel, overskrifter, brødtekst     * Hyperlinker          o Lage hyperlinker til andre Web sider. Linker til E- post     * Bilder          o Bruk av bilder på Web. Bildeformater som benyttes på World Wide Web     * Formatering          o Fysisk formatering, logisk formatering. Pre-formatert tek     * Tabeller          o Bruke tabeller på Web     * God Web design          o Tips, triks og metoder for å lage gode web sider     MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer
Oslo 3 dager 10 900 kr
På forespørsel
XML er nå den etablerte standard for plattformuavhengig lagring og utveksling av data, der innhold og presentasjon bearbeides separat. [+]
XSL er en nøkkelteknologi innenfor utvikling og nyttiggjørelse av XML. Viktige hoveddeler innefor XSL er XSLT, XSL-FO og Xpath. Kurset gir deltakerne en innføring i XSL. Vi ser på hvilke muligheter vi har for bearbeiding av XML-data, og hvordan vi kan gjøre data tilgjengelig for presentasjon.     MålsettingEtter endt kurs skal kursdeltakerne blant annet vite hvordan man forandrer, filtrerer og sorterer data, samt hvilke muligheter man har for å trekke inn annet innhold/data for presentasjon.     DokumentasjonXSLT Cookbook, Second Edition , eller tilsvarende.     Kursinnhold     * Hva er XSL?          o Introduksjon til XSL     * XML Path Language          o Gjennomgang av XML Path Language     * Ulike typer XSLT          o Gjennomgang av XSLT; Modular XSLT; External XSLT     * Bruk av DOM og SAX    * CSS og XSL-FO    * SVG    * VoiceXML    * XSLT og XML Schemas   MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer
Oslo 3 dager 13 500 kr
På forespørsel
Innen AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) er Javascript det sentrale programmerings språk. Javascript har i lang tid blitt brukt sammen med HTML/XHTML kode .... [+]
Innen AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) er Javascript det sentrale programmerings språk. Javascript har i lang tid blitt brukt sammen med HTML/XHTML kode for å oppnå dynamiske i internett sider. Javascript bygger på syntaks fra C++, men er i motsetning til C++ et intrepeterende språk, hvilket vil si instruksjonene utføres umiddelbart uten kompilering. AJAX er satt sammen av flere teknologier for å oppnå effektiv datamanipulering, gode presentasjoner, dynamiske interaksjoner med HTTP-server ved bruk av XMLHttpRequest objektet og videre standardisering i datatransporten ved bruk av XML.     MålsettingDeltagerene skal på en effektiv måte kunne benytte AJAX for å utvikle dynamiske internet sider mot enhver HTTP server. Man vil forstå og kunne bruke de grunnleggende elementene i objektorientert programmering gjennom bruk av Javascript som programerings språk. Kurset skal gi en innføring og trening i flere teknologier som til sammen skaper den effektiviteten AJAX er ment å kunne oppnå.     DokumentasjonProfessional AJAX ( programmer to programmer ) fra Wrox, eller tilsvarende.     Kursinnhold     * Introduksjon          o Hva er AJAX, historikk og hvorfor bruke AJAX ?     * Javascript programmering          o De grunnleggende kontrollstrukturer og datatyper som Javascript programmene er bygget opp av     * Browser tilknyttede teknologier          o En innføring I CSS (Cascading Style Sheets) , DOM (Document Object Model), XML (Extensible Markup Language) og HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Hvilke muligheter finnes i Javascript til å ta i bruk disse teknologiene     * Direkte kommuniksjon med HTTP server          o Hvilken rolle XMPHttpRequest objektet spiller og på hvilke måter kan vi bruke dette objektet mest effektivt. Hvordan bruke frames effektivt. Hva kan man forvente av reponse fra en HTTP Server     MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer
Oslo 2 dager 7 200 kr
På forespørsel
Med XML og relaterte standarder som XSL og XPath er det mulig å utvikle distribuerte nettbaserte tjenester for utveksling av data i et standardisert format. [+]
XML er kommet for å bli og vil bli standard for å utveksle informasjon mellom kontor, intranett, internett og database-applikasjoner.     MålsettingKurset henvender seg primært til webutviklere og innholdsleverandører som ønsker å integrere XML i sine inter- eller intranettløsninger. Deltakerene vil etter kurset ha en grunnleggende forståelse av, og kjennskap til om hvorfor og hvordan XML kan anvendes for å oppnå en bedre utveksling og deling av strukturert og ustrukturert informasjon og data.     DokumentasjonProfessional XML fra Wrox, eller tilsvarende.     Kursinnhold     * Introduksjon          o Historisk oversikt SGML, HTML, XHTML og XML     * Hvorfor XML          o Hva er XML, hvorfor og hvordan vil XML endre utvikling for internett     * Grunnleggende XML          o XML struktur og syntaks. Gjennomgang av målene for XML. Lage og utforme XML dokumenter     * Kontrollere XML          o Gjennomgang av Document Type Definitions (DTD's) og XML Schemas for å kontrollere og styre struktur og data i XML filer     * Scripting XML          o Webscripting og XML prosessering. Gjennomgang og programmering av XML-objekt modellen vha. Javascript og Visual Basic (Script)     * Presentere XML          o Bruk av CSS til å presentere XML data     * Introduksjon til XSL(T)          o Kort om XSL og XSL Transformations. Demo av hvordan man kan benytte XSL og XSLT til å formatere, sortere, filtrere og konvertere XML Data   MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer