IT-kurs
Systemutvikling
.NET programmering
Rogaland
Du har valgt: Stavanger
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Stavanger Og 4 andre steder 5 dager 23 900 kr
16 Nov
16 Nov
07 Dec
C# 8 is new in Visual Studio 2019, and is the latest evolution of Microsoft's primary programming language. This course covers the latest language features in C# 8, and i... [+]
C# 8 is new in Visual Studio 2019, and is the latest evolution of Microsoft's primary programming language. This course covers the latest language features in C# 8, and includes a comparison of .NET Framework and .NET Core. You'll get a deep and broad understanding of C# as a programming language, and gain confidence to explore the richness of the .NET platform including asynchronous programming, LINQ, and EF.What you will learn: Essential C# syntax Implementing object-oriented designs in C# Using generics, collection classes, and exceptions Using LINQ and EF Introduction to asynchronous programming Creating REST services using Web API What's new in C# 8   Course Outline Introduction to C# and .NET: .NET Framework building blocks; Hello world in C#; Using Visual Studio 2019; .NET Framework vs. .NET Core Core C# Programming Constructs: Variables, operators, and statements; Reference types vs. value types; Conversions; Nullable types; Using the Console and String classes; Flow-of-control; Pattern matching; Using implicit types More C# Programming Constructs: Defining methods; Input, output, and optional parameters; Local functions; Method overloading; Arrays; Structures Defining and Using Classes: Defining classes; Defining constructors and finalizers; Defining properties; Creating and disposing objects; Defining constants and read-only fields; Static members; Partial classes/methods; Deconstruction; Managing NuGet packages Inheritance and Polymorphism: Defining base classes and derived classes; Overriding methods; Abstract classes; Interfaces Exception Handling: Defining Try/Catch/Finally blocks; Throwing exceptions; Throw expressions; Defining new exception classes; Defining Using blocks Creating Collections of Objects: Overview of generics; Using List collections; Using Dictionary collections Delegates, Events, and Lambdas: Overview; Defining simple delegates; Defining and handling events; Using lambda expressions; Expression-bodied members Additional Language Features: Operator overloading; Extension methods; Initializer syntax for objects, lists, and dictionaries; Anonymous types; Tuples Introduction to LINQ: The role of LINQ; Simple LINQ query expressions; Using LINQ with collections; LINQ query operators Using the Entity Framework: EF classes and DbContext; Implementing relationships; Managing data; Additional techniques Introduction to Asynchronous Programming: Understanding the async and await keywords; Implementing asynchronous code Creating REST Services using Web API: Introduction to REST and Web API; Implementing Web API controllers; Content negotiation; Best practices What’s New in C# 8: Nullable reference types; Improved pattern matching; Asynchronous streams; Miscellaneous new language features   Andy Olsen - author of the courseAndy is a freelance consultant and instructor based in the UK, working mostly in the City of London and Oxford. Andy has been working with .NET since the Beta 1 days and has extensive experience in many facets of .NET development including WCF, WPF, WF, ASP.NET MVC Web development, and mobile applications. Andy has designed and written many Microsoft Official Curriculum courses in the last decade, and has been engaged as author and technical reviewer with Apress on some of their biggest selling books. [-]
Les mer
Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
NET-arkitekturen. Utviklingsmiljøet. Grunnleggende C#-syntaks. Objektorientert programmering med arv og polymorfi. GUI. Datafiler. Programmering mot databaser. ADO.NET, L... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Grunnleggende objektorientert programmering i for eksempel Java eller C++ Innleveringer: Øvinger: 8 av 11 må være godkjent.  Personlig veileder: ja Vurderingsform: Skriftlig eksamen, 4 timer. Case-beskrivelser etc. legges ut i ItsLearning 24 timer før. (NB! Eksamensform kan bli endret under forutsetning av at ny teknologi gjør det mulig å arrangere eksamen elektronisk.) Ansvarlig: Grethe Sandstrak Eksamensdato: 05.12.13 / 08.05.14         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlete læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan gjøre rede for sentrale begreper innen objektorientering- kan konstruere et objektorientert C#. NET-program ut fra en gitt problemstilling- kan finne fram, sette seg inn i og anvende dokumentasjon om .NET Framework library- kjenner til ulike GUI-komponenter og hvordan de brukes i C#-programmer FERDIGHETER:Kandidaten kan:- sette opp programmiljø for å utvikle og kjøre C#. NET applikasjoner på egen pc- kan anvende klasser fra .NET Framework library- lage C#.NET program* med fordeling av oppgaver mellom objekter og der arv og polymorfi benyttes* med grafiske brukergrensesnitt* som kommuniserer med en database via SQL* med LINQ, delegater, templates GENERELL KOMPETANSEKandidaten kan:- kommunisere om objektorientert programmering og databaser med relevant begrepsapparat Innhold:NET-arkitekturen. Utviklingsmiljøet. Grunnleggende C#-syntaks. Objektorientert programmering med arv og polymorfi. GUI. Datafiler. Programmering mot databaser. ADO.NET, LINQ, Templates, Collections.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag C#.NET 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.