Kurs: Aikido - Energi og bevissthet
Vestoppland Folkehøgskole