HMS og sikkerhet
HMS-kurs
Arbeidsmiljø og arbeidsmiljøloven
Akershus
Du har valgt: Ås
Nullstill
Filter
Ferdig
Ås 1 time
28 Mar
Inneklima. Retningslinjer, enkel egenvurdering, justeringer, bistand, tiltak. [+]
Inneklima.  Retningslinjer, enkel egenvurdering, justeringer, bistand, tiltak.   INNHOLD med forbehold om justeringer: Hva konstituerer et inneklima, retningslinjer. Hvordan gjøre en enkel vurdering av inneklima. Hvilke justeringer kan en gjøre selv. Hvordan bedømmer en utfallet av justeringene, inkl mulige blindspor og fallgruver. Hva bør en ikke prøve å justere, eventuelt hva må overlate til ledelse/byggherre/fagfolk. Hvordan melde fra om problemer med inneklima på en konstruktiv og målrettet måte. Egne tiltak ved symptomer som en mistenker henger sammen med inneklima. [-]
Les mer
4 timer 1 900 kr
Lovpålagt HMS-kurs for ledere. Kurset gir god kjennskap til lederens lovbestemte ansvar og rolle i HMS-arbeidet til virksomheten. [+]
Ifølge arbeidsmiljølovens § 3-5, er øverste leder pålagt kurs innen HMS.   Arbeidsmiljølovens §3-5 (Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid). Arbeidstilsynet har kommet med en veiledning til denne forskriften. I veiledningen står det: "Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, milø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kurs-bevis."   Hensikten med kurset er at deltagerne skal få god kjennskap til lederens lovbestemte ansvar og rolle i HMS-arbeidet til virksomheten.   Kursbeskrivelse: Lovverket, med fokus på HMS-forskriftens § 5.1 til § 5.8 og opplæring.a. Både prosedyrer og praksis (resultater) skal dokumenteres. HMS-mål og revisjon (§ 5.4 og § 5.8) HMS-runden (vernerunden) (§ 5.6) Risikoanalyse (§5.6) Avviksregistrering og behandling for å avdekke systemfeil (§ 5.7) Kontrollplan med de periodiske aktivitetene (§ 5.6), a. Herunder aktiviteter som sikrer medvirkning og (§ 4 siste ledd og § 5.3) Resultatrapporter (§ 5.7) Tiltaksplan med ”rette-feil-tiltakene” (§ 5.7). HMS og forsikringer: Hvordan gjøre HMS-arbeidet lønnsomt? Kurset vektlegger at internkontroll er noe virksomheten gjør, - ikke noe den har. Derfor viser kurset hvordan resultater og oppslutning kan dokumenteres.   Diplom utleveres etter endt kurs   KURSET oppfyller kravet til arbeidsmiljølovens § 3-5.     [-]
Les mer
2 dager 4 500 kr
Kurset gir kjennskap til lovkravene innen HMS samt innføring i arbeidsmetoder og systematikk som en del av internkontroll. [+]
Hensikten er at deltagerne skal få god kjennskap til lovkravene innen HMS samt innføring i arbeidsmetoder og systematikk som en del av internkontroll. Kursinnhold: HMS-begreper og lovverk, med vekt på styringskravene (§5.1 til 5.8 i HMS-forskriften) Gjennomgang av Arbeidsmiljøloven, med vekt på plikter for VO , AMU og medarbeider, samt lovkrav til arbeidsmiljøet Metoder: Risikoanalyse Aktivitetsplan Sjekklister og spørreskjemaer (vernerunder, herunder diskusjoner om anonyme contra åpne undersøkelser) Meldingsskjemaer Atferd og væremåter: Vil du være en del av problemet eller løsningen? Hjemmeoppgaver Diplom utleveres etter endt kurs   KURSET tilfredsstiller kravet om det lovpålagte 40-timers kurset verneombud må delta på.     [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.