HMS og sikkerhet
HMS-kurs
Arbeidsmiljø og arbeidsmiljøloven
Du har valgt: Akershus
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Ås 1 time
28 Mar
Inneklima. Retningslinjer, enkel egenvurdering, justeringer, bistand, tiltak. [+]
Inneklima.  Retningslinjer, enkel egenvurdering, justeringer, bistand, tiltak.   INNHOLD med forbehold om justeringer: Hva konstituerer et inneklima, retningslinjer. Hvordan gjøre en enkel vurdering av inneklima. Hvilke justeringer kan en gjøre selv. Hvordan bedømmer en utfallet av justeringene, inkl mulige blindspor og fallgruver. Hva bør en ikke prøve å justere, eventuelt hva må overlate til ledelse/byggherre/fagfolk. Hvordan melde fra om problemer med inneklima på en konstruktiv og målrettet måte. Egne tiltak ved symptomer som en mistenker henger sammen med inneklima. [-]
Les mer
1 dag 4 800 kr
De omfattende lovendringene, som trer i kraft fra 1.juli 2015, blir grundig omhandlet på kurset. Korrekt utnyttelse av de nye endringene gir virksomheten større fleksib..... [+]
Kursinnhold Er du bedriftsleder eller har du personalansvar eller jobber innen HR/personal, må du kjenne til rammene for arbeidsgivers styringsrett og ha oversikt over arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidslivet. Endringene i ny lov gjeldende fra 1. juli 2015 er omfattende og gir mange muligheter for større fleksibilitet i bruken av arbeidskraften.   DAGSKURS OM ARBEIDSMILJØLOVEN – SÆRLIG MED HENBLIKK PÅ ENDRINGENE IKRAFT FRA 1.JULI 2015Arbeidsmiljøloven har inngående reguleringer av forholdet mellom ansatte og arbeidsgivere. Dagskurset gir en generell innføring i de mest sentrale emnene i loven.Kurset fokuserer videre særlig på de omfattende endringer i Arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1.juli i år.Til en del av endringene er det lagt inn overgangsregler, slik at den nye reglene ikke får fullt utslag fra første dag. Særlig gjelder det regelverket knyttet til aldersgrenser og midlertidige ansattes rett til fast stilling etter 3 år.De nye reglene og overgangsreglene gjennomgås på dette dagskurset, som gjennomgås i tre ulike bolker: I Midlertidig ansettelser • Det blir lettere å ansette midlertidig. Virksomheter kan ansette arbeidstakere på midlertidige kontrakter i 12 måneder uten spesielle vilkår. • Ved vikariater og midlertidige avtaler uten vilkår, vil arbeidstakeren nå bli fast ansatt etter 3 år sammenhengende (tidligere 4 år) II Aldersgrenser • Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven økes fra 70 til 72 år • Muligheten til å avtale lavere bedriftsintern aldersgrenser enn 70 år fjernes III Arbeidstid/overtid • Lovens hovedregel for antall overtidstimer blir stående som den er, men det blir mulig å avtale noe mer overtid med tillitsvalgt. I tillegg kan Arbeidstilsynet etter søknad gi tillatelse til flere overtidstimer. • Økt mulighet til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden. Arbeidstakere kan jobbe mer i noen perioder, for å jobbe mindre i andre perioder. De totale grensene økes ikke, så arbeidstakerne kan ikke totalt sett jobbe mer enn de gjorde før. Foredragsholder: Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han er også deltidsansatt ved Handelshøgskolen, Norges Arktiske Universitet, med fagansvar siden 2000 i bla. BED-2010 «Forretningsjus og Arbeidsrett» Kursavgift og info Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, varm lunsj og kaffe/te. Forkunnskaper Ingen krav til forkunnskaper Målgruppe Bedriftseiere, ledere og øvrige med personalansvar. HR og personal. [-]
Les mer
Heimdal Tønsberg Og 1 annet sted 1 dag 1 200 kr
28 Jan
04 Feb
04 Feb
Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner. [+]
MODUL 1.1 ARBEIDSMILJØ, ANSVAR OG KONSEKVENSER Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner. Riktig bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen. Formål med opplæringen: Hensikten med opplæringen er å gi førere av nevnt arbeidsutstyr en god generell grunnopplæring i sikker brukav arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Kursinnhold: • Lover og forskrifter• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser• Ytre miljø• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr• Farlig gods, merking og håndtering• Eksamen Vi har  Dag kurs med oppstart 09.00 og kveldskurs med oppstart kl. 15.00. Ta Kontakt for ønsket tid. Passer ikke disse tidene for deg? Ta kontakt med oss så kan vi tilpasse kurset for deg som dagkurs, kveldskurs eller helgkurs [-]
Les mer
2 dager 4 500 kr
Kurset gir kjennskap til lovkravene innen HMS samt innføring i arbeidsmetoder og systematikk som en del av internkontroll. [+]
Hensikten er at deltagerne skal få god kjennskap til lovkravene innen HMS samt innføring i arbeidsmetoder og systematikk som en del av internkontroll. Kursinnhold: HMS-begreper og lovverk, med vekt på styringskravene (§5.1 til 5.8 i HMS-forskriften) Gjennomgang av Arbeidsmiljøloven, med vekt på plikter for VO , AMU og medarbeider, samt lovkrav til arbeidsmiljøet Metoder: Risikoanalyse Aktivitetsplan Sjekklister og spørreskjemaer (vernerunder, herunder diskusjoner om anonyme contra åpne undersøkelser) Meldingsskjemaer Atferd og væremåter: Vil du være en del av problemet eller løsningen? Hjemmeoppgaver Diplom utleveres etter endt kurs   KURSET tilfredsstiller kravet om det lovpålagte 40-timers kurset verneombud må delta på.     [-]
Les mer
4 timer 1 900 kr
Lovpålagt HMS-kurs for ledere. Kurset gir god kjennskap til lederens lovbestemte ansvar og rolle i HMS-arbeidet til virksomheten. [+]
Ifølge arbeidsmiljølovens § 3-5, er øverste leder pålagt kurs innen HMS.   Arbeidsmiljølovens §3-5 (Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid). Arbeidstilsynet har kommet med en veiledning til denne forskriften. I veiledningen står det: "Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, milø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kurs-bevis."   Hensikten med kurset er at deltagerne skal få god kjennskap til lederens lovbestemte ansvar og rolle i HMS-arbeidet til virksomheten.   Kursbeskrivelse: Lovverket, med fokus på HMS-forskriftens § 5.1 til § 5.8 og opplæring.a. Både prosedyrer og praksis (resultater) skal dokumenteres. HMS-mål og revisjon (§ 5.4 og § 5.8) HMS-runden (vernerunden) (§ 5.6) Risikoanalyse (§5.6) Avviksregistrering og behandling for å avdekke systemfeil (§ 5.7) Kontrollplan med de periodiske aktivitetene (§ 5.6), a. Herunder aktiviteter som sikrer medvirkning og (§ 4 siste ledd og § 5.3) Resultatrapporter (§ 5.7) Tiltaksplan med ”rette-feil-tiltakene” (§ 5.7). HMS og forsikringer: Hvordan gjøre HMS-arbeidet lønnsomt? Kurset vektlegger at internkontroll er noe virksomheten gjør, - ikke noe den har. Derfor viser kurset hvordan resultater og oppslutning kan dokumenteres.   Diplom utleveres etter endt kurs   KURSET oppfyller kravet til arbeidsmiljølovens § 3-5.     [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.