HMS og sikkerhet
Sikkerhetskurs industri
Du har valgt: Arbeidsvarsling
Nullstill
Filter
Ferdig

-

30 treff i Arbeidsvarsling
 

Virtuelt klasserom 2 dager 3 550 kr
29 May
13 Jun
Ta kursene innen arbeidsvarsling hos en av norges mest erfarne kursholdere innen arbeidsvarsling, som sikrer profesjonell og trygg opplæring for deg eller dine ansatte. [+]
Kurset vil utstyre deg med den nødvendige kunnskapen for å kunne påta deg rollen som ansvarshavende for en arbeidsvarslingsplan på en sikker måte. Dette kurset er et krav fra Statens vegvesen, og ansvarshavende spiller en avgjørende rolle i å ivareta sikkerheten ved vegarbeid. Ingen krav om forkunnskap, eleven må beherske norsk. Kurset strekker seg over 2 dager og omfatter undervisning og oppgaver innen følgende emner: Introduksjon Lover og regler Skiltforskriften Grave- og arbeidstillatelse Hensikt med arbeidsvarsling og -sikring Fysiske lover i trafikken Risikovurdering Krav til arbeidsstedet Fremkommelighet Stans av trafikk Kontroll og sanksjoner Eksamen og bevis Kurset avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve, hvor det benyttes karakterskalaen bestått/ikke bestått. Etter bestått kurs vil det bli utstedt et bevis for gjennomført arbeidsvarslingskurs. [-]
Les mer
Fosnavåg 6 timer 2 890 kr
27 Jun
Kurs i arbeidsvarsling (håndbok N301) er viktig for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg. [+]
STQ COMPETENCE CENTRE Kurset tilfredstiller kravene gitt av Håndbok N301 "Arbeid på og ved veg".   Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesveger. 1. Formål med opplæringen  Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang. 2. Målgruppe og oppnådd kompetanse  Ansatte og verneombud hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.  De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarlig med kurs type 2. De som har kurs type 1 trenger ikke basiskurs. 3. Arbeidsmåter  Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning. I spesielle tilfeller kan kurset ha fokus på den spesielle typen arbeid deltakerne vil utføre. Opplæringen skal inneholde eller avsluttes med en kort test som viser om innholdet er forstått. Dette kan også inngå som del av gruppeoppgaver der det er formålstjenlig.   Vi holder åpne kurs på vårt kurssenter i Fosnavåg, men er dere flere medarbeidere med behov for opplæring kommer vi gjerne å holder bedriftsinterne kurs også. Vi holder generelt kurs over hele Sunnmøre. Forkunnskaper: Ingen krav til forkunnskaper Gyldighet: 5 år Kursbevis/sertifikat: Kursbevis koster 150 ,- per deltaker. Dette blir utstedt av Statens Vegvesen til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.    Praktisk informasjon:    OVERNATTING: Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg. TRANSPORT: STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.   For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, sjekk ut www.stq.no    Avmelding - Avlysning - Betaling   Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 2 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt Vi tilbyr betalingsløsninger som nettbetaling eller faktura. For betaling med faktura kommer det i tillegg et fakturagebyr på 89,-.   Bedriftsinterne kurs: Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted. For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: course@stq.no Hvorfor ta kurs hos oss? Vi samarbeider og utvikler kurs ilag med flere store aktører innen stillas, fallsikring, gassmåling, kran, simulator osv. for og kunne gi våre kunder et førsteklasses kurs. Vi håndplukker de beste instruktørene innenfor hvert fagområde for å innfri våre kunders forventninger. Våre kursledere skal rangere høyt både når det gjelder faglig kompetanse og pedagogisk fremstilling. Hvert kurs blir nøye evaluert, og bekrefter at våre kursledere leverer på et høyt nivå. [-]
Les mer
12 timer 4 890 kr
Kurset tilfredstiller krav til opplæring etter håndbok N301 "Arbeid på eller ved veg" [+]
STQ Competence Centre Kurs 2 er det mest komplette kurset i arbeidsvarsling, og anbefales for alle uansett hvilken stilling man har. Dette fordi man kan være med på å påvirke, og gis et større ansvar med varierende oppgaver.De som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1, og omvendt. Innhold: Lover og regler: Veitrafikkloven, byggherreforskriften Skiltforskriften, kap. 14: Spesielle bestemmelser for arbeid på veg Grave- og arbeidstillatelse. Utarbeidelse, godkjenning og kontroll: Gjennomgang av rutiner av arbeidsvarslingsplaner. Risikovurderinger: Derav også HMS Hensikt med ulike typer varsling: Farevarsling, oppmerksomhetsøkning, informasjon, leding, regulering inkl. kapasitetsberegning. Krav til varslingsutstyr: Tekniske krav, oppsetting, renhold, tilsyn Virkemåte for ulike typer sikring: Når kan/skal de anvendes Langsgående sikring mot kjøretøy. Sikring mot myke trafikanter. Tversgående sikring på kjørebanen. Tversgående sikring på kjøretøy. Krav til arbeidsstedet: Belysning, standard på tilbud for myke trafikanter, inn- og utkjøring, plassering av rigg, varelager, parkering. Fremkommelighet for alle: Kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmede. Universell utforming. Stans av trafikk: Opptreden ved midlertidig stans av trafikk. Føring av loggbok. Kontroll og sanksjoner. Eksamen. Kurs 2 i arbeidsvarsling er lovpålagt for de som  Planlegger, og er ansvarlige for arbeidet Har ansvaret for søknader til kommunen/Statens veivesen. Dette er ofte personer som jobber inne, og som er på selve arbeidsområdet kun korte perioder, på befaring eller inspeksjoner i løpet av prosjektet. Vi holder åpne kurs på vårt kurssenter i Fosnavåg, men er dere flere medarbeidere med behov for opplæring kommer vi gjerne å holder bedriftsinterne kurs også. Vi holder generelt kurs over hele Sunnmøre.   Forkunnskaper: Ingen krav til forkunnskaper Gyldighet: 5 år Kursbevis/sertifikat: Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Vi sender kursbevis på epost til deg og evt kurskoordinator.   Praktisk informasjon:    OVERNATTING: Ved kurs i Fosnavåg har STQ hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg. Pris pr pers. inkludert frokost er 1190,- pr døgn. TRANSPORT: STQ har fastpris avtale med Herøy Taxi.   For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, sjekk ut www.STQ.no    Avmelding - Avlysning - Betaling   Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 2 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt Vi tilbyr betalingsløsninger som nettbetaling eller faktura. For betaling med faktura kommer det i tillegg et fakturagebyr på 89,-.   Bedriftsinterne kurs: Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted. For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: course@stq.no Hvorfor ta kurs hos oss? Vi samarbeider og utvikler kurs ilag med flere store aktører innen stillas, fallsikring, gassmåling, kran, simulator osv. for og kunne gi våre kunder et førsteklasses kurs. Vi håndplukker de beste instruktørene innenfor hvert fagområde for å innfri våre kunders forventninger. Våre kursledere skal rangere høyt både når det gjelder faglig kompetanse og pedagogisk fremstilling. Hvert kurs blir nøye evaluert, og bekrefter at våre kursledere leverer på et høyt nivå. [-]
Les mer
Kurs i vegdirektoratets håndbok 051 – Arbeidsvarsling.   Bakgrunn:   Nye skiltforskrifter og ny håndbok 051 om arbeidsvarsling er tr&arin... [+]
Kurs i vegdirektoratets håndbok 051 – Arbeidsvarsling.   Bakgrunn:   Nye skiltforskrifter og ny håndbok 051 om arbeidsvarsling er trådt i kraft. Kurs 1 – for de som skal jobbe på, ved eller i nærheten av veiKurs 2 - for den som skal være ansvarshavendeKurs 3 – for manuell trafikkregulering    Kursene avsluttes med skriftlig eksamen med gyldighet i 5 år og gir kompetanse som ansvarshavende og til å kunne foreta manuell trafikkregulering. Målgruppe:  Personer som i sin stilling skal utføre arbeid på eller ved vei. Ha daglig tilsyn med arbeidsvarsling eller at vedkommende skal utarbeide, godkjenne varslingsplanen og fatte vedtaket. Kurset 3 er for de som skal dirigere trafikk på fylkes eller riksvei. Kurset kan også kjøres som bedriftsinternt kurs.   Ta kontakt med oss på post@anleggsskolen.no eller på 91 91 28 00 [-]
Les mer
2 dager 3 800 kr
Arbeidsvarslingskurs, for alle som skal arbeide på eller ved vei. [+]
Arbeidsvarslingskurs er lovpålagt for alle som skal arbeide på eller ved vei. Det tilbys tre ulike kurs i forhold til hva slgs roller man har på veiarbeidsområde. Kurs 1: For den som jevnlig arbeider på vei. Kan være stedsansvarlig Kurs 2: For den som skal være ansvarshavende. Kurs 3: Manuell trafikkdirrigering (Må ha kurs 1 eller 2 i tillegg) [-]
Les mer
Virtuelt klasserom Drammen 6 timer 3 200 kr
07 Jun
Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. [+]
Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kurset er rettet mot de som arbeider på vegen og til de som skal være ansvarshavende i forbindelse med arbeidsvarslingen, i tillegg til planleggere, driftsledere og oppsynsmenn med lederoppgaver. Mål for kurset: I forbindelse med arbeid på veg er det forskriften i Håndbok 051 som skal følges og i denne forskriften står det følgende: "Før det igangsettes arbeid på offentlig veg skal det foreligge godkjent varslingsplan, altså en skiltplan som viser hvordan det skal skiltes og sperres, herunder skal de nødvendige skiltvedtak være truffet. Vegmyndigheten skal godkjenne varslingsplan og treffe de nødvendige vedtak. Det skal utpekes en ansvarshavende for gjennomføringen av varslingsplan m.v på hvert arbeidssted." 6-timers kurset gir ansvarsrett for skilting i forbindelse med arbeid på og i nærheten av trafikkert vei.Kursinnhold 6-timers kurs:• Regelverket• Målsetting med arbeidsvarsling• Planlegging og gjennomføring av arbeidsvarsling• Trafikksikkerhet og skilting• Arbeidsvarsling på flerfeltsveier• Planlegging og varsling [-]
Les mer
Fyllingsdalen 2 dager 4 500 kr
21 May
04 Jun
Alle som utfører arbeid på eller ved veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Pris: 4500,- + Bevis kommer utenom på 475,- Kursene er inkludert lunsj! [+]
Alle som utfører arbeid på eller ved veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Hvilket kurs skal jeg velge? Mail: kurs@maskinkurs.no Kurs1 - For alle som arbeider på eller ved veg. Kurs2 - Ansvarshavende. Kurs3 - Manuell trafikkdirigering med praksis.   Prisene er inkludert lunsj! Vi startet med kurs og sikkerhet i 2001 i bergen. Våre instruktører er speisalister på lese og skivevansker. Vi holder også bedrifsinterne kurs.   [-]
Les mer
6 timer 2 500 kr
Kurs 3 – Manuell trafikkdirigering med praksis. Kursene er inkludert lunsj! [+]
Alle som utfører arbeid på eller ved veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.   Prisene er inkludert lunsj!   Pris: 2500,- + Bevis kommer utenom på 475,- [-]
Les mer
Nannestad 2 200 kr
23 May
07 Jun
Arbeidsvarslingskurs, for alle som skal arbeide på eller ved vei. [+]
Arbeidsvarslingskurs er lovpålagt for alle som skal arbeide på eller ved vei. Det tilbys tre ulike kurs i forhold til hva slgs roller man har på veiarbeidsområde. Kurs 1: For den som jevnlig arbeider på vei. Kan være stedsansvarlig Kurs 2: For den som skal være ansvarshavende. Kurs 3: Manuell trafikkdirrigering (Må ha kurs 1 eller 2 i tillegg) [-]
Les mer
Aksdal 1 dag 2 000 kr
25 Jun
Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg. [+]
Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet. Følgende gjennomgås på Arbeidsvarsling 3 kurset: Introduksjon Personlig sikkerhet. Bremselengder, reaksjonstider. Tegngivning og adferd. Ledebil. Trafikkavvikling, kapasitet. Krav til varsling. Praktisk øvelse.   [-]
Les mer
4 timer 2 150 kr
For alle som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg. [+]
Arbeidsvarsling kurs 3 - Manuell trafikkregulering Mål: Formål med opplæringen er å gi deltager grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndighetene setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på risk- og fylkesveger. Gjennomføring: Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning etterfulgt av praktisk prøve. Denneskal foregå ute på trafikkert veg, og skal skje i henhold til en godkjent arbeidsvarslingsplan. Innhold: Introduksjon: Loverk, håndbøker og utstyr Personlig sikkerhet: HMS, SHA, SJA Bremselengder, reaksjonstider: Kjøretøyets egenskaper, bilførerens oppførsel Tegngivning og adferd: Viktighet av korrekt oppførsel, rutiner Ledebil: Rutiner ved bruk, spesielle forhold ved arbeid i tunneler Trafikkavvikling, kapasitet: Akseptable ventetider, bruk av ledebil, skyttelsignal etc. Praktiske øvelser:  Den praktiske øvelsen i manuell trafikkregulering skalforegå på trafikkert veg og bør ha en varighet påminimum 20 min. pr. deltaker. Øvrige deltakere skalobservere dirigeringen i den perioden de selv ikkedirigerer. Sertifisering: Norsk Fagutdanning utsteder kompetansebevis etter gjennomført kurs og praktisk opplæring. Varighet på sertifiseringen er 5 år og resertifiseringen gjøres ved nytt kurs 3.   Pris inkluderer materiell, kursbevis, sertifikat og kaffe/te. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 3 timer 2 250 kr
Manuell trafikkdirigering (3 timer) + praktisk prøve (forkunnskap fra arbeidsvarslingskurs 1 eller 2) [+]
Kurset retter seg mot alle arbeidstakere som skal utføre manuell trafikkdirigering på veier som omfattes av kravene i Håndbok N301, et krav fra Statens vegvesen. Det er viktig at de som utfører manuell trafikkdirigering forstår risikoen og sitt ansvar i denne jobben. For å delta kreves det at man har gjennomgått og bestått prøve for kurs 1 eller 2, samt at man innehar gyldig førerkort i klasse B. Eleven må også beherske norsk muntlig. Kurset har en varighet på 3 timer teori og 20 minutters praktisk øvelse i dirigering. Etter kurset vil du ha fått innsikt i hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, forstå de potensielle faremomentene en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best kan beskytte seg under utførelsen av arbeidet. Følgende temaer gjennomgås under kurset: Introduksjon Lover og regler Personlig sikkerhet Bremselengder og reaksjonstider Tegngivning og adferd Ledebil Trafikkavvikling og kapasitet Krav til varsling Praktisk øvelse Etter bestått kurs vil det bli utstedt et bevis for gjennomført arbeidsvarslingskurs. [-]
Les mer
1 dag
Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg. [+]
Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet. Følgende gjennomgås på Arbeidsvarsling 3 kurset: Introduksjon Personlig sikkerhet. Bremselengder, reaksjonstider. Tegngivning og adferd. Ledebil. Trafikkavvikling, kapasitet. Krav til varsling. Praktisk øvelse.   [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 12 timer 4 900 kr
Kursdeltaker må ha gjennomført og bestått eksamen på kurs: Arbeidsvarsling 1 Kursdeltaker må også ha 1 års praksis i arbeid på vei. Språknivå: Kursdeltaker bør beherske... [+]
Emner 1: Introduksjon - 0,5 time 2: Lover og regler - Veitrafikkloven, byggherreforskriften - 1 time 3: Skiltforskriften kap 14 - Spesielle bestemmelser for arbeid på vei - 0,5 time 4: Grave og arbeidstillatelse 5: Utarbeidelse, godkjenning og kontroll av arbeids- og varslingsplaner - Gjennomgang av rutiner - 0,5 time 6: Risikovurdering - 1 timer 7: Hensikt med ulike typer varsling - farevarsling, oppmerksomhetsøkning, informasjon, leding, regulering inkludert kapasitetsberegning - 1 time 8: Krav til varslingsutstyr - Tekniske krav, oppsetting, renhold og tilsyn - 0,5 time 9: virkemåte for ulike typer sikring, når kan/skal de anvendes - Langsgående sikring mot kjøretøy, Sikring mot mye trafikanter, Tversgående sikring på kjørebanen, Tversgående sikring på kjøretøy - - 1,5 timer 10: Krav til arbeidsstedet - Belysning, standard på tilbud for myke trafikanter, inn- og utkjøring, plassering av rigg, varelager, parkering - 1 time 11: Fremkommelighet for alle - Kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmede, universell utforming - 1 time 12: Stans av trafikk - Opptreden ved midlertidig stans av trafikk - 1 time 13: føring av loggbok - 0,5 time 14: Kontroll og sanksjoner - 0,5 time 15: Eksamen - 1 time   Totalt omfang undervisning: 12 timer Fordeling av tidsbruk på tema kan variere noe. [-]
Les mer
6 timer 2 500 kr
Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg. [+]
Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet. Det kreves gjennomgått og bestått prøve for kurs 1 eller 2, samt gyldig førerkort i klasse B. . Kandidaten skal beherske norsk muntlig.   [-]
Les mer