Kurs: Kunstig Intelligens, Maskinlæring og Stordata
Norconsult Informasjonssystemer