IT-kurs
IT strategi
COBIT
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

6 treff ( i Oslo ) i COBIT
 

3 dager 15 900 kr
Kurset COBIT5 Assessor er et 3 dagers kurs som gir deg basisen for å kunne vurdere et selskaps forretningsmessige evner ihht. COBIT 5 Process Reference Model (PRM). [+]
In the COBIT® 5 Assessor course participants will master the understanding of how to perform a formal Process Capability Assessment and how it can be used to enable business goals, prioritize improvement activities and identify opportunities for improving the governance and management of IT assets. The course provides the basis for assessing an enterprise’s process capabilities against the COBIT 5 Process Reference Model (PRM). Evidence-based to enable a reliable, consistent and repeatable way to assess IT process capabilities, this model helps IT leaders gain C-level and board member buy-in for change and improvement initiatives. Assessment results provide a determination of process capability. They can be used for process improvement, delivering value to the business, measuring the achievement of current or projected business goals, benchmarking, consistent reporting and organizational compliance. The course is supported by practical exercises and engaging case-based scenarios. A successful practitioner candidate will be able to become an assessor or a lead assessor and apply for full ISACA certification if they can supply further proof of the competences required by ISACA. Learning Objectives At the end of this course, participants will gain competencies in:  How to perform a process capability assessment using the Assessor Guide / COBIT 5 How to apply the Process Assessment Model (The PAM) in performing a process capability assessment Specifically: To use the Process Reference Model, in particular to be able to use the 37 processes outlined in the PRM. To apply and analyse the measurement model in assessing process capability levels. To apply and analyse the capability dimension using generic criteria outlined in the PAM How to identify and assess the roles and responsibilities in the process capability assessment process How to perform and assess the 7 steps outlined in the Assessor Guide Specifically: Initiate a process assessment. Scope an assessment, using the tools provided and the PAM for the selection of the appropriate processes. Plan and brief the teams. Collect and validate the data. Do a process attribute rating. Report the findings of the assessment. How to use the self-assessment guide   [-]
Les mer
3 dager 13 800 kr
Kursinnhold   Kursbeskrivelse 3-dagers, instruktør-ledet grunnkurs som gir en oversikt d... [+]
Kursinnhold   Kursbeskrivelse 3-dagers, instruktør-ledet grunnkurs som gir en oversikt de viktigste begrepene innenfor  IT styring og kontroll som beskrevet i COBIT 5 rammeverket. COBIT  er et omfattende rammeverk som bistår organisasjoner med å skape optimal verdived å sikre en balanse mellom gevinstrealisering,  optimalisere risikoer og ressursbruk.  COBIT 5 bistår virksomheten å styre og forvalte på en helhetlig måte: ·         ende-til-ende forretnings-og IT funksjonelle ansvarsområder ·         vurderer IT-relaterte områder,  inkludert interne og eksterne interessenter. COBIT 5 Foundation sertifikat er obligatorisk for ytterligere COBIT  opplæring , inkludert COBIT 5 Implementation og Assessor kurs. Kursinnhold  Modul 1 - De viktigste funksjonene i COBIT 5 ·         Hvorfor  COBIT 5 er utviklet ·         Historien om COBIT ·         Bakgrunn for utvikling av rammeverket ·         Fordelene med å bruke COBIT 5 ·         COBIT 5 format, produkter og arkitektur ·         COBIT 5 og andre rammeverk  Modul 2 -  COBIT 5 prinsippene ·         Emne 1: Enabler fokus ·         Emne 2: Fra Governance Practices til Management Practices ·         Emne 3: Fra COBIT ® 4.1 til COBIT ® 5  Modul 3 - COBIT 5 hjelpemidlene ·         Enabler 1 - Prinsipper, normer og rammeverk ·         Enabler 2 - Prosesser ·         Enabler 3 - Organisatoriske strukturer ·         Enabler 4 - Kultur, etikk og adferd ·         Enabler 5 - Informasjon ·         Enabler 6 - Tjenester, infrastruktur og applikasjoner ·         Enabler 7 - Mennesker, ferdigheter og kompetanse ·         Gjennomgang av kaskademodellen  Modul 4 - Introduksjon til COBIT 5 implementering ·         Livssyklustilnærming ·         Inter relaterte komponenter i livsløpet ·         Forstå virksomhetens interne og eksterne faktorer ·         Viktige suksessfaktorer for implementering   Sertifiseringstest COBIT® 5 Foundation [-]
Les mer
Oslo 3 dager 15 000 kr
04 Dec
Kurset gir viser deg hvordan anvende COBIT5 i spesifikke forretningsproblemer, hendelser og risikosenarioer. Lær hvordan implementerer COBIT5 både i din eller din kunde... [+]
Get a practical appreciation of how to apply COBIT® 5 to specific business problems, pain points, trigger events and risk scenarios within the organization. Learn how to implement and apply COBIT 5 into your enterprise and how to effectively use it for client initiatives. Attendees will walk away with an appreciation of how to effectively use COBIT 5 for different organizational scenarios. The course is supported by practical exercises and engaging case-based scenarios. Candidates learn how to apply the COBIT 5 continual improvement lifecycle approach to address requirements and establish and maintain a sustainable approach to governing and managing enterprise IT as “normal” business practice. At the end of this course, participants will gain competencies in: Key challenges of using IT IT governance concepts and benefits COBIT 5 framework, principles, and enablers Relationship between stakeholder needs and governance Implementation approach for using COBIT 5 Structure of COBIT 5 process reference model Governance and management domains Components of COBIT 5 processes Need for capability assessments COBIT 5 ISO/IEC 15504 approach Application of COBIT 4 maturity model approach with COBIT 5 Other COBIT 5 enablers for IT governance and management   [-]
Les mer
3 dager 15 000 kr
This 3-day course addresses the benefits of a sound IT Governance framework and explains how this can be realized using the best practice framework COBIT®. The elements ... [+]
Overview   This 3-day course addresses the benefits of a sound IT Governance framework and explains how this can be realized using the best practice framework COBIT®. The elements of the COBIT framework are explained using case studies and interactive presentations. This course features ”The COBIT Games” simulation where participants learn to apply COBIT principles in a city that is preparing to host the Olympic Games. An exam preparation module is included in the course preparing participants to take on the COBIT® Foundation Exam.    Key topics   • Identify key IT-management issues affecting organizations and understand the need for an IT Governance framework • Describe the COBIT Framework and components  • Describe COBIT resources and understand how they benefit business • Understand the components of COBIT and the role COBIT fulfils with respect to other IT-management frameworks • Understand how the COBIT framework can be applied for two sample COBIT processes, P010 and DS02  [-]
Les mer
Oslo 3 dager 14 950 kr
3-dagers instruktør-ledet kurs som fører frem til COBIT5 Foundation sertifisering. [+]
Sopra Steria Akademiet er en del av Sopra Steria, og tilbyr kurs og opplæring innen: IT Service Management Prosjekt- og programstyring It-styring og kontroll Våre instruktører jobber til daglig som rådgivere innen disse områdene i Sopra Steria.  COBIT®5-kurs og -sertifisering COBIT5 (Control OBjectives for Information and related Technology) er et rammeverk for styring og kontroll av bedriftens IT -ressurser og er siste versjon av ISACAs globalt anerkjente rammeverk. COBIT fokuserer på styring og kontroll av informasjon og tilhørende bruk av teknologi. Rammeverket beskriver prinsipper, metoder og prosesser for å optimalisere verdiskaping samt å sikre samsvar med interne- og eksterne regulatoriske informasjonskrav COBIT5 er en videreutvikling fra tidligere COBIT versjon 4.1. Denne versjonen av rammeverket har beskrevet globalt aksepterte prinsipper, metoder og prosesser som skal bidra til å maksimere verdien av informasjon som brukes av organisasjonen. Dette gjøres ved å fokusere på en livssyklusorientert modell der en definerer beste praksis prosesser tilpasset det forretningsmessige behovet. COBIT 5 har også integrert de tidligere ISACA rammeverkene ValIT og RiskIT, samt at rammeverket er avstemt mot beste praksis rammeverk som f,eks ITIL®, ISO/IEC 27001 og TOGAF®. Fordeler COBIT 5 hjelper bedrifter av alle størrelser til å:- styre informasjon for å støtte opp under forretningsmessige beslutninger - oppnå strategiske mål og realisere forretningsmessige gevinster gjennom effektiv og innovativ bruk av informasjonsteknologi - oppnå optimal drift gjennom pålitelig og effektiv anvendelse av teknologi- styre IT-relatert risiko på et akseptabelt nivå - optimalisere kostnader vedrørende IT-tjenester og teknologi - etterleve relevante lover, bestemmelser, kontrakter og retningslinjer COBIT5 Foundation COBIT er et omfattende rammeverk som bistår organisasjoner med å skape optimal verdi ved å sikre en balanse mellom gevinstrealisering, optimalisering av risikoer og ressursbruk. COBIT 5 bistår virksomheten å styre og forvalte på en helhetlig måte: ende-til-ende forretnings-og IT funksjonelle ansvarsområder vurderer IT-relaterte områder,  inkludert interne og eksterne interessenter. COBIT 5 Foundation sertifikat er obligatorisk for ytterligere COBIT  opplæring, inkludert COBIT 5 Implementation og Assessor kurs.   Praktisk informasjon Kurset varer i 3 dager (sertifisering på dag 3) Vi stiller med erfaren instruktør med praktisk erfaring. Kursmateriell og eksamen er på engelsk. Eksamen varer i 40 minutter. Det bør settes av tid til selvstudium.   Etter fullført COBIT5-kurs vil deltakerne forstå: - Hvordan informasjon og teknologi  påvirker organisasjoner - Behovet for et effektivt rammeverk til å styre og kontrollere bedrifters IT-systemer - Hvordan COBIT oppfyller behovet for et rammeverk for IT-styring - Hvordan COBIT brukes sammen med andre standarder og beste praksis - Metodene som COBIT gir deg tilgang til, og fordelene ved å bruke COBIT - COBIT-rammeverket og alle komponentene som inngår i COBIT - Hvordan COBIT kan anvendes i praksis COBIT 5 Foundation-sertifisering er obligatorisk for ytterligere COBIT-opplæring, inkludert COBIT 5 Implementation- og Assessorkurs. [-]
Les mer
Oslo 3 dager 13 800 kr
27 Nov
This three day, instructor-led IT Governance Foundation Course provides an overview of the main concepts of IT Governance according to COBIT® 5, ISACA® ’s latest gove... [+]
This three day, instructor-led IT Governance Foundation Course provides an overview of the main concepts of IT Governance according to COBIT® 5, ISACA® ’s latest governance framework, and how they can be applied. COBIT® 5 provides a comprehensive framework that assists enterprises create optimal value from IT by maintaining a balance between realising benefits and optimizing risk levels and resource use. COBIT® 5 enables IT to be governed and managed in a holistic manner for the entire enterprise, taking in the full end-to-end business and IT functional areas of responsibility, considering the IT-related interests of internal and external stakeholders. This course and the COBIT® 5 Foundation certificate are mandatory for additional COBIT® 5 training, including the COBIT® 5 Implementation Course and Assessor Program Training.    At the conclusion of the course attendees will understand: The major drivers for the development of a Framework The business benefits of using COBIT® 5 The COBIT® 5 Product Architecture. The IT management issues and challenges that affect enterprises. The 5 Key Principles of COBIT® 5 for the governance and management of Enterprise IT How COBIT® 5 enables IT to be governed and managed in a holistic manner for the entire enterprise. The key concepts in a Process Capability Assessment and the key attributes of the COBIT® 5 PAM (Process Assessment Model) How the COBIT® 5 processes and the Process Reference Model (PRM) help guide the creation of the 5 Principles and the 7 Governance and Management Enablers. The COBIT® 5 Foundation certificate is to confirm that a candidate has sufficient knowledge and understanding of the COBIT® 5 guidance to: Be able to understand the enterprise Governance and Management of Enterprise IT Create awareness with their business executives and senior IT Management Assess the current state of their Enterprise IT with the objective of scoping what aspects of COBIT® 5 would be appropriate to implement. Course Outline 1. THE KEY FEATURES OF COBIT® 5 The Reasons for the Development of CO-BIT®5 The History of COBIT® The Drivers for developing a Framework The Benefits of using COBIT®5 The COBIT® 5 Format & product Architec-ture COBIT® 5 and Other Frameworks 2. THE COBIT® 5 PRINCIPLES Topic 1: Enabler Focus Topic 2: Control Objectives to Manage-ment Practices Topic 3: From COBIT® 4.1 Management Guidelines to COBIT® 5: Enabling Process-es Guidelines 3. THE COBIT® 5 ENABLERS Enabler 1 – Principles, Policies and frame-works Enabler 2 – Processes Enabler 3 – Organisational Structures Enabler 4 – Culture, Ethics, and Behaviour Enabler 5 – Information Enabler 6 – Services, Infrastructure and Applications Enabler 7 – People, Skills and Competen-cies Walk Through on using Goals cascade to scope Processes 4. INTRODUCTION TO COBIT® 5 IM-PLEMENTATION The Life cycle Approach Inter related components of the life cycle Understanding the enterprise internal and external factors Key success factors for implementation The seven phases of the Life Cycle model explained The seven Change Enablement character-istics used in the life cycle. Change Enablement relationships to the Continual Improvement Life Cycle Making the Business case The differences between COBIT® 4.1 and COBIT® 5 5. PROCESS CAPABILITY ASSESS-MENT MODEL What is a process assessment What is the COBIT® Assessment Pro-gramme The differences between a capability and maturity assessment Differences to the COBIT® 4.1 CMM Overview of the COBIT® Capability Model & Assessments The Process Reference Model (PRM) The Process Assessment Model (PAM) The Measurement Framework Introduction to the Assessor Training Steps 6. EXAM Topic 1: preparation for the exam Topic 2: taking the exam Kursmateriale – papirfrie kurs! Glasspaper har valgt en miljøvennlig profil og gir deltakeren fra og med 2015 online kursdokumentasjon. Tilgang til dokumentasjonen vil bli sendt ut i forkant av kurset. Dette krever at man har med bærbar PC/MAC eller nettbrett på kurset. Du får tilgang til kursmaterial noen dager før kursstart - dette er elektronisk. Du trenger derfor å ta med PC eller et nettbrett på selve kurset  [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;