Maritime kurs og shipping
DP-Dynamisk posisjonering
Du har valgt: Møre og Romsdal
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Ålesund 5 dager 22 900 kr
31 May
Dynamic Positioning Simulator Course [+]
Innhold Gi deltakeren dypere innsikt, kunnskap og selvtillit til å stå ansvarlig for DP kontrollpulten og planlegge og gjennomføre DP operasjoner. Deltakerne vil få gjennomføre praktiske øvelser på flere ulike typer DP system  Simulatorkurset er fase 3 i Nautisk Institutt sitt DP Operatør program. Emneoversikt Kurset baserer seg på at kandidaten tidligere har fullført DP Basic kurset. Kurset omfatter posisjoneringssystem, framdriftssystem, effekt fordeling og effekt regulering. Det er fokus på lover og regler fra relevante myndigheter så vel som sikkerhet og effektivitet. Gjennom forelesninger og simulatorøvelser får deltakerne lære om forberedelse og gjennomføring av ulike DP operasjoner. Ulike referansesystem og DP system fra Rolls-Royce, L-3, MT, Kongsberg og ALSTOM (Converteam) vill bli brukt under kurset.  Forkunnskaper Deltakere må ha fullført DP Basic kurset og familiarisering. Basic kurset kan ikke være eldre enn fem (5) år. Et gyldig STCW sertifikat (II-1, II-2, III-3 Dekk eller II I-1, III-2, III-3 maskin) kreves. Kurset passer for Navigatører, maskinister og DPO elever som har til hensikt å kvalifisere seg som DPO etter Nautical Institute sitt program.  Eksaminering Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen. Kursdeltakere som ikke består eksamen ved første forsøk får tilbud å gjennomføre 2. forsøk samme dag. Ta derfor høyde for dette i forhold til hjemreise. [-]
Les mer
Ålesund 5 dager 18 500 kr
14 Jun
Dynamic Positioning Basic Training [+]
Innhold Dynamisk posisjonering (DP) er et datastyrt system for automatisk å opprettholde skipets posisjon ved å bruke skipets egne propeller og thrustere. Kurset gir deltakeren grunnleggende teroretisk og praktisk kunnskap om dynamisk posisjonering i samsvar med krav fra Nautisk Institutt (NI) sitt opplæringsløp, fase 1. Deltakerne får gjennomføre praktiske øvelser på ulike DP system og gjøre seg kjent med tilgjengelig funksjonalitet, prinsipp som ligger til grunn for virkemåte og praktisk bruk. MERK: Alt kursmateriellet og presentasjonsmateriell vil være på engelsk Emneoversikt Definisjoner og terminologi Hovedelementene i DP systemet, inkludert redundans Koblinger til andre system på skipet, blant annet Power Management Posisjonsreferansesystem og andre måleinstrumenter Manøvrering og styring (simulator) Lover og regler Alarmtilstander og begrensninger Forkunnskaper Deltakere må ha et STCW sertifikat (II-1, II-2, III-3 Dekk eller III-1, III-2, III-3 maskin) eller være under utdanning mot et STCW certificate. Etter kurset vil du Etter å ha bestått eksamen kan kandidaten starte å opparbeide 60 dager DP fartstid på et DP fartøy,for å kunne delta på DP Simulator kurs.  Kurset passer for Navigatører og maskinister som trenger kjennskap til DP system, spesielt de som ønsker å kvalifisere seg til Nautical Institute sitt DP Operator Certification program. Eksaminering Kurset avsluttes med eksamen. Kursdeltakere som ikke består eksamen ved første forsøk får tilbud å gjennomføre 2. forsøk samme dag. Ta derfor høyde for dette i forhold til hjemreise. [-]
Les mer