Ledelse og strategi
Endringsledelse
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 dager 12 000 kr
Students who have attended this course are suitably prepared to successfully take the associated Change Management Practitioner certification exam. [+]
The Change Management Practitioner course provides participants with a thorough grounding in the Principles of Change Management, as they are summarized in the reference literature. The Change Management practitioner course is aimed to get a deep understanding of why change happens, how change happens and what needs to be done to make change a more welcoming and achievable concept. In particular such course should be delivered in in organizations looking for real application of the different frameworks and of the ways of approaching change at an individual, team and organizational level. This course is delivered using a case study and an exercise kit designed to further enhance and cement the candidates understanding of the subject. Students who have attended this course are suitably prepared to successfully take the associated Change Management Practitioner certification exam.    At the end of this course, you will be able to:  Understand how to support people learn what they need to during change Appreciate different approaches to change management and their implications for supporting individuals through change and understand why people react as they do and how delegates can help individuals through the change process Appreciate why teams are important in change, understand what factors contribute to team success and understand how teams change and develop and so help delegates to deliver improvements in team performance Identify key metaphors describing how organisations change and how these can help delegates plan appropriate action during change Understand what assumptions people may have about organisational change Formulate an integrated model of the change management process and how this can help delegates to introduce successful change within an organisation Know what key areas need to be considered are when planning organisational change and understand the difference between management and leadership Identify different leadership styles and their effects on the change process Understand the important role leaders have to play in change management Begin to develop a healthy response to the demands of change management leadership Take the Change Management Practitioner Certification exam Participants will learn a deep understanding of how to apply the principles and core elements of Change Management, namely: Managing change and the individual Managing change and the team Managing change and the organization Leadership and change An interactive approach is used combining lecture, discussion and case study experience to prepare participants for the Change Management Practitioner certification exam as well as providing valuable practical knowledge that can be rapidly applied in the workplace. Mock examinations are provided and used as a preparation to the final exam.   [-]
Les mer
3 dager 14 000 kr
The Change Management Foundation course provides participants with a basic but solid grounding in the Principles of Change Management, as they are summarized in the refer... [+]
The Change Management Foundation course provides participants with a basic but solid grounding in the Principles of Change Management, as they are summarized in the reference literature. The Change Management foundation course is aimed to get the basics to understand why change happens, how change happens and what needs to be done in order to make change a more welcomed concept. In particular this course should be delivered in organizations looking for insights into different frameworks and ways of approaching change at an individual, team and organizational level This course is delivered using a case study and an exercise kit designed to further enhance and cement the candidates understanding of the subject. Students who have attended this course are suitably prepared to successfully take the associated Change Management Foundation certification exam which is a requirement for attending the Change Management Practitioner course. Mock examinations are provided and used as a preparation to the final exam. At the end of this course, you will be able to: Understand how to support people during change Appreciate different approaches to change management Appreciate why teams are important in change Understand what factors contribute to team success and team performance Familiarize with key metaphors describing how organizations change Understand what assumptions people may have about organizational change Be aware of what key areas need to be considered when planning organizational change Understand the difference between management and leadership Take the Change Management Foundation Certification exam   Participants will learn the principles and core elements of Change Management, namely: Managing change and the individual Managing change and the team Managing change and the organization Leadership and change An interactive approach is used combining lecture, discussion and case study experience to prepare participants for the Change Management Foundation certification exam as well as providing valuable practical knowledge that can be rapidly applied in the workplace. Mock examinations are provided and used as a preparation for the final test. [-]
Les mer
3 dager 17 500 kr
Få økt forståelse og bli trygg på å håndtere endringer i din virksomhet. Et praktisk kurs med et strukturert metodeverk i bunn, hvor du får konkrete tips og sjekkl... [+]
Få et 360 graders pespektiv på endringsledelse. Få økt forståelse og bli trygg på å håndtere endringer i din virksomhet eller ditt endringsprosjekt. Et praktisk kurs med et strukturert metodeverk i bunn, hvor du får konkrete tips og sjekklister for hvordan du kan jobbe med endringsarbeid eller prosesser. Vi gir deg svar på hvordan du kan tilrettelegge for en omstilling / endring, lede prosessen og øke sannsynligheten for å lykkes, steg-for-steg.    LÆRINGSUTBYTTE Gjennomført kurs i endringsledelse gir deg god forståelse av hva endringsledelse er, og konkrete tips til hvordan du kan jobbe med dette i dine prosjekter. Videre får du solid kunnskap om endringsprosesser, inkludert sentrale begreper og aktiviteter i ulike faser i henhold til ACMP standard for endringsledelse© (internasjonal beste praksis innen endringsledelse). Etter kurset vil du kunne innta 360 graders perspektiv på endringsledelse. Resultatet er større helhetsforståelse og økt trygghet i ulike roller i en endringsprosess. Du vil ha tilgang til en utvidet verktøykasse basert på beste praksis innen endringsledelse. Den internasjonale standarden for endringsledelse vil dessuten gi deg et begrepsapparat som fremmer konstruktiv dialog med andre som er involvert i endringsprosesser. Du vil få utvidet kompetanse innen endringsledelse som vil styrke deg ved ansettelser, og gir deg økte karrieremuligheter. INNHOLD I KURSET I dette kurset får du forståelse for hva endringsledelse er, og hvordan du best kan jobbe med endringsledelse i små og store prosjekter. Du får trening i å bruke konkrete verktøy og kjennskap til ulike teknikker. Kursets fundament er ACMP Standard for endringsledelse©. Dette er en internasjonalt anerkjent metodikk som gir deg beste praksis innenfor endringsledelse.   Hva er endringsledelse? Hvorfor er det viktig? Og hva er beste praksis i endringsledelsesarbeid? Her blir du kjent med sentrale begreper innenfor endringsledelse og grunnleggende teser. I løpet av tre dager reiser vi gjennom fem faser (prosessområder) med nærmere titt på tilhørende aktiviteter. I starten er det viktig å evaluere hvor beredt organisasjonen er for endring, og hvilken innvirkning endringen vil ha på omgivelsene. Deretter gjelder det å utarbeide strategi for endringsledelse, før man går mer konkret til verks og utvikler en plan for endringsledelse. Til sist handler det om å gjennomføre plan for endringsledelse og fullføre endringsledelsesprosessen. Kurset er interaktivt og gir deltakerne rom for erfaringsutveksling, faglige diskusjoner, nettverksbygging og anvendelse av introduserte metoder og teknikker.   KURSDETALJER OG FORBEREDELSER I forkant av kurset anbefaler vi at du gjør deg godt kjent med innholdet i ACMP Standard for Change Management© fra The Association of Change Management Professionals®, og ACMP Change Management Code of Ethics. Standarden og de etiske retningslinjene er på engelsk, og er tilgjengelig på ACMP. Vi anbefaler at du laster ned både standarden og de etiske retningslinjene før kursstart. Det kan være praktisk at du tar med deg et papireksemplar av standarden til bruk i gruppeoppgaver mv. på kurset. Kurset avholdes på norsk, og kursmaterialet vil også være på norsk.  Kurset er utviklet og holdes av A-2 Norge som er registrert QEP™ (Qualified Education Provider). A-2 Norge oppfyller ACMP sine krav til formalisert opplæring iht. ACMP Standard for endringsledelse©.   MULIG Å BLI SERTIFISERT Dersom du ønsker å bli sertifisert som endringsleder (CCMP™ – Certified Change Management Professional), er det nødvendig med god kjennskap til ACMP sin Standard for endringsledelse©. Kurset gir et teoretisk grunnlag for sertifisering som Certified Change Management Professional (CCMP™). Selve sertifiseringen inngår ikke i kurset og gjennomføres ikke i Holte Academy sin regi. Her kan du lese mer om veien til sertifisering som CCMPTM – Certified Change Management Professional [-]
Les mer
1 dag 1 350 kr
«Hvis du gjør det du alltid har gjort - får du det du alltid har fått!» Kurset viser hvordan du kan skape - og lykkes med endringer. [+]
Tid for å gjøre endringer? «Hvis du gjør det du alltid har gjort - får du det du alltid har fått!» Jeg har alltid vært fasinert av endringsprosesser, og hva som må til for å lykkes. Gjennom årene har jeg også erfart at endringer er en uunngåelig del av livet. Noen ganger er de ønskede og velkomne, og andre ganger påtvungne og vanskelige. Kurset gir deg verktøy og hjelper deg i gang med dine endringsprosesser. Et veldig nyttig og spennende kurs med fokus på å skape – og lykkes med endringer! Noe av det du vil lære mer om på kurset: Ulike typer endringer. Hva ligger i en endringsprosess? Tre grunnleggende forutsetninger for å lykkes. Ta temperaturen på livet.  Hvor er jeg nå og hvor ønsker jeg å komme? Noen tester som kan hjelpe deg med å finne din «vei». Fra plan til neste ukes almanakk. Livet belønner handling! Meg om ett år. Kurset er krydret med illustrerende eksempler som du vil kjenne igjen fra din egen hverdag, og hvor vi har tid til å reflektere over ulike løsningsalternativer.   Rune Sagstad   Er autorisert coach, og har bred erfaring med ledelse som fag, og i møte med mennesker i utvikling. Rune får meget gode tilbakemeldinger på sine kurs! [-]
Les mer
2 dager 9 500 kr
Hvordan lede i endringer? Endringer kan vi med stor forutsigbarhet si at kommer til å skje. Endringer kommer hurtigere enn før og er ofte mer omfattende og noen ganger ..... [+]
Kursinstruktør Petter BakkenPetter har bred og solid kompetanse innen ledelse og salg. Han har ledererfaring fra Forsvaret og erfaring fra utallige service-, salgs- og lederstillinger i Hewlett-Packard. I sine mange år hos HP har Petter utviklet og holdt intern opplæring av selgere og ledere, både i Norge og internasjonalt. Petter Bakken er kjent som faglig sterk, inspirerende og energisk. Kursinnhold «En leder tar deg på en reise til steder du ikke har vært før. Problemet er det har heller ikke lederen» Hvordan lede når du ikke helt er sikker på hva du leder mot? Hva gjør du hvis du ikke er enig i endringen? Hvordan håndtere mennesker i endring. Forstå hvor de er og hvordan bringe dem videre. Styre konflikter og subkulturer. Hva skjer i endring? Hvorfor endrer vi oss? Leders rolle ADKAR modellen Enkle verktøy De 10 vanligste feil Kommunikasjon i endring Motivasjon Konflikthåndtering i endringsprosessen De vanskelige samtalene Målforståelse , verdier og visjon Mål for kursetKurset gir deg konkrete verktøy for å håndtere endring i egen bedrift eller avdeling. Kurset gir deg en klar forståelse for alle faser av endringsprosessen og hva som kan gjøres styre endringen igjennom. Kurset gir deg en klar forståelse for at du ikke kan endre en gruppe mennesker men du at du må se individet i gruppen og endre individet fra der de er.Kurset egner seg for:Alle ledere og prosjektledere for små og store prosjekter og oppdrag som medfører endring for andre personer. Den største kunsten i ledelse er kunsten å lede endringer. Hilsen fra en fornøyd kunde:Først vil også jeg takke for at Norsk Stein var så heldig å få Petter Bakken som kursholder. Vi er veldig fornøyde både med kursopplegget, lengden av kurset og at Petter tilpasset kurset bedriftsinternt til Norsk Stein. Jeg har snakket med flere som deltok på kurset og det er bare gode tilbakemeldinger å høre. Petter gjorde kurset interessant i måten han var på som person; engasjerende og tydelig og han budde mye på seg selv. Måten Petter møtte kursdeltakerne på i undervisningen og måten han fikk frem budskapet, viser at han har lang og god ledererfaring. Dette gjenspeilte hele kurset. Anne Straabø Tjordal, Personalsekretær – Norsk Stein AS [-]
Les mer
3 dager 12 500 kr
Effektiv forandringsledelse – hvordan lede en omstillings- eller nedbemanningsprosess [+]
Effektiv forandringsledelse – hvordan lede en omstillings- eller nedbemanningsprosess   Strukturendringer kan være nokså omfattende, hyppige og dyptgripende i både offentlig og privat sektor. Endringene spenner fra teknologiomlegginger og omorganiseringer til nedbemanning eller nedleggelse. Som leder må du forholde deg til at dette berører mennesker på mange plan, ikke bare som en rasjonell planprosess.På dette kurset vil du få verktøy, trening og innsikt i hvordan tilrettelegge for at medarbeidere og organisasjon vil mestre en omorganisering uten at det går ut over entusiasme og produksjon i særlig grad.   Innhold: Effektiv forandringsledelse Hvordan tilrettelegge for mestring? Troverdighet i krise Ditt ansvar som leder Hvordan skape trygghet i utrygt terreng? Elementer som kan påvirke en omstilling negativt Elementer som kan på virke en omstilling positivt Kulturfarer ved omstilling Psykologiske forsvarsmekanismer Den nødvendige samtale Verdiforankring Kommunikasjon i endringstider Læringsmål:Å øke kompetanse og utvikle personlig styrke slik at du kan være og kan fremstå som stødig, troverdig, målrettet og ansvarlig leder i omstillinger. Arbeidsmåte:Miniforelesninger, øvelser, egentrening, refleksjoner i grupper. [-]
Les mer
2 dager 12 000 kr
Endring er konstant. TIMBR har et to dagers program der du får mer innsikt i endring og deg selv. Etter to dager et du mer effektiv i endringsprosesser. [+]
  Det sies at det eneste som er forutsigbart er at vi er i konstant endring. Allikevel er det tydelig at mange organisasjoner har utfordringer med å håndtere endring i hvilken form den måtte oppstå: implementering av nye systemer, markedstilpasning, fusjon, prosessendringer osv. Uansett endring, er det noe felles: Når du endrer, må du få din organisasjon til å gjøre noe på en annen måte, og alt handler om mennesker.  Nylig forskning viser at fokus på Endringsledelse gir gode resultater.Benchmarking fra Prosci viser at dersom det dedikeres ressurser til endringsledelse: - er det 6 ganger større sannsynlighet for at et endringsprosjekt kommer i mål på eller over   forventning - holder 3/4 av prosjektene sin tidsplan - holder 4/5 av prosjektene sine budsjetter TIMBR tilbyr nå sin kompetanse på dette området gjennom et interaktivt to-dagers program der du kan få innsikt hva endringsledelse er, og hvordan du kan planlegge og lede endring i din organisasjon. I løpet av to-dagers programmet vil fasilitatorene fra TIMBR veilede deg gjennom: Hva er endring? Hva kreves av deg som leder i dagens endringstempo? Hvorfor er det behov for fokus på endringsledelse? Hvordan få mennesker og organisasjonen gjennom endring? Hvordan planlegger vi ledelse av endring? Hvordan håndterer vi motstand?   Det vil bli jobbet med egne problemstillinger ift. endringer i din organisasjon.     [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.