Ledelse og strategi
Forretningsutvikling
Rogaland
Du har valgt: Sola
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Virtuelt klasserom 3 timer 6 450 kr
12 Jan
23 Mar
Kurset gir nødvendig kunnskap som vil gjøre det enklere å ha suksess i Asia Pacific. Bli kjent med analyseverktøy, kulturell forståelse, nettverksbygging og forretningsmo... [+]
Eksport- og produksjonssuksess i Asia Pacific  *Spesialkurs (live)   Kurset gir en god innføring i nødvendige forberedelser og kunnskap som vil gjøre det enklere å ha suksess i Asia Pacific. Deltakerne blir kjent med analyseverktøy, kulturell kontekst, nettverksbygging, samt ulike forretningsmodeller som kan brukes i forbindelse med virksomhetens strategiarbeid for sikre vekst og lønnsomhet i eksport- og produksjonsarbeidet. Det blir gitt konkrete eksempler på hvordan en som liten aktør kan definere sin markedsposisjon og forstå sine svakheter og styrker når man opererer langt fra hjemmemarkedet. Mulighetsrommet som åpner seg gjennom intelligent samspill med lokale myndigheter, lokale interesseorganisasjoner og andre konkurrenter, gir interessante muligheter for suksess i store spennende eksportmarkeder. I ulike firmaer har kursholder hatt mer enn mer enn 20 års suksessfull erfaring med eksport til AsiaPacific, og her kan du bli med på en reise til landene i regionen, hvor foreleser gir deg verdifull kunnskap om hvordan du kan unngå vanlige feil og lettere kan etablere en god strategi for eksport til, eller produksjon i, regionen. Kursdeltakerne vil få godt innblikk i hvordan de kan begynne å bygge sine egne nettverk for å finne frem til gode lokale samarbeidspartnere. Vi går igjennom flere ulike og lærerike caser som tar utgangspunkt i nordiske bedrifter som har klart å etablere egne merkevarer, produksjon og distribusjon. Her er det mye å hente – det kan bli dyrt å måtte erfare alt selv! Kurset har som formål å gi deltakerne oppdatert og relevant kunnskap om hva som må til for å sikre en bærekraftig og lønnsom eksport til, og produksjon i, Asia Pacific . Videre skal deltakerne bli godt kjent med praktiske strategianalyser og verktøy, samt få nok kulturell forståelse slik at en lettere kan identifisere de viktigste kriteriene for å etablere en eksportkanal.  * Spes.kurs (live) =  3 timers én-til-én nettbasert og spesialtilpasset kurs, med mulighet for personlig rådgivning fra kursholder sin side innenfor det aktuelle kurstema, og under selve kursgjennomgangen. Kurset avholdes på bestilt kursdato eller på en annen dato vi avtaler direkte med deg. Kursinnhold:  Asia Pacific – særegenheter per land du bør kjenne til. De ulike forretningsmodellene som bør vurderes. Ambassader og eksportråd, hvordan blir de viktige medspillere i din strategi? Grønn bærekraft – fungerer det også i AsiaPacific? Unngå å bli en døgnflue, eksempler på når nesten alt var i orden, men bare nesten. Tålmodighet – det er som mørkest rett før soloppgang! Hvordan finne riktige lokale partnere innenfor produksjon og distribusjon? Hvordan ansette riktige folk? Kapitalkrav- har vi muskler nok til å starte reisen? Når du tror du forstår alt. Erfaringer fra en med 20 års erfaring fra AsiaPacific. Ulike kundeforventinger sammenlignet med hjemmemarkedet. Hvordan fungerer konkurransen i markeder langt fra hjemmemarkedet. Eksportmarkedsplanen, fra lærebok til praktiske planer. Eksportfinansiering, hvordan går du frem for å få hjelp.   SLIK FUNGERER ALLE VÅRE NETTKURS og WEBINARER:  Ved bestilling:  Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Link til kurset: På ettermiddagen før kursdato mottar du link til kurset som leveres via teams - alternativt - via zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på: post@styreforeningen.no  / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt.  Link til Dropbox eller OneDrive mappe med kursmateriell og hjelpefiler: Alle våre kurs har inkludert en egen filmappe med materiell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker på kurset og som er grunnlag for utvidet frivillig selvstudium etter kurset. Det er ikke noe materiell du trenger å sette deg inn i før kurset starter.  Link til kursets filmappe mottar du sammen med kurslinken.  Kursdagen:  Logg deg på webinaret eller nettkurset ved å benytte mottatt link for å delta på kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til noe interaktivitet og spørsmål fra og mellom deltakere og kursholder underveis.  Avslutningsvis i kurset:  Bilder av eventuelle «whiteboard» gjennomganger, eventuelt materiell du skal motta etter vår gjennomgang (fasiter til oppgaver avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox- eller OneDrive mappen for kurset på slutten av kursdagen. Spørsmål / Assistanse etterpå:  Kontakt kursholder om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter eller om du ønsker en uforpliktende samtale med kursholder om utfordringer knyttet til emner fra kurset for deg eller i din bedrift. Du kan også kontakte oss for etterfølgende faglig support i medlemskapsperioden på: support@styreforeningen.no [-]
Les mer
6 timer 5 950 kr
Kurset «Strategisk forretningsutvikling og vekst» gir deg mal/verktøy for strategiprosess og en innføring i nødvendige kriterier for vekst. [+]
Kurset «Strategisk forretningsutvikling og vekst» gir deg konkret mal/verktøy for din strategiprosess og en innføring i nødvendige kriterier for vekst. Deltakerne blir kjent med strategiprosesser og nyttige verktøy, som analyser og forretningsmodeller som kan brukes i forbindelse med virksomhetens strategiarbeid og får jobbe med spennende gruppeoppgaver. I tillegg ser en på hvordan en kan sikre at målinger er samkjørte, hvordan vekst kan finansieres, hvordan en kan unngå bomkjøp i forbindelse med overtakelser og hvordan kultur kan være en utfordring i forbindelse med strategiprosesser. «Strategisk forretningsutvikling og vekst» gir deg et konkret mal-verktøy slik at du kan gjennomføre en god strategiprosess i egen virksomhet. Kurset tar også utgangspunkt i norsk forskning knyttet til vekstproblematikk, og gir en grundig innføring på 7 fokusområder som styre og ledelse i virksomhetene bør konsentrere seg om. Kurset gir videre en innføring i enkelte anerkjente og relevante analyseverktøy og forretningsmodeller, samt begrepene en må kjenne til for å kunne gjennomføre gode strategiprosesser i virksomheten. For å kunne vite om en er på rett vei i forhold til strategi, må en forstå hvordan kultur kan være en trussel, og at måling av nøkkelindikatorer viktig. Skal en kjøpe opp et selskap, bør en kjenne til hva Due Diligence betyr og en må også vite hvordan en kan skaffe kapital til utvikling av virksomheten eller til oppkjøp.  Kurset «Strategisk forretningsutvikling og vekst» har som formål å gi deltakerne de nødvendige verktøy for å gjennomføre en strategiprosess i egen organisasjon, samt gi deltakernes oppdatert kunnskap om hva som må til for å skape vekst. Deltakerne skal forstå de nødvendige elementene i en strategiprosess og bli kjent med analyse som konsept og forretningsmodeller, samt forstå hvordan KPI-er kan brukes på en god måte, hvordan en kan skaffe finansiering, bli kjent med Due Diligence-begrepet og hvilken påvirkning kultur kan ha på strategiarbeidet.  •  Styrets ansvar – styrets involvering i strategiprosessen •  Hva betyr nye og unge bedrifter for utviklingen av arbeidsplasser? •  Hva hindrer og hva skaper vekst i norske selskaper? •  Bill Gross; «What matters the most?» •  Strategiprosessen med mal/verktøy •  Analysemodeller •  Strategi •  Handlingsplan med mal/verktøy •  Forretningsmodeller•  Gruppeoppgaver/CASE •  Er vi på rett vei og gjør vi de rette tingene (KPI-er) •  Unngå bomkjøp ved å gjennomføre Due Diligence-prosess •  Investortyper, investor- og kapitalkilder •  Kultur versus strategiarbeid   [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 3 timer 5 950 kr
13 Dec
Kurset «Strategisk forretningsutvikling og vekst har blitt avholdt i en årrekke og avholdes jevnlig rundt omkring i hele landet. Dette er en nettkurs-variant. [+]
Strategisk forretningsutvikling og vekst - Nettkurs (live)   Kurset har blitt avholdt i en årrekke og avholdes jevnlig rundt omkring i hele landet. Kurset er rettet mot eiere, investorer, daglig ledere, styremedlemmer og privatpersoner som er interessert i å bli nærmere kjent med hva oppdatert forskning sier må til for å skape vekst og som ønsker en innføring i relevante verktøy som kan brukes i forbindelse med strategi- og utviklingsarbeid i virksomheten. Kurset gir deg konkret mal/verktøy for din strategiprosess og en innføring i nødvendige kriterier for vekst. Deltakerne blir kjent med strategiprosesser og nyttige verktøy, som analyser og forretningsmodeller som kan brukes i forbindelse med virksomhetens strategiarbeid og får jobbe med spennende gruppeoppgaver. I tillegg ser en på hvordan en kan sikre at målinger er samkjørte, hvordan vekst kan finansieres, hvordan en kan unngå bomkjøp i forbindelse med overtakelser og hvordan kultur kan være en utfordring i forbindelse med strategiprosesser.   Kursinnhold:   Styrets ansvar – styrets involvering i strategiprosessen Hva betyr nye og unge bedrifter for utviklingen av arbeidsplasser? Hva hindrer og hva skaper vekst i norske selskaper? Bill Gross; «What matters the most?» Strategiprosessen med mal/verktøy Analysemodeller Strategi Handlingsplan med mal/verktøy Forretningsmodeller Gruppeoppgaver/CASE Er vi på rett vei og gjør vi de rette tingene (KPI-er)? Unngå bomkjøp ved å gjennomføre Due Diligence-prosess Investortyper, investor- og kapitalkilder Kultur versus strategiarbeid   Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer Kurset inngår som ett av 3 valgfrie grunnkurs i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.   Nettkurset fungerer slik:   Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.   Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.   Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 6 timer 7 490 kr
Det er duket for en eventyrlig mulig videre utvikling for CleanOceanTech AS i Stavanger og selskapets 8 gründere og medarbeidere. De ønsker nå å utvikle seg. [+]
Dette er det tredje kurset i serien av våre populære praktiske case-samlinger i grupper. Case-dagen er digital, men i grupper med andre styremedlemmer/deltakere, og med styrekonsulent fra Styreforeningen som veileder. Samlingen varer i totalt 6 timer, fra kl 09.00 til kl 15.00.  Vi har her tatt utgangspunkt i en konkret sak, med mange spennende praktiske utfordringer, og anonymisert partene i denne. Vi har bygget inn en del spesielle elementer slik at vi kan vise deg mange praktiske grep i den samme caseprosessen.   CASE-03: CleanOceanTech - vi rydder havene Det er duket for en eventyrlig mulig videre utvikling for CleanOceanTech AS i Stavanger og selskapets 8 gründere og medarbeidere, som hver seg eier 12,5% av selskapets aksjer. De stiftet selskapet med 2,5 millioner kroner i aksjekapital januar 2016. Verdien i selskapet ligger i de patenterte tegningene for essensielle deler av et skips konstruksjon, og for havbrøyteplogen. For å utvikle seg videre ønsker selskapet å få inn ca 10 millioner kroner i økt aksjekapital. De ønsker ikke å «gifte seg» med noen av de store aktørene som banker på. De ønsker å forsøke å dra nytte av den økende miljøbevisstheten blant folk flest, og skape et selskap med stor spredning av miljøbevisste småaksjonærer. I dag er det styremøte, og det er i denne styregruppen du som engasjert styrekonsulent skal være med å diskutere. Hvordan er prosessen videre for å kunne starte innhentingen av 10 millioner kroner i aksjekapital? Hva er daglig leders spesielle rolle i.f.t styret når styrets leder har blitt syk og vil bli fraværende i en periode fremover? På hvilke områder bør selskapet vedtekter vurderes endret for å tiltrekke investorer, skape åpenhet, men sikre gründerene? Flere aksjeklasser? AS eller ASA - hva er best fremover? Hvilken innvirkning har økning i antall ansatte på styrets sammensetting fremover? Hvordan beregne verdi pr. nye aksje som skal legges til grunn ved emisjonen? Hvordan bør og/eller kan dette presenteres? Er det utfordringer ved inhabilitet for eiere og styremedlemmer i deler av prosessene fremover? Ovennevnte, og flere spørsmål, tårner seg opp for styret. De må avklares og løses fornuftig, ryddig, formelt - snarest.   CASE-DAGEN FUNGERER SLIK: Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under caset og i grupper. Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet i grupper dere deles inn. Dette blir en svært intensiv og utviklende dag. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset. Vi avstemmer midtveis, gir veiledning og input, og har en felles oppsummerinmg med fasit/kursholders veiledning til alle de praktiske problemstillingene den siste delen.   VELKOMMEN TIL ETT SETT AV PRAKTISKE ØVELSER INNEN FORRETNINGSUTVIKLING OG STYREARBEID!      [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 3 timer 5 950 kr
13 Dec
26 Jan
20 Mar
Dette kurset gir deg inspirasjon, modeller og verktøy til hvordan du kan jobbe med strategi på en smidig og involverende måte i dagens turbulente og omskiftelige marked. [+]
Kurset: Strategi og forretningsutvikling i større virksomheter - Nettkurs (Live)     Virksomheters rammebetingelser endres stadig raskere. Dette stiller større krav til innovasjonsevne og omstillingstakt enn noensinne. En effektiv og smidig strategiprosess er en viktig premissgiver for dette.   Alt for mange ledere og styremedlemmer legger alt for lite tid og vekt på strategiarbeidet, og ser gjerne virksomheten og omgivelsene gjennom «fortidens» briller. Derfor reageres det som regel for sent, og ikke før man er eksponert for en krise i en eller annen form, og er nødt til å handle umiddelbart for å redde virksomheten. Stadig innovasjon og omstilling er den nye «normalen», med andre krav til strategiprosessen. Mange virksomheter er ikke godt nok forberedt på dette.   Kursinnhold: Konkrete forhold som belyses gjennom kurset:  Prinsipper og verktøy for en åpen strategiprosess (Open Strategy) – involvering og «samskaping» Hvordan identifisere eksterne faktorer og vurdere risiko for disrupsjon, digital disrupsjon og konkurranse fra nye konkurrenter utenfor egen tradisjonell bransje? Verktøy og modeller for å utforske og prioritere muligheter Hvordan håndtere strategiske dilemmaer og strategiske valg: «Where to play and how to win?» Hva skal til for å få en bærekraftig strategi hvor vi sikrer at virksomhetene tar sitt samfunnsansvar? Forretningsmodeller og strategisk innovasjon Hva gjør man for å balansere mellom kjernevirksomhet og å utforske nye forretningsområder? Strukturering og organisering av strategi-, omstillings- og innovasjonsarbeidet Hva er gapet mellom organisasjonens omstillingsbehov og -evne? Hvordan skape en kultur for omstilling og innovasjon? Verktøy og metodikk for implementering og oppfølging    Slik fungerer alle våre 3 timers nettkurs: Ved bestilling:  Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Link til kurset: På ettermiddagen før kursdato mottar du link til kurset som leveres via teams - alternativt - via zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på: post@styreforeningen.no  / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt.  Link til Dropbox eller OneDrive mappe med kursmateriell og hjelpefiler: Alle våre kurs har inkludert en egen filmappe med materiell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker på kurset og som er grunnlag for utvidet frivillig selvstudium etter kurset. Det er ikke noe materiell du trenger å sette deg inn i før kurset starter.  Link til kursets filmappe mottar du sammen med kurslinken.  Kursdagen:  Logg deg på webinaret eller nettkurset ved å benytte mottatt link for å delta på kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til noe interaktivitet og spørsmål fra og mellom deltakere og kursholder underveis.  Avslutningsvis i kurset:  Bilder av eventuelle «whiteboard» gjennomganger, eventuelt materiell du skal motta etter vår gjennomgang (fasiter til oppgaver avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox- eller OneDrive mappen for kurset på slutten av kursdagen. Spørsmål / Assistanse etterpå:  Kontakt kursholder om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter eller om du ønsker en uforpliktende samtale med kursholder om utfordringer knyttet til emner fra kurset for deg eller i din bedrift. Du kan også kontakte oss for etterfølgende faglig support i medlemskapsperioden på: support@styreforeningen.no [-]
Les mer
Bedriftsintern
Gjennomføres bedriftsinternt med autorisert instruktør. Fleksibel avholdelse. Tre faser, Analyse, Strategi Utvikling, Implementering. [+]
Gjennomføres i form av en Work Shop, hvor kunden benytter et reelt innovasjonsprosjekt i undervisningen. En gruppe (et New Growth Black Belt Team) læres opp i språk og metodikk, svært anerkjent konsept utviklet av miljø rundt Harvard Business School i Boston. [-]
Les mer
Bedriftsintern 12 timer
FOSSEKALL tilbyr kurs i hvordan du kan utvikle bedriften du representerer best mulig. På dette kurset får du en helhetlig tilnærming til alle bedriftens utviklingsområder... [+]
FOSSEKALL tilbyr kurs i hvordan du kan utvikle bedriften du representerer best mulig. På dette kurset får du en helhetlig tilnærming til alle bedriftens utviklingsområder. Kurset passer for bedriftsledelse, avdelingsledere og styrerepresentanter. Kurset gir deg konkrete styringsverktøy for hvordan det kan skapes lønnsom vekst i bedriften. Etter endt kurs vil du bli i stand til å ta ansvaret for å utvikle og gjennomføre helhetlige planer for bedriftens vekst og lønnsomhet. Kurset gjennomføres med teori og oppgaver hvor man raskt får omsatt teorien til praktiske ferdigheter.   Kurset går over 2 dager på heltid eller 4 dager deltid:   Kursinnhold: Del 1: Hva skal til for at bedriften skal vokse? Og hvorfor vokser ikke bedriften? Verdistrømsanalyse. Vekstmål og målstyring. Visjoner og verdisett. Lean business planning. Behov, kundesegmenter og målgruppeanalyse. Workshop i kundeløftearbeid Del 2: Innovasjon og utvikling. Hvor i bedriften gjøres det? Se din bedrift i lys av innovasjon- og vekstteori. Hvilke planer må vi ha for å lykkes? Markedsplanlegging, kommunikasjon og markedsplaner. Skap verdier gjennom kundereisen. Del 3: Bærekraft og trippel bunnlinje. Hvordan får du grønn konkurransekraft og blir en del av det grønne skiftet? Miljøsertifiseringsordninger, årsapportens krav om miljørapportering. Del 4: Hvordan skape en prestasjonskultur og rom for utvikling og innovasjon i bedriften. Samspill og medarbeiderskap. Tidsdisponering og rom for utvikling. [-]
Les mer