Maritime kurs og shipping
Maritime sertifikater
Fritidsskipper D5L
Ramberg
Du har valgt: Nusfjord
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Virtuelt eller personlig 120 timer 16 900 kr
01 Dec
08 Dec
Fritidsskippersertifikat D5L for fritidsbåt mellom 15-24 meter. Fleksible Online eller klasseromskurs. [+]
Det populære Fritidsskipper D5L kurset holdes over tre langhelger- torsdag-søndag. Online eller klasseromskurs. Fleksible kurs: En kurshelg du ikke kan? Bli med neste gang modulen holdes.   Kurset fører frem til sertifikat som gir rett til å være fører av fritidsbåter med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart og inneholder følgende hovedemner: Navigasjon  Navigasjonsmidler teori m/radarobservasjon Navigasjonsmidler - praksis ombord  Sjøveisregler og brovakthold  Skipslære  Sikkerhet (førstehjelp,brann,redning,nød) *)  Teknologi/Motorlære  Håndtering av fartøy - praksis ombord  *) Eller godkjent grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk på 50 timer Praksismodulene holdes ombord i en av våre godkjente skolebåter.  Informasjon om Fartstidskrav og helsekrav se: www.nmks.no   Hvert emne har en skriftlig prøve - totalt 6 stk. Praksismoduler noteres med deltatt. Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet.   Priser 2022 Inkl.kompendier og kursperm: kr. 16.900,-  Sikkerhetsmodul: kr. 2.900,- Eksamen pr. emne/prøve: kr. 495,- Gebyr til Sjøfartsdirektoratet for sertifikatutstedelse: kr. 916,- Generelt om påmelding og avmelding les her:https://www.nmks.no/kurs   [-]
Les mer
126 timer 30 000 kr
Kurset dekker teoretisk og praktisk opplæring for D6-sertifikat som gir rett til å føre skip med lengde (L) 24 meter i fartsområde liten kystfart. [+]
Kurset dekker den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre skip med lengde (L) 24 meter i fartsområde liten kystfart. Kurset består av teoretisk undervisning, praktisk opplæring om bord i fartøy, eksamen og assessment utsjekk.   Kurset er tar for seg opplæring i følgende emner, med tilhørende underemner: Navigasjon Navigasjonshjelpemidler Sjøveisregler og brovakthold Stabilitet Lastelære Lover, regler og forskrifter Teknologi/motorlære Framdriftsmaskineri Elektriske anlegg Praktisk læring   Link til Emneplan D6 for utfyllende informasjon om innholdet i emnene:https://www.sdir.no/contentassets/00578fd8559045d5ac466e8af0fcc59d/lareplan-d6.pdf?t=1593702229003   [-]
Les mer
Kurset gir sertifikat for fritidsfartøy over 15 meters lengde og opp til 50 bruttotonn i stor kystfart. [+]
Kursinnhold: Navigasjon og navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler med radarplotting, skipslære og motorlære.   Mål: Fritidsbåtskippersertifikat Kurset dekker Sjøfartsdirektoratets krav til fagplan for Fritidsbåtskippersertifikat og fører fram til sertifikat for å før fritidsfartøy over 15 meters lengde og opp til 50 bruttotonn i stor kystfart.   Kurset gjennomføres i samarbeid med Norsk Maritim Kveldsskole som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.   Kursstart: Høsten 2007    Kurssted: Leangbukta i Asker [-]
Les mer