Maritime kurs og shipping
Maritime sertifikater
Fritidsskipper D5L
Du har valgt: Sør-Trøndelag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Oslo 10 dager 26 000 kr
07 Jun
Radiooperatør-sertifikatet GOC for brukere av GMDSS radioutstyr i radiodeknings-områdene A1-A4 - Alle havområder. [+]
Norsk Maritim Kveldsskole er Oslo områdets leverandør av GOC kurs. Deltakere på GOC kurset lærer blant annet om følgende: Forskrifter og publikasjoner GMDSS Betjening av radiostasjon med Digital Selcall VHF og MF/HF radio VHF/MF/HF taleprosedyrer Inmarsat C satelittkommunikasjon Antenner og kraftforsyning Nødradioutstyr: Epirb, Radar Sart og AIS Sart SAR (søk og redning) Alle deltakere må igjennom 3 SAR øvelser [-]
Les mer
Nettundervisning eller klasserom Oslo Bergen Og 11 andre steder 120 timer 16 900 kr
20 May
27 May
03 Jun
Fritidsskippersertifikat D5L for fritidsbåt mellom 15-24 meter. Online eller klasseromskurs. [+]
Det populære Fritidsskipper D5L kurset holdes over tre langhelger- torsdag-søndag. Online eller klasseromskurs PS: pr.april 2021 holdes det fortsatt kun online-kurs grunnes smittevern.   Kurset fører frem til sertifikat som gir rett til å være fører av fritidsbåter med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart og inneholder følgende hovedemner: Navigasjon  Navigasjonsmidler teori m/radarobservasjon Navigasjonsmidler - praksis ombord  Sjøveisregler og brovakthold  Skipslære  Sikkerhet (førstehjelp,brann,redning,nød) *)  Teknologi/Motorlære  Håndtering av fartøy - praksis ombord  *) Eller godkjent grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk på 50 timer Praksismodulene holdes ombord i en av våre godkjente skolebåter.  Informasjon om Fartstidskrav og helsekrav se: www.nmks.no   Hvert emne har en skriftlig prøve - totalt 6 stk. Praksismoduler noteres med deltatt. Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet.   Priser 2021 Inkl.kompendier og kursperm: kr. 16.900,-  Sikkerhetsmodul: kr. 2.900,- Eksamen pr. emne/prøve: kr. 495,- Gebyr til Sjøfartsdirektoratet for sertifikatutstedelse: kr. 865,- Generelt om påmelding og avmelding les her:https://www.nmks.no/kurs   [-]
Les mer
8 måneder 10 800 kr
På forespørsel
Med dette sertifikatet kan du føre fritidsbåt over 15 m. lengde og inntil 50 Brt. i stor kystfart [+]
Kursprogrammet består av følgende delfag: Kystnavigasjon Skipslære, sjømannskap og meteorologi Teknologi m/motorlæere Småbåtjus m /sjøveisregler Instrumentlære Sikkerhet m/førstehjelp (Tilleggsfag for ”world wide” utvidelse: - Astronomisk navigasjon - Verdensmeteorologi og oceanografi ) Med dette sertifikatet kan du føre fritidsbåt over 15 m. lengde oginntil 50 Brt. i stor kystfart. Krav: Erfaring med lystbåt over 8 meter (26,6 fot) i minst 3 år. Fullføre, og bestå teorikursene til Fritidsbåtskippereksamen. Legeerklæring: Krav, erklæring fra lege med de samme krav til syn og hørsel som for bilsertifikat. Krav til fargesyn. Delfag:   Kystnavigasjon Kr. 2300,- Kurset er på 4 timer hver uke i 10 uker (Totalt: 40 timer) + eksamen. Kursene settes opp vår og høst. Kurslitteratur: Kystnavigasjon av Jon `Winge. Materiell som ikke inngår i kursavgiften: 2 stk kart, lærebok, stikkpasser og linjal. Dette kan kjøpes gjennom skolen på første kveld.   Skipslære, sjømannskap og meteorologi Kr.1500,- Kurset er på 15 timer og går over 4 kvelder + eksamen. Kurset dekker elementene meterologi, stabilitet, brovakthold og fortøyning. Kurslitteratur: Trygg Seilas av Jon Winge - I tillegg deler instruktøren ut materiell. Teknologi m/motorlære kr.1500,- Kurset er på 20 timer og kjøres en kveld i uken i 5 uker (+ eksamen). Kurslitteratur: Båtmotoren din venn, av Jon Winge, NKS forlag (Undervisningssted: Ullevål Stadion.)   Småbåtjus m.sjøveisregler Kr.1500,- Kurset er på 15 timer og kjøres en kveld i uken i 4 uker (+ eksamen). Kursliteratur: Småbåtjus: Sjøveisreglen. Materiell deles ut i tillegg av instruktøren. (Undervisningssted: Ullevål Stadion.)   Instrumentlære Kr.2500,- Kurslitteratur: Kystnavigasjon av Jon Winge (kap. 9-12).Kurset er på 24 timer og kjøres en veld i uken i 6 uker + eksamen. Kompendiummateriell deles ut. Lærebok inngår ikke i kursavgift. (Undervisningssted: Ullevål Stadion.)   Sikkerhet m/ førstehjelpKr.1500 – Kurset er på 15 timer (+ eksamen) og avholdes på Ullevål Stadion. Skolen holder nødvendig materiell. [-]
Les mer
1 dag 6 800 kr
Godskrives 3 årsfartstid [+]
 vi kjører utsjekk når du måtte ønske [-]
Les mer
Kurset gir sertifikat for fritidsfartøy over 15 meters lengde og opp til 50 bruttotonn i stor kystfart. [+]
Kursinnhold: Navigasjon og navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler med radarplotting, skipslære og motorlære.   Mål: Fritidsbåtskippersertifikat Kurset dekker Sjøfartsdirektoratets krav til fagplan for Fritidsbåtskippersertifikat og fører fram til sertifikat for å før fritidsfartøy over 15 meters lengde og opp til 50 bruttotonn i stor kystfart.   Kurset gjennomføres i samarbeid med Norsk Maritim Kveldsskole som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.   Kursstart: Høsten 2007    Kurssted: Leangbukta i Asker [-]
Les mer
12 dager 15 600 kr
Fører og styrmenn av fritidsbåter opp til 24 meter i stor kystfart Fiskeskipper Klasse C , fartøyer mellom 10,67-15 meter [+]
  For å få fritidsskippersertifikatet må du være fylt 18 år og oppfylle tre krav: bestått fritidsskippereksamen hos et kurssenter godkjent av Sjøfartsdirektoratet, gyldig helseerklæring fra lege og dokumentert godkjent fartstid  Kurset er på 120 undervisningstimer fordelt over åtte moduler, hvor hver modul har en skriftlig eller praktisk avsluttende eksamen. Ved oppfylt fartstid og sikkerhetsopplæring er gir sertifikat rett til Fiskeskippersertifikat klasse C.   Innhold/moduler: Navigasjon Navigasjonshjelpemidler Sjøveisregler og brovakthold Skipslære Sikkerhet Teknologi/motorlære Navigasjonshjelpemidler i praksis Håndtering av fartøy [-]
Les mer