HMS og sikkerhet
GWO
Rogaland
Du har valgt: Haugesund
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Haugesund 1 dag 5 690 kr
19 Aug
13 Sep
14 Oct
Arbeid på vindmøller. BST (Basic Safety Training) iht. GWO (Global Wind Organization). Kursets varighet er 8 timer med teori og praksis. Opptakskrav er Working at heights... [+]
 1. GRUNNLEGGENDE KURS Kursets varighet er 16 timer og inkl. teori og praksis. Kurset krever ingen forkunnskaper. Gyldighet i 2 år. 2. REPETISJONSKURS HVERT 2. ÅR Kursets varighet er 8 timer og inkl. teori og praksis. Kurset krever gjennomført grunnleggende kurs. Gyldighet i 2 år. Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av fallsikringsutstyr, redning og evakuering ved arbeid i- og på vindmøller. [-]
Les mer
Haugesund 2 dager 7 920 kr
18 Aug
12 Sep
13 Oct
Arbeid på vindmøller. BST (Basic Safety Training) iht. GWO (Global Wind Organization). Kursets varighet er 16 timer med teori og praksis. Det kreves inegen forkunnskaper. [+]
BST (Basic Safety Training) iht. GWO (Global Wind Organization).  1. GRUNNLEGGENDE KURS Kursets varighet er 16 timer og inkl. teori og praksis. Kurset krever ingen forkunnskaper. Gyldighet i 2 år. 2. REPETISJONSKURS HVERT 2. ÅR Kursets varighet er 8 timer og inkl. teori og praksis. Kurset krever gjennomført grunnleggende kurs. Gyldighet i 2 år. Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av fallsikringsutstyr, redning og evakuering ved arbeid i- og på vindmøller. Krav som dekker kurset er følgende: Arbeidstislynets forskrifter og Global Wind Organization (GWO)  [-]
Les mer
Egersund 4 timer 2 678 kr
12 Aug
17 Aug
Brannforebygging for vindbransjen [+]
  GWO Fire Awareness basic kurs:Dette kurset er for deltakere som skal jobbe i et vindkraftverk. Fire Awareness basic kurset er en egen modul for GWO opplærling, med en varighet på en halv dag altså 4 timer. Det er vårt mål at du som deltaker går fra kurset med god forståelse for hvordan en brann kan oppstå og hvilke prosedyrer som skal følges når en brann oppstår.  [-]
Les mer
Egersund 16 timer 4 506 kr
11 Aug
18 Aug
Førstehjelpskurs for vindbransjen [+]
GWO First Aid basic kurs:First Aid  basic kurs er for deg som skal jobbe i vindmølle. First Aid basic kurs er en egen GWO modul for opplæringen. Med en varighet på 2 dager altså 16 timer. Deltakerer krever ingen forkunnskaper. Det er vårt mål at du som deltaker går fra kurset med grunnleggende førstehjelp, bruk av hjertestarter, bruk av førstehjelpsutstyr og CABCDE metoden.   Viktige punkter for kurset: Bruke førstehjelpsutstyr på en korrekt måte. Ha forståelse for viktigheten av og igangsette øyeblikkelig førstehjelp. Være i stand til og gjøre livreddende førstehjelp etter ABCDE metoden. Bruke hjertestarter på riktig måte.   [-]
Les mer
Egersund 40 timer 17 397 kr
08 Aug
15 Aug
29 Aug
GWO BST Onshore, helt kurs. Består av brann, førstehjelp, arbeid i høyden og ergonomi [+]
Working at heights Bruke personlig vernetøy og utstyr på en korrekt og sikker måte. Sele, fangline, støttestropp, fallblokk og skinneglidere. Ha forståelse for farer som er forbundet med bruke av enkelt fallsikringsutstyr Kan ta enkelt vedlikehold og brukerkontroll av det utstyret du lærer om på kurset. Kan foreta enkel kameratredning. Ha kunnskap om gjeldende regler for arbeid i et vindkraftverk First Aid Bruke førstehjelpsutstyr på en korrekt måte. Ha forståelse for viktigheten av og igangsette øyeblikkelig førstehjelp. Være i stand til og gjøre livreddende førstehjelp etter ABCDE metoden. Bruke hjertestarter på riktig måte. Fire Awareness Riktig bruk av forskjellige typer slukkeutstyr. Riktig slukking av brann som oppstår på en person. Lære om lovverket på verdensbasis og EU. Få innføring av de forskjellige branntypene. Brannklasser A.B.C.D.F. Farene ved arbeid og reparasjoner. Forebygging av brann Manual Handling Riktig ergonomi Oppmuntre til positiv manuell håndteringsadferd Trene operatører til å utføre manuelle håndteringsoppgaver på en sikker måte  Gjøre deltaker klar over reglene for manualt arbeid Farer og risiko ved manuelt arbeid Anatomi Lære om T.I.L.E [-]
Les mer
Egersund 16 timer 7 952 kr
14 Jul
08 Aug
15 Aug
GWO Working at heigts, arbeid i høyden for de som skal jobbe i vindmøller. Modul i GWO BST [+]
Working at Heights basic kurs:Dette kurset er for deltakerer som skal jobbe i et vindkraftverk. Working at Heights basic kurs er en egen modul for GWO opplærling, med en varighet på 2 dager, altså 16 timer. Det er vårt mål at du som deltaker går fra kurset med god forståelse for regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.Working at Heights basic refresher kurs:Dette kurset er for de som har tatt GWO Working at Heights basic kurs. Working at Height basic refresher kurs er en egen modul for GWO opplærling, med en varighet på 1 dag, altså 8 timer. Målet våret er at du som refresher deltaker går fra kurset med god forståelse for regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.Viktige punkter for kurset:  Bruke personlig vernetøy og utstyr på en korrekt og sikker måte. Sele, fangline, støttestropp, fallblokk og skinneglidere. Ha forståelse for farer som er forbundet med bruke av enkelt fallsikringsutstyr Kan ta enkelt vedlikehold og brukerkontroll av det utstyret du lærer om på kurset. Kan foreta enkel kameratredning. Ha kunnskap om gjeldende regler for arbeid i et vindkraftverk Etter opplæring fra Energy Innovation:  Kursdokumentasjon og kursbevis på norsk eller engelsk med gyldighet på 2 år. Bruk av kursutstyr som er nødvendige. Én intruktør per 4 deltakere. [-]
Les mer