Prosjekt
Generell prosjektstyring
Du har valgt: Akershus
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettstudier 12 måneder 8 900 kr
Målrettet prosjektstyring, er en helhetlig fremgangsmåte for planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter i alle størrelser. [+]
Målrettet prosjektstyring, er en helhetlig fremgangsmåte for planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter i alle størrelser. Målrettet prosjektstyring er egnet for alle typer prosjekter; omstillingsprosjekter som krever adferdsendring, produktutviklingsprosjekter som fordrer kreativitet, og komplekse teknologiprosjekter.   I dette emnet, lærer du å styre et prosjekt ved å skape forståelse for hvordan prosjektledelse følger en stegvis prosess. Hensikten med emnet er å: Lære om ulike prosjekttyper og gi forutsetninger for å organisere arbeid i prosjekt Forstå forutsetningene og rammebetingelsene for god prosjektstyring Forstå hva som forventes av ulike roller, og i ulike faser, av prosjektgjennomføringen Lære metodikk for å lede og delta i planprosesser, og hvordan gjennomføre og rapportere i henhold til planer Lære om interessenter og risikovurdering som nyttige verktøy i prosjektplanlegging, samt styre økonomien i et prosjekt     [-]
Les mer
6 300 kr
Kurset har til hensikt å gi en innføring i grunnleggende begreper og metoder innen prosjektstyring. [+]
Kursdeltakeren vil få kjennskap til hva prosjektplaner bør inneholde og hvordan disse best kan styres. Alle de naturlige fasene i et prosjekt, fra idé til oppfølging og evaluering blir gjennomgått. Kurset er bygd opp med henblikk på at deltakerne skal få en praktisk innfallsvinkel, derfor vil det også være perioder av kurset hvor vi jobber med prosjektstyringsverktøyet MS Project på PC. Gjennom hele kurset blir det praktiske oppgaver.   Emner Begrepsavklaring Styringssløyfen Faser i et prosjekt Hovedaktiviteter og ansvarsfordeling Planlegging Kommunikasjon Risikovurdering Styring av prosjektportefølje Oppfølging og rapportering     Kursmateriell Intersofts videregående kurshefte i MS Office Project.   [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs 2 dager 14 100 kr
Få større forståelse for eierens rolle i prosjekter [+]
God eierstyring er like viktig som god prosjektledelse for å sikre prosjektsuksess. Eierstyring representerer knytningen mellom virksomhetens ledelse og prosjektene. Det gjelder å sikre at virksomheten når sine mål ved å gjennomføre de riktige prosjektene på riktig måte. Den utførende eierstyringen for et prosjekt utføres av prosjekteier, som dermed også er bindeleddet mellom linjen og prosjektet. Kurset Eierstyring tar for seg grensesnittet mellom linjeledelse og prosjektledelse og de viktigste prinsippene eiere bør bruke når de styrer prosjekter.  Læringsutbytte:På dette kurset vil du få kunnskap om eier og styringsgruppens rolle og oppgaver gjennom hele livsløpet til et prosjekt – fra initiering til realisering av gevinster. Deltagerne vil lære å definere hva eierstyring i prosjekter er, kunne gjengi gode prinsipper for eierstyring og få innsikt i ulike modeller for å måle modenhet innen prosjekteierstyring. Du vil forstå samspillet mellom ulike roller, linje og prosjekt innen eierstyring av prosjekter.Kurset gir deg også kjennskap til hvordan du kan øke bedriftens modenhet for prosjektstyring, samt ulike modeller for å måle modenhet innen prosjekteierstyring.Deltagerne får med seg en enkel prosjektmodell, ulike maler og rollebeskrivelser, inkludert HUKI for eierstyring av prosjekter.Kurset passer for deg som:  ønsker økt kompetanse innen eierstyring av prosjekter   ønsker praktisk trening i å sitte i en styringsgruppe  rapporterer til en styringsgruppe vurderer en karriere innen prosjekteierstyring eller er ny i rollen som prosjekteier  bli bevisst hva rollen som prosjekteier og medlem av en styringsgruppe innebærer Kursets innhold:  Eierstyring i prosjekter sett i perspektivet prosjektets livssyklus Kjennetegn ved god eierstyring av prosjekter Organisasjonsmodenhet: Måle og øke modenhet innen eierstyring av prosjekter Sentrale roller innen eierstyring i prosjekter Grensesnitt mellom linje og prosjekt innen eierstyring av prosjekter Temperatursjekk for praktisering av eierstyring i egen virksomhet Innføring av eierstyring i egen virksomhet Begrepsapparat innen eierstyring av prosjekter  Kurset er rettet mot deg som: Er medlem av styringsgrupper for prosjekter Leder styringsgrupper for prosjekter Prosjekteiere Mottaker av prosjektets resultater (Resultat og effekt) som ønsker å utvikle samspillet med prosjekteier Prosjektledere som ønsker å utvikle samspillet med prosjekteier Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og råd om valg av riktig kurs for dine behov. [-]
Les mer