HMS og sikkerhet
HMS-kurs
Du har valgt: HMS Kjemikaliekurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

8 treff i HMS Kjemikaliekurs
 

Nettkurs 1 200 kr
Kurset er blant annet for ledere, verneombud og andre med et utvidet ansvar knyttet til bruk av kjemikalier, og er en oppfølgning av kurset Sikkerhetsopplæring – For Kjem... [+]
Kontakt kursleverandør for mer informasjon ved å trykke Les mer / Påmelding knappen på denne siden. Her finner du også filmklipp fra kurset. Om studiet Kurset er blant annet for ledere, verneombud og andre med et utvidet ansvar knyttet til bruk av kjemikalier, og er en oppfølgning av kurset Sikkerhetsopplæring – For Kjemikalier – Del 1. Del 2 er også laget for brukere som skal benytte kjemikalier i sitt arbeid. Her får du lære hvordan du skal håndtere kjemikalier og bruke et HMS sikkerhetsdatablad. Her er også fokus på avfallshåndtering, tiltakskort og mye mer. Ved å følge råd i kurset vil ansatte kunne velge å håndtere kjemikalier på en korrekt måte og i henhold til gjeldende regelverk. På denne måte vil en redusere skaderisiko på ansatte og miljø. God kjemikaliekontroll kan også resultere i reduserte kostnader. Hvem: Alle ansatte (ledere og brukere) Varighet: 45 minutter + oppgaver Krav: Ingen Oppfølging: Praktisk gjennomgang av virksomhetens system ved bruk av kjemikalier Språk: Norsk Tale: Ja Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver ved gruppearbeid. Kursbevis for nedlasting ved nettkurs. Betingelser: Bestått eksamen med minst 75% riktige svar. Arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid. Pris: 1200,- u/mva. [-]
Les mer
Nettkurs 3 timer 1 685 kr
På forespørsel
AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS/ arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere. Kurse... [+]
AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS/ arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere. Kurset skal gi målgruppen grunnleggende kunnskap innen sikker bruk av kjemikalier. I "St.meld. nr. 12 (2005-2006) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten" kan vi lese følgende: "Selv om man i dag vet langt mer om potensielle helseskader ved eksponering for ulike kjemikalier enn man gjorde fra 1966-1980, står bransjen overfor utfordringer på dette feltet. Dette gjelder spesielt risikovurderinger og bevissthet i forhold til bruk av kjemikalier..." Spørsmål: Hva gjør ditt selskap for å øke forståelsen for risikovurderinger og bevissthet i forhold til bruk av kjemikalier? E-læringskurset er for alle som arbeider med eller kan komme i kontakt med kjemikalier. Kurset er også rettet mot personer som arbeider på generelt basis med arbeidsmiljø, innkjøp eller transport. Kurset inneholder følgende emner: Introduksjon Helse- og miljøeffekter Lover og forskrifter Krav til arbeidsgiver/arbeidstakere Kartlegging av virksomheten Systematisk HMS-arbeid Inndeling av virksomheten Hvor får man hjelp Kjemikaliebruk og egenskaper Klassifisering og merking Sikkerhetsdatablad Eksponering Eksponeringsmåter Effekt av eksponering Samvirkning av kjemikalier Helseundersøkelser Risikovurdering Hva er risiko? Krav til risikovurdering Metode for risikovurdering Tiltak Kjemikaliestyring Substitusjon Verneutstyr Førstehjelp Eksamen: Nettbasert sluttest m/eksamen [-]
Les mer
Nettkurs 1 200 kr
Kurset er for ledere, verneombud og andre med ansvar knyttet til bruk av kjemikalier, der innkjøp, avfallshåndtering, kartlegging, risikovurdering og handlingsplan er i f... [+]
Kontakt kursleverandør for mer informasjon ved å trykke Les mer / Påmelding knappen på denne siden. Her finner du også filmklipp fra kurset. Om studiet Kurset er for ledere, verneombud og andre med ansvar knyttet til bruk av kjemikalier, der innkjøp, avfallshåndtering, kartlegging, risikovurdering og handlingsplan er i fokus. Her får du lære hvordan du utfører kartlegging, risikovurdering og lager en handlingsplan. Vi ser også på avfallsdeklarering og mye mer. Ved å følge råd i kurset vil virksomheten få god oversikt over lagerbeholdning, kunne redusere denne og velge mer miljøvennlige prosesser eller kjemikalier.  På denne måte vil en redusere skaderisiko på ansatte og miljø. God kjemikaliekontroll kan også resultere i reduserte kostnader. Det er lagt opp til at kursdeltakere også skal ta kurset Sikkerhetsopplæring – For Kjemikalier – Del 2. Hvem: Ansatte med et ansvar knyttet til bruk, innkjøp og valg av kjemikalier Varighet: 60 minutter + oppgaver Krav: Ingen Oppfølging: Sikkerhetsopplæring – For Kjemikalier – Del 2. Språk: Norsk Tale: Ja Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver ved gruppearbeid. Kursbevis for nedlasting ved nettkurs. Betingelser: Bestått eksamen med minst 75% riktige svar. Arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid. Pris: 1200,- u/mva. [-]
Les mer
7 timer 3 850 kr
Norske myndigheter stiller strenge krav til bedrifter som arbeider med kjemikalier. Med hensyn til opplæring av ansatte står det i § 3-4 at arbeidsgiver ... [+]
Norske myndigheter stiller strenge krav til bedrifter som arbeider med kjemikalier. Med hensyn til opplæring av ansatte står det i § 3-4 at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får opplæring slik at de kan utføre sine arbeidsoppgaver i tilknytning til bruk av kjemikalier på en trygg og forskriftsmessig måte. (Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav)    Kursets formål er å sørge for at deltakerne får kunnskap om håndtering av kjemikalier slik at de etter endt kurs kan håndtere kjemikalier på en forsvarlig måte og i henhold til de krav myndighetene stiller i lov og forskrifter. Videre skal kandidaten kunne redegjøre for hvordan de kan forebygge ulykker og helseskader ved arbeid med kjemikalier, og kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer.    Kursinnhold: Lover og regler Risikovurdering Substitusjonsplikt Opplæring Sikkerhetsdatablader Merking Stoffkartotek Verneutstyr Oppbevaring Registrering av arbeidstakere som utsettes for særlig farlig kjemikalier Helseundersøkelser Beredskap Hygieniske tiltak   Praktisk informasjon: Når man bestiller kurset får man tilgang til kursmateriellet via vår nettside www.tryggportalen.no. Tilgangen varer i 12 måneder, kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til internett.   Pris: Kr. 3500,- per deltaker inkluderer kursmateriell og utstedelse av kompetansebevis.   [-]
Les mer
Webinar + nettkurs 1 time 690 kr
18 Mar
Krav til opplæring for de som bruker diisocyanater (REACH-forordning nr. 2020/1149) Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinge... [+]
Hvilke produkter inneholder diisocyanater? Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er: -byggeskum-lim-maling-lakk-tetningsmasser   Hvem gjelder kravet for? Opplæringskravet gjelder alle arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter med konsentrasjon på 0,1 % (vektprosent) eller mer.   Opplæringen skal bl.a inneholde: Egenskaper ved diisocyanaterRisiko knyttet til eksponering for diisocyanaterRisikoreduserende tiltak     Kravet kan for eksempel gjelde de som jobber innen -bygg- og anlegg-malings- og håndverkstjenester   *oppgitt pris er pr. deltager og eks.mva.  [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 990 kr
09 Apr
30 Apr
11 Jun
Nytt regelverk stiller krav til at alle som arbeider med produkter som inneholder diisocyanater, må gjennomgå opplæring innen 24.august 2023. [+]
Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må kunne dokumentere forståelse og mestring av teoretiske og praktiske temaer i REACH-forordning nr. 2020/1149.Vårt kurs oppfyller dette kravet. Formål: At de som arbeider med produkter som inneholder diisocyanater, er klar overrisikoene forbundet med å bli eksponer for diisocyanater.Tilstrekkelig kunnskap om gode arbeidsmetoder, hensiktsmessigerisikohåndteringstiltak og riktig bruk av personlig verneutstyr. Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:– Hva er Diisocyanater?– Informasjon om, og merking av kjemikalier– Helsefaren med diisocyanater– Ulykker og risikovurdering– Forebyggende tiltak– Nødsituasjon og førstehjelp [-]
Les mer
Nettkurs 1 time 1 000 kr
Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle arbeidstakere skal ha opplæring i arbeid med farlige kjemikalier. [+]
Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle arbeidstakere skal ha opplæring i arbeid med farlige kjemikalier. Kurset gir en dokumentert og grunnleggende opplæring i helsefarer forbundet med kjemikaliehåndtering , tiltak for sikker håndtering av kjemikalier samt informasjon om ansvar og plikter for den enkelte arbeidstaker. Innhold: Krav til merking av kjemikalier Hva betyr de ulike merkingene? H og P setninger Om-emballering og merking Helsefare og skader Langtidseffekter Miljø og avfall Regelverk Risikostyring Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Verneutstyr   Målgruppe Alle som bruker og håndterer kjemikalier Språk Engelsk, Norsk Varighet 35 minutter [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 2 timer
Godkjent lovpålagt kurs for de som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger [+]
Lovkrav Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater.  Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Diisocyanater Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater. Kursinnhold Kurset gir innsikt i risiko forbundet med bruk av diisocyanater, og kunnskap om gode arbeidsmetoder samt riktig bruk av personlig verneutstyr.  Kurset foregår på Teams. Link til kurset sendes ut 2 dager før kursstart. Varighet 1 time undervisning og 1 time til test. I tillegg til undervisningen må deltaker bestå en test for å få godkjent opplæring og kursbevis. E-post Deltaker trenger egen e-postadresse. E-postadressen som brukes ved påmelding, vil benyttes til utsendelse av test og kursbevis. Kursholder Nina Mellem Tronbøl. Serifisert Yrkeshygieniker. Internt kurs? Ved påmelding av over 20 ansatte, ta kontakt på e-post: post@salutis.no. Kurs internt er mulig, ved mange påmeldte fra samme bedrift Gyldighet Må fornyes hvert 5.år [-]
Les mer