HMS og sikkerhet
HMS-kurs
Du har valgt: HMS i byggeprosjekt
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Virtuelt eller personlig Oslo 1 dag 3 600 kr
03 Feb
03 Feb
10 Mar
Dette kurset er tilpasset alle som har en rolle i bygge- og anleggsprosjekter, eller skal arbeide med SHA og HMS der byggherreforskriftens krav kommer til anvendelse. [+]
Dette kurset er tilpasset alle som har en rolle i bygge- og anleggsprosjekter, eller skal arbeide med SHA og HMS der byggherreforskriftens krav kommer til anvendelse. Hovedfokuset i kurset er koordinators rolle, plikter, ansvar muligheter og begrensninger. Men innholdet i kurset er også svært nyttig og relevant for de øvrige roller som forskriften omfatter: Byggherrer, byggherrens representant og SHA-Koordinator: KU - KP Prosjektledere, anleggsledere, byggeledere, eiendomsutviklere o.a. Verneombud, HMS ledere Prosjekterende, rådgivende ingeniører og arkitekter Arbeidsgivere og enmannsbedrifter Konsulenter, rådgivere, o.a. Praktisk rettet opplæring basert på byggherreforskriften. Kombinert med egen erfaring og tidligere opparbeidet kunnskap vil kurset styrke din posisjon og trygghet i rollen som SHA koordinator eller byggherrens representant. Kursets omfang – varighet Kurset gjennomføres som 2 dagers kurs på et nivå som forutsetter bransjerettet formell utdanning og erfaring. Herunder også kunnskap om arbeidsmiljølovgivningen. [-]
Les mer